Dao PM

Dao PM

Praktyczny kurs zarządzania projektami IT

DAO PM nie jest suchą teorią, ale bojowym trybem pracy kierownika projektu, od razu przejdziesz przez wszystkie etapy od rozpoczęcia do zakończenia projektu w praktyce. Kurs jest odpowiedni dla początkujących kierowników projektów, programistów i QA, aby zdobyć umiejętności zarządzania zespołem IT.

23 maja

start kursu

30 godzin

czas trwania

7

zadań domowych

podstawowy

poziom trudności

Będzie przydatny dla

DAO PM nie jest suchą teorią, ale bojowym trybem pracy kierownika projektu, od razu przejdziesz przez wszystkie etapy od rozpoczęcia do zakończenia projektu w praktyce. Kurs jest odpowiedni dla początkujących kierowników projektów, programistów i QA, aby zdobyć umiejętności zarządzania zespołem IT.

Project manager

Junior IT Project Managers

sales

Sales oraz Account Managers

Тех.спец

Specjalistom Technicznym

Кто хочет стать РМ

Każdemu, kto chce zostać PM

Dodaj umiejętności do swojego CV:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej.

 • Praca z różnymi rodzajami umów.

 • Umiejętności komunikacji z klientami i zespołem.

 • Zarządzanie ryzykiem, zasobami i czasem.

 • Prowadzenie korespondencji biznesowej i praca z dokumentacją projektową.

 • Zarządzanie oczekiwaniami klientów.

 • Tworzenie WBS i przesyłanie zadania wykonawcom, praca z priorytetami.

 • Umiejętność rzetelnego przedstawienia klientowi gotowych rozwiązań, wersji demonstracyjnych, prototypów.

Czego się nauczysz?

Czego się nauczysz?

Dodaj umiejętności do swojego CV:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Praca z różnymi rodzajami umów.
 • Umiejętności komunikacji z klientami i zespołem.
 • Zarządzanie ryzykiem, zasobami i czasem.
 • Prowadzenie korespondencji biznesowej i praca z dokumentacją projektową.
 • Zarządzanie oczekiwaniami klientów.
 • Tworzenie WBS i przesyłanie zadania wykonawcom, praca z priorytetami.
 • Umiejętność rzetelnego przedstawienia klientowi gotowych rozwiązań, wersji demonstracyjnych, prototypów.

Program kursu

Dobór słów

Przyglądamy się, czym różni się projekt od produktu. Mamy do czynienia z interesariuszami. Nauka jak zdobyć zaufanie klienta.

✓ Czym projekt IT różni się od projektu tradycyjnego.
✓ Etapy projektu informatycznego: od inicjacji do zakończenia.
✓ Trójkąt PM: czas, budżet, jakość.
✓ Interesariusze - jak współpracować z klientem.
✓ Lean Canvas - wygodny sposób na opisanie swojego pomysłu.

Po wykładzie wideo zrozumiesz, jak projekt informatyczny jest prowadzony w prawdziwym życiu. W pracy domowej sformułujesz koncepcję swojego projektu, nad którą będziesz pracować przez cały kurs.

Wybór narzędzia

Dowiemy się, jakie rodzaje dokumentacji są dostępne i jakie dokumenty są potrzebne na początkowym etapie. Rozważamy, dlaczego zadanie techniczne jest potrzebne i jakie błędy można popełnić. Analizujemy czym jest User Story i dlaczego potrzebny jest prototyp. Poznajemy cechy systemów zarządzania projektami.

✓ Dokumentacja.
✓ Zadanie techniczne.
✓ User Story i prototypy stron.
✓ Systemy zarządzania projektami.
✓ Korespondencja biznesowa.
✓ Narzędzia do pracy.

Po wykładzie dowiesz się, jak wygląda struktura TZ (techniczne zadania), jak sprawić, by programiści wszystko rozumieli. Zobaczycie na przykładzie gotowego TZ: od prostych stron internetowych po złożone systemy wielofunkcyjne. W ramach pracy domowej napiszesz User Story i Acceptance Criteria dla projektu.

