Dao PM

Dao PM

Praktyczny kurs zarządzania projektami IT

DAO PM nie jest suchą teorią, ale bojowym trybem pracy kierownika projektu. Od razu przejdziesz przez wszystkie etapy od rozpoczęcia do zakończenia projektu w praktyce. Kurs jest odpowiedni dla początkujących kierowników projektów, programistów i QA, aby zdobyć umiejętności zarządzania zespołem IT.

27 czerwca

start kursu

40 godzin

kontentu

7 praktycznych

zadań domowych

podstawowy

poziom trudności

27 czerwca
start kursu
40 godzin
kontentu
7 praktycznych
zadań domowych
podstawowy
poziom trudności

Będzie przydatny dla

DAO PM nie jest suchą teorią, ale bojowym trybem pracy kierownika projektu. Od razu przejdziesz przez wszystkie etapy od rozpoczęcia do zakończenia projektu w praktyce. Kurs jest odpowiedni dla początkujących kierowników projektów, programistów i QA, aby zdobyć umiejętności zarządzania zespołem IT.

Project manager

Junior IT Project Managers

sales

Sales oraz Account Managers

Тех.спец

Specjalistom Technicznym

Кто хочет стать РМ

Każdemu, kto chce zostać PM

Dodaj umiejętności do swojego CV:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej.

 • Praca z różnymi rodzajami umów.

 • Umiejętności komunikacji z klientami i zespołem.

 • Zarządzanie ryzykiem, zasobami i czasem.

 • Prowadzenie korespondencji biznesowej i praca z dokumentacją projektową.

 • Zarządzanie oczekiwaniami klientów.

 • Tworzenie WBS i przesyłanie zadania wykonawcom, praca z priorytetami.

 • Umiejętność rzetelnego przedstawienia klientowi gotowych rozwiązań, wersji demonstracyjnych, prototypów.

Czego się nauczysz?

Czego się nauczysz?

Dodaj umiejętności do swojego CV:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Praca z różnymi rodzajami umów.
 • Umiejętności komunikacji z klientami i zespołem.
 • Zarządzanie ryzykiem, zasobami i czasem.
 • Prowadzenie korespondencji biznesowej i praca z dokumentacją projektową.
 • Zarządzanie oczekiwaniami klientów.
 • Tworzenie WBS i przesyłanie zadania wykonawcom, praca z priorytetami.
 • Umiejętność rzetelnego przedstawienia klientowi gotowych rozwiązań, wersji demonstracyjnych, prototypów.

What's 🤖
new and improved ?

Release Notes
 • Dodaliśmy blok wykładów technicznych dotyczących komunikacji z programistami i zrozumienia procesu rozwoju.
 • Dodaliśmy blok wykładów na Soft Skills dla efektywnej interakcji z zespołem i klientem.
 • Dodaliśmy treści, które pomogą Ci przejść rozmowę kwalifikacyjną i znaleźć wymarzoną firmę
23.05.2023

Program kursu

Podstawy pracy nad projektem IT

Przyjrzymy się, czym różni się projekt od produktu. Jak komunikować się z interesariuszami. Pokażemy, jak zdobyć zaufanie klienta.
✓ Czym projekt IT różni się od projektu tradycyjnego.
✓ Etapy projektu informatycznego: od inicjacji do zakończenia.
✓ Trójkąt PM: czas, budżet, jakość.
✓ Interesariusze - jak współpracować z klientem.
✓ Lean Canvas - wygodny sposób na opisanie swojego pomysłu.
Po wykładzie wideo zrozumiesz, jak projekt informatyczny jest prowadzony w prawdziwym życiu. W pracy domowej sformułujesz koncepcję swojego projektu, nad którą będziesz pracować przez cały kurs.

Inicjacja. Rozpoczęcie projektu

Rozważamy, co kierownik projektu musi wiedzieć o projekcie przed podjęciem pracy. Uczymy się, jak prawidłowo pracować z klientem i dowiadujemy się, z jakim typem klientów trzeba zachować ostrożność.
✓ Inicjacja projektu.
✓ Zapoznanie się oraz praca z klientem na starcie.
✓ Rodzaje umów i ich cechy.
✓ Uruchomienie projektu.
Po wykładzie dowiesz się, czego potrzebujesz, aby rozpocząć projekt. Rozważysz, jak zorganizować proces inicjacji i jakie błędy mogą cię spotkać.

Warsztaty z dekompozycji i workflow projekty

Zastanowimy się, w jaki sposób całokształt naszej pracy przeistacza się w zrozumiałe funkcjonalności i zadania dla zespołu programistycznego. Już na samym początku uczymy się rozkładać projekt na komponenty i identyfikować główne bloki pracy, korzystając z mind maps oraz narzędzi outline .
✓ Cykl życia oprogramowania.
✓ Z czego składa się workflow projektu.
✓ Dokumentacja projektowa.
✓ Schemat blokowy i outline.
✓ Statut projektu.
Podczas wykładu praktycznie rozłożysz nowy projekt na elementy składowe, zastanowisz się, jakie informacje powinny znaleźć się w briefie i statucie projektu. W swojej pracy domowej zbudujesz schemat blokowy i opracujesz outline swojego projektu.

Wybór narzędzia

Dowiemy się, jakie rodzaje dokumentacji są dostępne i jakie dokumenty są potrzebne na początkowym etapie. Rozważymy, dlaczego zadanie techniczne jest potrzebne i jakie błędy można popełnić. Analizujemy, czym jest User Story i dlaczego potrzebny jest prototyp. Poznajemy cechy systemów zarządzania projektami.
✓ Dokumentacja.
✓ Zadanie techniczne.
✓ User Story i prototypy stron.
✓ Systemy zarządzania projektami.
✓ Korespondencja biznesowa.
✓ Narzędzia do pracy.
Po wykładzie dowiesz się, jak wygląda struktura SoW (Statement of work), jak sprawić, by programiści wszystko rozumieli. Zobaczycie przykłady gotowego SoW: od prostych stron internetowych po złożone systemy wielofunkcyjne. W ramach pracy domowej napiszesz User Story i Acceptance Criteria dla projektu.

Planowanie. Podstawowy plan projektu

Dowiemy się, jak zaplanować projekt, aby później mógł zostać zrealizowany sprawnie, na czas i w budżecie. Zobaczmy, z czego składa się plan podstawowy. Budujemy WBS - rozkładamy życzenia klienta na funkcjonalność aplikacji. Nauczymy się, jak oceniać projekt.
✓ Dekompozycja i WBS
✓ Ocena terminów i kosztów prac.
✓ Zasoby - dystrybuujemy tak, aby wystarczyło na wszystko.
✓ Budżet - planujemy i dopasowujemy.
Po wykładzie wideo dowiesz się, jak sporządzić plan projektu oraz określić kolejność i czas wykonania prac. Dowiesz się, jakie zasoby są potrzebne do realizacji projektu i jak je właściwie dystrybuować.

Planowanie. Ryzyka i narzędzia

Zastanowimy się, jak uwzględnić ryzyko podczas planowania. Jak planować jakość i pracować z wykonawcami. Dowiemy się, jakie narzędzia mogą pomóc w planowaniu.
✓ Ryzyko i jakość.
✓ Narzędzia planowania.
✓ Metoda ścieżki krytycznej.
✓ Plan komunikacji.
✓ Wykresy Gantta.
Po wykładzie zrozumiesz, jak budować wykresy Gantta do planowania. W swojej pracy domowej sporządzisz plan i mapę drogową dla swojego projektu.

Zadania i role

Dowiemy się, czym jest model programistyczny. Czym są frameworki programistyczne. Zastanowimy się, jakiej wiedzy na temat rozwoju potrzebuje menedżer projektu.
✓ Model rozwoju oprogramowania.
✓ Ramy rozwoju.
✓ Wyznaczanie celów.
✓ Role i ryzyka w rozwoju.
Po wykładzie dowiesz się, jak prawidłowo rozdzielać zadania między zespołem programistów.Poznasz, jak funkcjonuje programowanie web i mobile.
Wykonując pracę domową skonfigurujesz środowisko projektu w Jira lub Trello.

Kontrola. Zespół i projekt

Dowiemy się, jak kontrolować zespół na projekcie i śledzić skuteczność projektu. Metryki w różnych metodologiach i frameworkach.
✓ Techniki kontroli projektu i zespołu
✓ Jak kontrolować ryzyko.
✓ Metryki.
✓ Funkcje kontroli w Scrum i Kanban.
Po wykładzie będziesz wiedział, jak sterować projektem w metodykach Scrum i Kanban. Nauczysz się, jak radzić sobie z błędami w projekcie. W pracy domowej skonfigurujesz środowisko projektowe dla swojego projektu.

Warsztaty z definiowania etapów i działań projektowych

Nauczymy się tworzyć strukturę projektu i dzielić pracę na bloki. Zrozumiemy, jak pracować ze zmianami.
✓ Struktura projektu.
✓ Bloki robocze.
✓ Procesy zarządzania projektami.
✓ Change management.
Podczas warsztatu zastanowimy się nad ogólnymi procesami zarządzania projektem i jego koordynacją w trakcie pracy nad stroną internetową i aplikacją mobilną. W swojej pracy domowej ułożysz etapy działań swojego projektu w formie list kontrolnych.