Warsztaty z dekompozycji i workflow projekty

Zastanawiamy się, jak całkowita ilość pracy zamienia się w zrozumiałą funkcjonalność i zadania dla zespołu programistycznego. Już na samym początku uczymy się rozkładać projekt na komponenty i identyfikować główne bloki pracy, korzystając z mind maps oraz outline narzędzi.

✓ Cykl życia oprogramowania.
✓ Z czego składa się workflow projektu.
✓ Dokumentacja projektowa.
✓ Schemat blokowy i outline.
✓ Statut projektu.

Podczas wykładu praktycznie rozłożysz nowy projekt na elementy składowe, zastanowisz się, jakie informacje powinny znaleźć się w briefie i statucie projektu. W swojej pracy domowej zbudujesz schemat blokowy i opracujesz outline swojego projektu.

Inicjacja. Rozpoczęcie projektu

Rozważamy, co kierownik projektu musi wiedzieć o projekcie przed podjęciem pracy. Uczymy się, jak prawidłowo pracować z klientem i dowiadujemy się, z jakim typem klientów trzeba zachować ostrożność.

✓ Inicjacja projektu.
✓ Zapoznanie się oraz praca z klientem na starcie.
✓ Rodzaje umów i ich cechy.
✓ Uruchomienie projektu.

Po wykładzie dowiesz się, czego potrzebujesz, aby rozpocząć projekt. Rozważysz, jak zorganizować proces inicjacji i jakie błędy mogą cię spotkać.

Planowanie. Podstawowy plan projektu

Dowiemy się, jak zaplanować projekt, aby później mógł zostać zrealizowany sprawnie na czas i w budżecie. Zobaczmy, z czego składa się plan podstawowy. Budujemy WBS - rozkładamy życzenia klienta na funkcjonalność aplikacji. Będziemy się uczyć jak oceniać projekt.

✓ Dekompozycja i WBS
✓ Ocena terminów i kosztów prac.
✓ Zasoby - dystrybuujemy tak, aby każdy miał wszystkiego dosyć.
✓ Budżet - planujemy i dopasowujemy.

Po wykładzie wideo dowiesz się, jak sporządzić plan projektu oraz określić kolejność i czas wykonania prac. Dowiedz się, jakie zasoby są potrzebne do realizacji projektu i jak je właściwie dystrybuować.

Planowanie. Ryzyka i narzędzia

Zastanawiamy się, jak uwzględnić ryzyko podczas planowania. Jak planować jakość i pracować z wykonawcami. Dowiemy się, jakie narzędzia mogą pomóc w planowaniu.

✓ Ryzyko i jakość.
✓ Narzędzia planowania.
✓ Metoda ścieżki krytycznej.
✓ Plan komunikacji.
✓ Wykresy Gantta.

Po wykładzie zrozumiesz, jak budować wykresy Gantta do planowania. W swojej pracy domowej sporządzisz plan i mapę drogową dla swojego projektu.

Wypełnienie. Zadania i role

Dowiedz się, czym jest model programistyczny. Dowiemy się,czym są frameworki programistyczne. Zastanawiamy się, jakiej wiedzy na temat rozwoju potrzebuje menedżer projektu.

✓ Model rozwoju oprogramowania.
✓ Ramy rozwoju.
✓ Wyznaczanie celów.
✓ Role i ryzyka w rozwoju.

Po wykładzie dowiesz się, jak prawidłowo rozdzielać zadania między zespołem programistów oraz jakie funkcje ma web oraz mobile programowanie.

Wykonując pracę domową skonfigurujesz środowisko projektu w Jira lub Trello.

Kontrola. Zespół i projekt

Dowiemy się, jak kontrolować zespół na projekcie i śledzić skuteczność projektu. Metryki w różnych metodologiach i frameworkach.

✓ Techniki kontroli projektu i zespołu
✓ Jak kontrolować ryzyko.
✓ Metryki
✓ Funkcje kontroli w Scrum i Kanban.