Networking. Komunikowanie się z zespołem

Zastanawiamy się, jakimi zasadami się kierować, a czego unikać, aby networking był skuteczny. Badamy, przez jakie etapy rozwoju przechodzi każdy zespół i jak skutecznie się z nim komunikować.
✓ Podstawowe zasady.
✓ Antywzorce.
✓ Etapy rozwoju zespołu.
✓ Motywacja zespołu.
Po wykładzie dowiemy się, jak zmotywować zespół. Rozważymy, jak rozwiązywać konflikty. Zastanowimy się, jaka jest typologia DISC. (A również dowiemy się, co to jest typologia DISC.)

Waterfall & Agile

Zrozumiemy różnice między podejściem Waterfall a Agile. Rozważymy zalety elastycznych metodologii.
✓ Wodospad – jak działa i dlaczego nadal jest używany.
✓ Agile – kiedy wdrożyć.
✓ Kanban i Scrum - jak skonfigurować w swoim zespole.
Po wykładzie dowiesz się, dlaczego model wodospadu nie zawsze jest czymś złym. Dowiesz się, jak i kiedy prawidłowo zastosować każdą z metodologii i frameworków.

Agile/(development) w praktyce.

Zbadamy podejścia do zarządzania procesami. Rozważymy różnice między podejściami do rozwoju. Zrozumiemy, jakie metodologie są związane z Agile i jakie są ich cechy.
✓ Zarządzanie procesami.
✓ Zwinne metodologie.
✓ Scrum: role, mierniki, trudności.
✓ Rola PM w Agile.
Po wykładzie dowiesz się, jak pracować ze Scrumem i co należy wziąć pod uwagę, aby praca była efektywna. Zrozumiesz, jakie ważne umiejętności powinien posiadać Project Manager w Agile.

Zakończenie projektu

Dowiemy się, kiedy projekt jest uważany za udany. Nauczymy się, przygotowywać projekt do zamknięcia. Dowiemy się, jakie dokumenty są potrzebne do zamknięcia projektu
✓ Przygotowanie do zamknięcia.
✓ Dokumentacja do zamknięcia projektu.
✓ Demo & Review.
✓ Podpisywanie dokumentów i raportu.
Po wykładzie dowiesz się, jak przygotować się do Demo & Review. W ramach pracy domowej przygotujesz raport i końcową prezentację swojego projektu.

Egzamin

Egzamin i prezentacja końcowa wszystkich zespołów. Podsumowujemy kurs i świętujemy. Rozumiemy, jak w praktyce przeprowadzić retrospektywę. (Analizujemy, jak w praktyce przeprowadzić retrospektywę.

Tech skills

✓ Etapy rozwoju projektu
✓ Jacy specjaliści techniczni pracują nad projektem i czym się zajmują?
✓ Slang techniczny, czyli jak zrozumieć developera?
✓ Prototypy i UX dla menedżerów

Soft skills

Wykłady w tym bloku będą analizować i odnosić się do takich kwestii:
✓ Komunikacja w zespole
✓ 7 grzechów klienta: co powinien zrobić menedżer?
✓ Jak zmotywować zespół do osiągania celów, a nie tylko wykonywania zadań?

Employment

Wykłady w tym bloku będą analizować i odnosić się do takich kwestii:
✓ Gdzie i jak przyszły menedżer powinien szukać pracy?
✓ Jak przygotować swoje CV?
✓ Jak przejść rozmowę kwalifikacyjną?
✓ Na co przygotować się podczas okresu próbnego i jak go przejść?

Prelegenci i mentorzy

Dobromir Jastrzębski D

Dobromir Jastrzębski

Project Manager w SoftServe

Posiadający certyfikat PMP oraz dyplom z zarządzania projektami HEC Montreal.

Posiadający certyfikat PMP oraz dyplom z zarządzania projektami HEC Montreal. Ma 8 lat doświadczenia w branży eventowej, budowlanej, finansowej, a obecnie IT. Aktualnie jest zatrudniony w Softserve Polska jako Project Manager przy projekcie ze startupem fintech. Jest entuzjastą wystąpień publicznych i dzielenia się wiedzą.

Oksana Melnik O

Oksana Melnik

Project Manager w Vaimo

Ponad 9 lat pracuje w branży IT.

Ponad 9 lat pracuje w branży IT. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie projektów, współpracę z dostawcami i klientami, zarządzanie komunikacją, zapewnienie jakości i optymalizację procesów. Na co dzień prowadzi projekty oraz pracuje jako trener i Agile Coach. Certyfikowana PMP, IC Agile professional i facylitator.

Cielas P

Piotr Cielas

Project Manager at ITMAGINATION

Od ponad 10 lat związany z projektami IT.