Po wykładzie zrozumiesz, jak sterować projektem w metodykach Scrum i Kanban. Zastanów się, jak radzić sobie z błędami projektu. W swojej pracy domowej skonfigurujesz środowisko projektowe dla swojego projektu.

Warsztaty z definiowania etapów i działań projektowych

Uczymy się tworzyć strukturę projektu i dzielić pracę na bloki. Rozumiemy, jak pracować ze zmianami.

✓ Struktura projektu.
✓ Bloki robocze.
✓ Procesy zarządzania projektami.
✓ Change management.

Podczas warsztatu zastanowimy się nad ogólnymi procesami zarządzania projektem i jego koordynacją w trakcie pracy nad stroną internetową i aplikacją mobilną. W swojej pracy domowej ułożysz etapy działań swojego projektu w formie list kontrolnych.

Networking. Komunikowanie się z zespołem (nagranie)

Zastanawiamy się, jakimi zasadami się kierować, a czego unikać, aby networking był skuteczny. Badamy, przez jakie etapy rozwoju przechodzi każdy zespół i jak skutecznie się z nim komunikować.

✓ Podstawowe zasady.
✓ Antywzorce.
✓ Etapy rozwoju zespołu.
✓ Motywacja zespołu.

Po wykładzie dowiemy się, jak zmotywować zespół. Zastanów się, jak rozwiązywać konflikty. Zastanówmy się, jaka jest typologia DISC. (Dowiemy się, co to jest typologia DISC.)

Waterfall & Agile

Zrozumienie różnicy między podejściem Waterfall a Agile. Rozważamy zalety elastycznych metodologii.

✓ Wodospad – jak działa i dlaczego nadal jest używany.
✓ Agile – kiedy wdrożyć.
✓ Kanban i Scrum - jak skonfigurować w swoim zespole.

Po wykładzie dowiesz się, dlaczego model wodospadu nie zawsze jest czymś złym. Dowiedz się, jak i kiedy prawidłowo zastosować każdą z metodologii i frameworków.

Agile/(development) w praktyce.

Badamy podejścia do zarządzania procesami. Rozważamy różnice między podejściami do rozwoju. Rozumiemy, jakie metodologie są związane z Agile i jakie są ich cechy.

✓ Zarządzanie procesami.
✓ Zwinne metodologie.
✓ Scrum: role, mierniki, trudności.
✓ Rola PM w Agile.

Po wykładzie dowiesz się, jak pracować ze Scrumem i co należy wziąć pod uwagę, aby praca była efektywna. Zrozumiesz, jakie ważne umiejętności powinien posiadać Project Manager w Agile.

Wybór ścieżki

Poznajemy cechy pracy innych nietechnicznych specjalistów IT.

✓Rola Product Manager.
✓Rola Scrum Master.
✓Rola Sales Manager.

Po wykładzie dowiesz się, jak Project Manager współdziała z Product Managerem, Scrum Masterem i Sales Managerem.

Zakończenie

Dowiemy się, który projekt jest uważany za udany. Uczymy się, przygotowywać projekt do zamknięcia. Dowiadujemy się, jakie dokumenty są potrzebne do zamknięcia projektu.

✓ Przygotowanie do zamknięcia.
✓ Dokumentacja do zamknięcia projektu.
✓ Demo & Review.
✓ Podpisywanie dokumentów i raportu.

Po wykładzie dowiesz się, jak przygotować się do Demo & Review. W ramach pracy domowej przygotujesz raport i końcową prezentację swojego projektu.

Egzamin

Egzamin i prezentacja końcowa wszystkich zespołów. Podsumowujemy kurs i świętujemy. Rozumiemy, jak w praktyce przeprowadzić retrospektywę. (Analizujemy, jak w praktyce przeprowadzić retrospektywę.)

Prelegenci i mentorzy

Dobromir Jastrzębski D

Dobromir Jastrzębski

Project Manager w SoftServe

Posiadający certyfikat PMP oraz dyplom z zarządzania projektami HEC Montreal.