Praktyk zarządzania projektami z szerokim doświadczeniem współpracy zarówno z korporacjami jak i mniejszymi firmami. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył m.in studia podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami. Posiadacz certyfikatów PMP oraz PSM II i PSPO I. Od ponad 10 lat związany z projektami IT.

Królikowski S

Szymon Królikowski

Delivery Manager at WAYF

Swoje ponad 5 letnie doświadczenie z Project Managementu rozwijał między innymi jako Scrum Master i Senior Project Manager w Netguru.

Swoje ponad 5 letnie doświadczenie z Project Managementu rozwijał między innymi jako Scrum Master i Senior Project Manager w Netguru. Aktualnie wspiera agencję WAYF realizując projekty Web3 jako Delivery Manager. Poza pracą jego pasją jest deskorolka i surfing.

Cieśla S

Sabina Cieśla

Project Manager at Chop-Chop

Posiada 11 lat doświadczenia w project managemencie na różnych stanowiskach

Posiada 11 lat doświadczenia w project managemencie na różnych stanowiskach (Traffic Manager, PM, Head of PM, Scrum Master, IT & Digital PM, PMO, TL), z czego ostatnie 7 lat spędziła w szeroko rozumianym IT. Wśród zrealizowanych projektów ma aplikacje webowe i mobilne, strony i sklepy internetowe, systemy ERP, UX i UI. Posiada certyfikat PSM I.

Szafalowicz W

Wojciech Szafałowicz

Project Manager at Avenga

Project Manager z 14-letnim doświadczeniem w branży IT

Project Manager z 14-letnim doświadczeniem w branży IT. Przygotowuje projekty dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego czy motoryzacyjnego, choć w swojej pracy tworzył też oprogramowanie do rozszerzonej rzeczywistości w przestrzeni przemysłowej. W wolnych chwilach miłośnik modelarstwa oraz historii.

Aleksander Omelyashko A

Alexander Omelyashko

IT Project Manager w SoftServe

Ma 6 lat doświadczenia zarówno w startupach jak i dużych korporacjach, firmach produktowych i outsourcingowych.

Posiada dyplom z zarządzania strategicznego projektami ucz. Kozminski Business Academy. Ma 6 lat doświadczenia zarówno w startupach jak i dużych korporacjach, firmach produktowych i outsourcingowych. Pracował w takich branżach jak real estate, fintech, healthcare & cryptography. Obecnie jest zatrudniony w firmie Softserve Poland przy APAC fintech projekcie z największym bankiem w Singaporze. Miłosnik muzyki i sztuk walek.

310971139_590693402740860_2116072906981439257_n P

Patrycja Kupiec

IT Project Manager w Wirtualnej Polsce / mentor na kursie DAO

Od 9 lat związana z branżą IT.

Świetnie tłumaczy trudne, techniczne kwestie na język zrozumiały dla biznesu. W każdy projekt wkłada całe swoje serce. Pasjonatka, która uwielbia porządek, dbałość o detal oraz konkret. Posiada certyfikaty z takich obszarów jak AgilePM, LM, Six Sigma, Prince2 oraz wielu innych. Można ją spotkać w poznańskich szpitalach, gdzie prowadzi bajkoterapie dla małych pacjentów.

342840528_273108908420243_648553010836461531_n E

Ewelina Kaczmarek

Project Manager w Tau Ceti / mentor na kursie DAO

Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży IT jako Project Manager jak również w roli Scrum Mastera.

Z powodzeniem prowadzi i nadzoruje projekty w środowisku międzynarodowym
oraz zarządza pracą projektową zespołu technicznego.
W pracy skupia się na aktywnej i partnerskiej współpracy z klientem biznesowym.
Często uczestniczy w różnych konferencjach i wydarzeniach branżowych.
Prywatnie miłośniczka podróży.

342897587_1405870433508254_6355210454907892788_n A

Artur Załuska

Od 4 lat wraz z Motomat Group pracujemy z Dealerami samochodowymi

Mentor na kursie DAO.

Pomagam rozwijać swoje zespoły, rozumieć dane i odpowiadać skutecznie na zmieniające się wymagania klientów. Mam długie lata pracy w sprzedaży za sobą, rozumiem trudności związane z komunikacją różnych od siebie osób, ich potrzeb i odpowiedniego dopasowania się do rozmówcy. Jestem osobą, która chętnie się uczy nowych rzeczy, stąd Adaptuję Zwinność w warunkach zmiennych, takich jak działy Call Center.

Co uzyskasz?

tips

Usystematyzowana wiedza

Przez cały kurs studenci w teorii i praktyce przechodzą przez wszystkie etapy pracy nad projektem: od inicjacji do zakończenia i wsparcia po realizacji.
Zanurzenie się w projekt symulacyjny
Projekt szkoleniowy i praca zespołowa pozwolą Ci przejść chrzest bojowy jako kierownik projektu w IT.

practice and expert answers

Lekcje interaktywne

Nauka odbywa się w formie wykładów wideo, warsztatów i sesji Q&A, aby ułatwić zrozumienie teorii i zadawanie pytań wyjaśniających.

simplicity documentation

Zanurzenie się w projekt symulacyjny

Projekt szkoleniowy i praca zespołowa pozwolą Ci przejść chrzest bojowy jako kierownik projektu w IT.

mentor-icon

Mentor

Praktykujący specjaliści, absolwenci DAO PM, pomogą Ci w odrabianiu prac domowych i odpowiedzą na wszystkie pytania.

homework-icon

Pomoc w znalezieniu pracy

Nasz doradca zawodowy pomoże Ci przygotować CV dla rekruterów i udzieli rekomendacji dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej.

partner-icon

Stałe wsparcie

Zamknięty czat Telegram do nieformalnej komunikacji studentów, prelegentów i mentorów. Nawet po kursie!