Posiadający certyfikat PMP oraz dyplom z zarządzania projektami HEC Montreal. Ma 8 lat doświadczenia w branży eventowej, budowlanej, finansowej, a obecnie IT. Aktualnie jest zatrudniony w Softserve Polska jako Project Manager przy projekcie ze startupem fintech. Jest entuzjastą wystąpień publicznych i dzielenia się wiedzą.

Oksana Melnik O

Oksana Melnik

Project Manager w Vaimo

Ponad 9 lat pracuje w branży IT.

Ponad 9 lat pracuje w branży IT. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie projektów, współpracę z dostawcami i klientami, zarządzanie komunikacją, zapewnienie jakości i optymalizację procesów. Na co dzień prowadzi projekty oraz pracuje jako trener i Agile Coach. Certyfikowana PMP, IC Agile professional i facylitator.

Cielas P

Piotr Cielas

Project Manager at ITMAGINATION

Od ponad 10 lat związany z projektami IT.

Praktyk zarządzania projektami z szerokim doświadczeniem współpracy zarówno z korporacjami jak i mniejszymi firmami. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył m.in studia podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami. Posiadacz certyfikatów PMP oraz PSM II i PSPO I. Od ponad 10 lat związany z projektami IT.

Królikowski S

Szymon Królikowski

Delivery Manager at WAYF

Swoje ponad 5 letnie doświadczenie z Project Managementu rozwijał między innymi jako Scrum Master i Senior Project Manager w Netguru.

Swoje ponad 5 letnie doświadczenie z Project Managementu rozwijał między innymi jako Scrum Master i Senior Project Manager w Netguru. Aktualnie wspiera agencję WAYF realizując projekty Web3 jako Delivery Manager. Poza pracą jego pasją jest deskorolka i surfing.

Cieśla S

Sabina Cieśla

Project Manager at Chop-Chop

Posiada 11 lat doświadczenia w project managemencie na różnych stanowiskach

Posiada 11 lat doświadczenia w project managemencie na różnych stanowiskach (Traffic Manager, PM, Head of PM, Scrum Master, IT & Digital PM, PMO, TL), z czego ostatnie 7 lat spędziła w szeroko rozumianym IT. Wśród zrealizowanych projektów ma aplikacje webowe i mobilne, strony i sklepy internetowe, systemy ERP, UX i UI. Posiada certyfikat PSM I.

Szafalowicz W

Wojciech Szafałowicz

Project Manager at Avenga

Project Manager z 14-letnim doświadczeniem w branży IT

Project Manager z 14-letnim doświadczeniem w branży IT. Przygotowuje projekty dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego czy motoryzacyjnego, choć w swojej pracy tworzył też oprogramowanie do rozszerzonej rzeczywistości w przestrzeni przemysłowej. W wolnych chwilach miłośnik modelarstwa oraz historii.

Aleksander Omelyashko A

Alexander Omelyashko

IT Project Manager w SoftServe

Ma 6 lat doświadczenia zarówno w startupach jak i dużych korporacjach, firmach produktowych i outsourcingowych.

Posiada dyplom z zarządzania strategicznego projektami ucz. Kozminski Business Academy. Ma 6 lat doświadczenia zarówno w startupach jak i dużych korporacjach, firmach produktowych i outsourcingowych. Pracował w takich branżach jak real estate, fintech, healthcare & cryptography. Obecnie jest zatrudniony w firmie Softserve Poland przy APAC fintech projekcie z największym bankiem w Singaporze. Miłosnik muzyki i sztuk walek.

Co uzyskasz?

tips

Usystematyzowana prezentacja

Przez cały kurs studenci w teorii i praktyce przechodzą przez wszystkie etapy pracy nad projektem: od inicjacji do zakończenia i wsparcia po realizacji.

practice and expert answers

Lekcje interaktywne

Nauka odbywa się w formie wykładów wideo, warsztatów i sesji Q&A, aby ułatwić wypracowanie teorii i zadawanie pytań wyjaśniających.

simplicity documentation

Zanurzenie się w projekt symulacyjny

Projekt szkoleniowy i praca zespołowa pozwolą Ci przejść chrzest bojowy jako kierownik projektu w IT.

mentor-icon

Osobisty mentor

Praktykujący specjaliści, absolwenci DAO PM, pomogą Ci w odrabianiu prac domowych i odpowiedzą na wszystkie pytania.

homework-icon

Pomoc w znalezieniu pracy

Nasz doradca zawodowy pomoże Ci przygotować CV dla rekruterów i udzieli rekomendacji dotyczących rozmowy kwalifikacyjne.

partner-icon

Stałe wsparcie

Zamknięty czat Telegram do nieformalnej komunikacji studentów, prelegentów i mentorów. A nawet po kursie!