Opinie studentów

Ela Liberadzka
Bardzo polecam kurs DAO PM- mnóstwo praktycznej wiedzy, ciekawe wykłady i kompetentni prowadzący. Podczas kursu sami przygotowywaliśmy dokumentację do wymyślonego przez nas projektu dzięki czemu mogliśmy przejść przez wszystkie jego etapy. Duże wsparcie mentorów i profesjonalny feedback.
27.11.2022
Otwórz opinię
Tomasz Żurowski
Bardzo profesjonalne podejście do przeprowadzenia kursu. Brałem udział w DAO i mogę szczerze go polecić. Kurs przemyślany bardzo dokładnie - zarówno pod względem wiedzy i merytoryki jak i struktury organizacyjnej. Wykładowcy pełni energii oraz chęci do przekazywania wiedzy oraz motywacji
24.11.2022
Otwórz opinię
Monika Krzykała
Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu, dużego doświadczenia prowadzących zajęcia i ich umiejętności sprawnego przekazywania kursantom swojej praktycznej wiedzy (a takiej właśnie szukałam!). Komfortowi nauki sprzyja bardzo dobra organizacja kursu!
08.11.2022
Otwórz opinię
Kinga Wójtów
Jestem bardzo zadowolona z kursu! Wykładowcy posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie, którym bardzo chętnie się dzielą. Cały kurs jest świetnie zorganizowany, a poza zajęciami mamy możliwość kontaktu z przydzielonymi promotorami (są bardzo pomocni!) lub wykładowcami. Kurs był czystą przyjemnością, polecam!
24.11.2022
Otwórz opinię
Kamila Kalinowska
Brałam udział w kursie Dao PM. Polecam wykładowców, organizatorów oraz materiały szkoleniowe. Wykłady były konkretne z elementami praktycznymi. Poza wykładami częścią kursu były zadania domowe, które wymagały do zastosowania wiedzy z wykładu ale również do szukania dodatkowych materiałów. Moja ocena jest bardzo dobra.
17.02.2023
Otwórz opinię
Krzysztof Piątek
Brałem udział w kursie TechMind oraz Dao PM. Nabyta wiedza pozwoliła mi na wejście do świata IT z perspektywy PM'a. Będąc świadomym tego, że to mój początek drogi, nie zamierzam z niej schodzić już na początku, ba zamierzam to dalej zgłębiać. Powyższe kursy stanowiły dla mnie dobry start poparty mnóstwem praktyki, co jest dla mnie ważne z perspektywy nauki
17.02.2023
Otwórz opinię
Maciej Filip
Ukończyłem kurs DAO PM i mogę śmiało polecic. Bardzo fajni wykładowcy, dużo wiedzy merytorycznej. Na duży plus zadania pracy w grupach, od początku zajęć tworzysz i zarządzasz swoim projektem aż do końca kursu, co pozwala na zrozumienie pracy i zadań PMa.
17.02.2023
Otwórz opinię
Adam Birkowski
Z przyjemnością mogę polecić kurs DAO PM. Ogromna dawka wiedzy praktycznej i teoretycznej, praca w grupach pod okiem doświadczonych dedykowanych dla zespołów PMów. Wykłady bardzo różnorodne prowadzone przez wielu specjalistów z branży.
06.03.2023
Otwórz opinię
Lidia Rajewska
Polecam, wiedza skondensowana i przyjemna w odbiorze 🙂 Sensownie usystematyzowana
17.04.2023
Otwórz opinię
Pola Przyziółkowska
Uczestniczyłam w szkoleniu Dao PM. Bardzo bogaty program i dużo praktycznej wiedzy. Polecam szczególnie osobom początkującym 😊
23.04.2023
Otwórz opinię
Piotr Boratyński
Bardzo fajnie merytorycznie przygotowany Kurs DaoPM - sporo praktycznej wiedzy od doświadczonych PMów IT. Intensywny Kurs z pracami domowymi pozwalającymi nabyć umiejętności praktyczne potrzebne w pracy codziennej jako każdy project manager. Polecam osobom chcącym nabyć cenną wiedzę oraz poznać nowe metody wykorzystywania cennych narzędzi usprawniających pracę raportową 🙂 Kursy z IAMPM to początek drogi w IT dla osób technicznych lub mniej 🙂 Do zobaczenia wkrótce na kolejnym kursie ➡
29.01.2024
Otwórz opinię
Karol Wisniewski
Świetna organizacja, super ludzie , miła atmosfera , profesjonalizm, polecam serdecznie niezdecydowanym 👊
22.01.2024
Otwórz opinię
Michał Grzywna
Mega Polecam kurs na IT Project Managera! Dla kogoś kto zaczyna przygodę z technicznymi projektami - nie znajdziecie nic lepszego. Wykłady, ćwiczenia z " życia wzięte", ciekawi wykładowcy. Przeprocesowanie projektu od a do z. Wszystko czego potrzeba na start w tej branży.
18.01.2024
Otwórz opinię
Валерия Бочкова
Byłam studentką kursu DAO PM i jestem super zadowolona po tych 8 tygodniach. Jest to naprawdę ciekawe doświadczenie. Dużo nowej wiedzy oraz inspiracji do działań. Bardzo dziękuję i polecam wszystkim 🙂
28.04.2023
Otwórz opinię
Michał Lesiński
Ukończyłem kurs TechMind i obecnie uczestniczę w kursie DAO PM. Przed zapisaniem się na te kursy miałem sporo wątpliwości, jednak teraz, z pełnym przekonaniem, mogę polecić je każdemu. Wiedza, jaką oferują te kursy, jest skondensowana, co jest niezwykle korzystne dla osób chcących szybko zdobyć nowe umiejętności. Wykładowcy nie tylko są kompetentni, ale przede wszystkim są doświadczonymi praktykami. Ich bezcenne doświadczenie na rynku pracy jest niewycenione - często dzielą się zabawnymi, ale przede wszystkim pouczającymi anegdotkami z codziennych sytuacji zawodowych. To pozwala na lepsze zrozumienie teorii poprzez pryzmat realnych zastosowań. Kurator kursu zawsze pilnuje, aby utrzymać najwyższą jakość nauczania. Dba o jasność warunków współpracy i zapewnia, że wszelkie informacje dotyczące kursu są przekazywane na czas. Dzięki temu nauka jest płynna i bez nieporozumień. Co więcej, na kursach mamy realny wpływ na ich przebieg. Często jesteśmy proszeni o informacje zwrotne, co pozwala prowadzącym na ciągłe podnoszenie jakości kursu. W moich planach jest również udział w dwóch kursach z serii PM Hard Skills. Już teraz nie mogę się doczekać kolejnej porcji wiedzy i doświadczeń, które na pewno przyczynią się do mojego dalszego rozwoju zawodowego.
13.05.2023
Otwórz opinię
Paweł Poniatowski
Wziąłem udział w kursie DAO PM oraz Tech Mind. Świetnie prowadzone wykłady. Wykładowcy z dużym doświadczeniem. Oprócz teori bardzo dużo praktycznych zadań zarówno na wykładach jak i pracach domowych.
02.08.2023
Otwórz opinię
Dominika Andruszkiewicz
Polecam IAMPM zarówno ze względu na merytoryczną zawartość kursów, bardzo wykwalifikowanych prelegentów, dobrą organizację i super atmosferę. Brałam udział w szkoleniach IAM BA oraz DAO PM. Ponieważ od lat jestem IT Project Managerem chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to ostatnie szkolenie. Jest ono świetne dla osób, które dopiero wchodzą w świat zarządzania projektami IT, materiał szkoleniowy jest bardzo nasycony i jest on przekazywany przez świetnych i wyspecjalizowanych prelegentów. To, na co chciałabym zwrócić uwagę to, że prac domowych jest bardzo dużo i trzeba się do nich przygotować. Nie jest to szkolenie, na którym jest się tylko słuchaczem i nic więcej. Tu jest symulacja rzeczywistego środowiska projektowego i projektu, więc bardzo ważne jest zaangażowanie studentów, bo pracuje się w grupach projektowych 🙂 I jeszcze raz podkreślam - jest to szkolenie dla osób, które rzeczywiście chcą wejść w świat IT, w przypadku zainteresowania zarządzania projektami ogólnie (spoza IT) to szkolenie jest jednak za bardzo rozbudowane, ponieważ dotyczy stricte projektów IT.
07.11.2023
Otwórz opinię