Opinie studentów

Ela Liberadzka
Bardzo polecam kurs DAO PM- mnóstwo praktycznej wiedzy, ciekawe wykłady i kompetentni prowadzący. Podczas kursu sami przygotowywaliśmy dokumentację do wymyślonego przez nas projektu dzięki czemu mogliśmy przejść przez wszystkie jego etapy. Duże wsparcie mentorów i profesjonalny feedback.
27.11.2022
Otwórz opinię
Tomasz Żurowski
Bardzo profesjonalne podejście do przeprowadzenia kursu. Brałem udział w DAO i mogę szczerze go polecić. Kurs przemyślany bardzo dokładnie - zarówno pod względem wiedzy i merytoryki jak i struktury organizacyjnej. Wykładowcy pełni energii oraz chęci do przekazywania wiedzy oraz motywacji
24.11.2022
Otwórz opinię
Monika Krzykała
Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu, dużego doświadczenia prowadzących zajęcia i ich umiejętności sprawnego przekazywania kursantom swojej praktycznej wiedzy (a takiej właśnie szukałam!). Komfortowi nauki sprzyja bardzo dobra organizacja kursu!
08.11.2022
Otwórz opinię
Kinga Wójtów
Jestem bardzo zadowolona z kursu! Wykładowcy posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie, którym bardzo chętnie się dzielą. Cały kurs jest świetnie zorganizowany, a poza zajęciami mamy możliwość kontaktu z przydzielonymi promotorami (są bardzo pomocni!) lub wykładowcami. Kurs był czystą przyjemnością, polecam!
24.11.2022
Otwórz opinię
Kamila Kalinowska
Brałam udział w kursie Dao PM. Polecam wykładowców, organizatorów oraz materiały szkoleniowe. Wykłady były konkretne z elementami praktycznymi. Poza wykładami częścią kursu były zadania domowe, które wymagały do zastosowania wiedzy z wykładu ale również do szukania dodatkowych materiałów. Moja ocena jest bardzo dobra.
17.02.2023
Otwórz opinię
Krzysztof Piątek
Brałem udział w kursie TechMind oraz Dao PM. Nabyta wiedza pozwoliła mi na wejście do świata IT z perspektywy PM'a. Będąc świadomym tego, że to mój początek drogi, nie zamierzam z niej schodzić już na początku, ba zamierzam to dalej zgłębiać. Powyższe kursy stanowiły dla mnie dobry start poparty mnóstwem praktyki, co jest dla mnie ważne z perspektywy nauki
17.02.2023
Otwórz opinię
Maciej Filip
Ukończyłem kurs DAO PM i mogę śmiało polecic. Bardzo fajni wykładowcy, dużo wiedzy merytorycznej. Na duży plus zadania pracy w grupach, od początku zajęć tworzysz i zarządzasz swoim projektem aż do końca kursu, co pozwala na zrozumienie pracy i zadań PMa.
17.02.2023
Otwórz opinię
Adam Birkowski
Z przyjemnością mogę polecić kurs DAO PM. Ogromna dawka wiedzy praktycznej i teoretycznej, praca w grupach pod okiem doświadczonych dedykowanych dla zespołów PMów. Wykłady bardzo różnorodne prowadzone przez wielu specjalistów z branży.
06.03.2023
Otwórz opinię

Pomagamy w zatrudnieniu

 • Rekomendacje dotyczące ulepszenia CV i portfolio
 • Pomoc w procesie tworzenia i ulepszania listu motywacyjnego
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i zaliczenia zadań testowych
 • Porady dotyczące rozwoju kariery osobistej
 • Pomoc w znalezieniu odpowiednich wakatów
 • Staże i oferty specjalne od firm partnerskich
 • List polecający od prelegentów i mentorów dla najlepszych studentów

Nasi studenci pracują tutaj

pln 0.16eur 0.0329usd 0.0342

Nadal masz wątpliwości?

Zostaw swój e-mail, aby uzyskać przykładową lekcję i plan rozwoju swojej kariery!

  Najczęściej zadawane pytania:

  Jak odbywają się zajęcia?

  • Zajęcia odbywają się w formie lekcij online na żywo, dzięki czemu studenci nie tylko słuchają teorii, ale także wypróbowują narzędzia i mogą zadawać wszystkie interesujące ich pytania.
  • Wiedza poparta jest przykładami i przypadkami z rzeczywistej praktyki wykładowcy. Nauczyciele omawiają tematy za pomocą żywych obrazów, które są łatwe do zapamiętania, a następnie wykorzystania w swojej pracy.
  • Przekazujemy tylko aktualną wiedzę, która jest wysoko ceniona na rynku.
  • Otrzymasz dostęp do prywatnego czatu, na którym zawsze możesz poprosić o radę i uzyskać pomoc.

  Dlaczego warto wybrać ten kurs i zawód Project Manager?

  Project Manager to specjalista, którego głównym zadaniem jest zarządzanie projektem jako całością: projektowanie i priorytetyzacja, harmonogramowanie zadań, kontrola, komunikacja, a także rozwiązywanie problemów operacyjnych. Za ostateczny sukces produktu odpowiada właśnie kierownik projektu. Zapotrzebowanie na takich specjalistów będzie rosło z roku na rok. Dlatego przekazujemy aktualną wiedzę od praktykujących specjalistów, która pomoże Ci uporać się z bieżącymi zadaniami i stać się pełnowartościowym project menedżerem.

  Czy po ukończeniu kursu będę mógł znaleźć pracę jako PM?

  80% studentów, którzy uzyskają certyfikat z wyróżnieniem, otrzyma pracę jako PM. Z naszej strony gwarantujemy, że:

  • przekazujemy wiedzę teoretyczną i praktyczną wystarczającą do kwalifikacji na stanowisko Project Managera;
  • sprawdzimy twoje CV i doradzimy, jak najlepiej je udoskonalić, aby odzwierciedlało twoje obecne umiejętności i nie zawierało „biegły użytkownik komputera”;
  • rekomendujemy najlepszych i najpilniejszych studentów partnerom IAMPM.

  Jak zorganizowana jest praktyka w ramach kursu?

  Po zajęciach otrzymasz praktyczne zadanie do przećwiczenia zdobytej wiedzy. Zadania mogą być różne, dlatego wykonanie każdego z nich zajmuje co najmniej 5 dni, a nawet więcej. Gotową pracę wysyłasz mentorom do weryfikacji. W razie potrzeby zadanie jest odsyłane do poprawy. Jeśli wybrałeś pakiet bez sprawdzania prac domowych, nadal będziesz otrzymywać zadania praktyczne w trakcie zajęć, ale zostaną one ukończone i sprawdzone bezpośrednio na lekcji.

  Czy otrzymam certyfikat?

  Tak, wystawimy Ci certyfikat ukończenia kursu. Będzie dostępny w formacie online, który można dołączyć do LinkedIn.. Ponadto, gdy odrobisz wszystkie prace domowe i zdasz egzamin, możesz otrzymać certyfikat z wyróżnieniem.

  Czy mogę wziąć udział w kursie bez znajomości języka angielskiego?

  Pomimo tego, że większość materiałów kursowych omawiana jest w języku polskim, specyfika dziedziny IT wymaga na co dzień posługiwania się terminologią angielską, dlatego część informacji i większość przydatnych zasobów podana jest wyłącznie w języku angielskim.

  Chciałbyś otrzymać dostęp do przykładowej lekcji?

  Wypełnij wniosek i dowiedz się o szczegółach