Pomagamy w zatrudnieniu

 • Rekomendacje dotyczące ulepszenia CV i profilu LinkedIn
 • Pomoc w procesie tworzenia i ulepszania listu motywacyjnego
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i zaliczenia zadań testowych
 • Porady dotyczące rozwoju kariery osobistej
 • Pomoc w znalezieniu odpowiednich wakatów
 • List polecający od prelegentów i mentorów dla najlepszych studentów

Nasi studenci pracują tutaj

pln 0.16eur 0.0329usd 0.0342

Najczęściej zadawane pytania:

Dlaczego ten kurs jest najlepszy na rynku?

Jeśli dopiero planujesz przenieść się do IT

Nawet jeśli wcześniej wiedziałeś o IT tylko to, że jest modne i można w nim zarobić, my ostrożnie weźmiemy Cię za rękę i krok po kroku przeprowadzimy przez cały proces prowadzenia projektu w IT oraz nauczymy umiejętności potrzebnych na co dzień w pracy. Po kursie będziesz mógł dodać własny projekt do swojego CV, co da Ci nieuczciwą przewagę konkurencyjną na etapie selekcji wśród innych kandydatów na pożądane stanowisko. Ponadto pomożemy Ci przygotować CV, znaleźć odpowiednie oferty pracy i poczuć się pewnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, abyś został wybrany. Nie chcemy tylko, abyś ukończył kurs – chcemy, abyś stał się częścią świata IT, zatrudniając Cię! 

 

Jeśli już pracujesz w IT

Masz już doświadczenie, ale nadal czujesz się niepewnie lub popełniasz błędy w pracy? Stworzyliśmy jedyny program na rynku, w którym możesz w czasie rzeczywistym przećwiczyć wszystkie swoje niepewności podczas codziennych zadań, otrzymując informacje zwrotne od certyfikowanych wykładowców i mentorów. Podczas kursu będziesz mógł przejść przez wszystkie etapy projektu od jego rozpoczęcia do zakończenia w praktyce, analizując wszystkie pułapki i otrzymując przykłady z doświadczenia wykładowców. 

Żadnej wody, tylko skoncentrowana treść, której będziesz potrzebował na co dzień, aby zdobyć przyczółek na stanowisku Junior PM i zacząć ubiegać się o awans. 

Jak odbywają się zajęcia?

 • Zajęcia odbywają się w formie lekcji, gdzie studenci nie tylko słuchają teorii, ale także od razu wypróbowują narzędzia. Wiedza poparta jest przykładami i przypadkami z rzeczywistej praktyki wykładowcy. Nauczyciele omawiają tematy za pomocą żywych przykładów, które są łatwe do zapamiętania, a następnie wykorzystania w swojej pracy. Przekazujemy tylko aktualną wiedzę, która jest wysoko ceniona na rynku. Otrzymasz dostęp do prywatnego czatu, na którym zawsze możesz poprosić o radę i uzyskać pomoc.

Dlaczego warto wybrać ten kurs i zawód Project Manager?

Project Manager to specjalista, którego głównym zadaniem jest zarządzanie projektem jako całością: projektowanie i priorytetyzacja, harmonogramowanie zadań, kontrola, komunikacja, a także rozwiązywanie problemów operacyjnych. Za ostateczny sukces produktu odpowiada właśnie kierownik projektu. Zapotrzebowanie na takich specjalistów będzie rosło z roku na rok. Dlatego przekazujemy aktualną wiedzę od praktykujących specjalistów, która pomoże Ci uporać się z bieżącymi zadaniami i stać się pełnowartościowym project managerem.

Czy po ukończeniu kursu będę mógł znaleźć pracę jako PM?

80% studentów, którzy uzyskają certyfikat z wyróżnieniem, otrzymuje pracę jako PM. Z naszej strony gwarantujemy, że:

przekazujemy wiedzę teoretyczną i praktyczną wystarczającą do kwalifikacji na stanowisko Project Managera;

sprawdzimy twoje CV i doradzimy, jak najlepiej je udoskonalić, aby odzwierciedlało twoje obecne umiejętności i nie zawierało informacji w stylu „biegły użytkownik komputera”.

Jak zorganizowana jest praktyka w ramach kursu?

Po zajęciach otrzymasz praktyczne zadanie do przećwiczenia zdobytej wiedzy. Zadania mogą być różne, dlatego wykonanie każdego z nich zajmuje co najmniej 5 dni, a nawet więcej. Gotową pracę wysyłasz mentorom do weryfikacji. W razie potrzeby zadanie jest odsyłane do poprawy. Jeśli wybrałeś pakiet bez sprawdzania prac domowych, nadal będziesz otrzymywać zadania praktyczne w trakcie zajęć, ale zostaną one ukończone i sprawdzone bezpośrednio na lekcji.

Czy otrzymam certyfikat?

Tak, wystawimy Ci certyfikat ukończenia kursu. Będzie dostępny w formacie online, który można dołączyć do LinkedIn. Ponadto, gdy odrobisz wszystkie prace domowe i zdasz egzamin, możesz otrzymać certyfikat z wyróżnieniem.

Czy mogę wziąć udział w kursie bez znajomości języka angielskiego?

Pomimo tego, że większość materiałów kursowych omawiana jest w języku polskim, specyfika dziedziny IT wymaga na co dzień posługiwania się terminologią angielską, dlatego część informacji i większość przydatnych zasobów podana jest wyłącznie w języku angielskim.

Chcesz, aby za Twoje szkolenie zapłaciła Ci firma?

Obecnie firmy aktywnie planują budżet na szkolenia pracowników. Możesz być pewien, że jeśli przedstawisz odpowiednie argumenty, Twoja firma pokryje koszty Twojego szkolenia.

Jeśli Twoim celem jest rozwój jako Project Manager i chciałbyś prowadzić większe projekty, a szukasz argumentów, które pomogą Tobie uzyskać finansowanie na kurs DAO PM, to IAMPM ma dla Ciebie rozwiązanie.

Zebraliśmy argumenty w jednej prezentacji, które pomogą przekonać firmę do inwestycji w Twoje szkolenie na kursie DAO PM. Pokaż ten dokument swojemu kierownictwu już dziś – i uzgodnij budżet na swoje szkolenie jeszcze w tym roku.

Wypełnij formularz i od razu pobierz prezentację!

Projekty naszych studentów

Julia Ławniczak, Kaja Maćków, Valeriia Bochkova, Kasia Stasiak

Vetiko

Vetiko to aplikacja mobilna dla opiekunów zwierząt domowych służąca do koordynacji najważniejszych działań związanych z utrzymaniem zdrowia zwierzęcia.

Katarzyna Mral, Pola Pszyziółkowska, Klaudia Majcher, Michał Świątek

Flora App

Stworzenie i udostępnienie aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android, której zadaniem będzie wsparcie potencjalnych klientów naszego sklepu internetowego kolorowekwiatki.pl w codziennej pielęgnacji roślin doniczkowych, doborze odpowiednich warunków uprawy i rozpoznawaniu chorób.

Monika Krzykała, Mateusz Zieliński, Aleksandra Madejska

Socrates: E-Learning App

It will be first such an application on the Polish market. Goal -> preparing e-learning application for a external client from the education sector -> Philosophy. Application: concentrating on providing knowledge to students ->how? learning in a more pleasant way

Jak się zapisać na kurs DAO PM?

Zostaw swój numer telefonu oraz email poniżej. Nasz manager zadzwoni, żeby omówić szczegóły i wybrać najlepszą opcję dla Ciebie. Jeśli nie chcesz czekać – zadzwoń jako pierwszy/a od godziny 11 do 20 😉 +48 459 568 995

  Porównanie kursów

  IAMPM
  Inne kursy
  Kryteria
  Program kursu
  Specyfika kursu
  Zatrudnienie
  Wynik materialny po zakończeniu kursu
  Kto będzie uczył
  Zadania domowe
  IAMPM
  Program kursu
  Zapewnienie kompleksowego zawodu, a nie tylko odrębnej wiedzy
  Specyfika kursu
  Przygotowują do pracy PMa w IT
  Zatrudnienie
  Pomoc w znalezieniu pracy po zakończeniu kursu
  Wynik materialny po zakończeniu kursu
  Stwórz własny projekt i dodaj go do swojego CV
  Kto będzie uczył
  Certyfikowani prelegenci, mentorzy i osobisty kurator, który odpowie na wszystkie pytania
  Zadania domowe
  Zadania domowe, które całkowicie powtarzają codzienne zadania PM
  Inne kursy
  Program kursu
  Uczą tylko jednej umiejętności
  Specyfika kursu
  Nie biorą pod uwagę, że IT ma własną terminologię, styl komunikacji i procesy
  Zatrudnienie
  Tylko szkolenie w ramach kursu
  Wynik materialny po zakończeniu kursu
  Zwykły certyfikat po zakończeniu kursu
  Kto będzie uczył
  Tylko jeden prelegent, który nie jest w stanie poświęcić uwagi każdej osobie
  Zadania domowe
  Zadania teoretyczne, które nie zawsze odnoszą się do rzeczywistości