Supreme BA

Supreme BA

Supreme BA — analiza biznesowa dla osób z doświadczeniem

Dobry analityk biznesowy nie tylko wystawia wymagania, ale także optymalizuje i buduje procesy biznesowe w firmie. Rozwiązuje zadania z biznesowego punktu widzenia w najbardziej poprawny sposób. Na kursie pomożemy Ci dostać się na poziom Middle BA i wyżej oraz nauczymy Cię jak efektywnie pracować w zespołach i projektach. Tylko 30% najpotrzebniejszej teorii i aż 70% praktyki na warsztatach online.

w styczniu

start kursu

8 online

warsztatów

7 ekspertów

praktyków

średni

poziom trudności

Będzie przydatny dla

Dobry analityk biznesowy nie tylko wystawia wymagania, ale także optymalizuje i buduje procesy biznesowe w firmie. Rozwiązuje zadania z biznesowego punktu widzenia w najbardziej poprawny sposób. Na kursie pomożemy Ci dostać się na poziom Middle BA i wyżej oraz nauczymy Cię jak efektywnie pracować w zespołach i projektach. Tylko 30% najpotrzebniejszej teorii i aż 70% praktyki na warsztatach online.

business analyst

dla analityków biznesowych z doświadczeniem co najmniej 2 lata

optimize business processes

dla tych, którzy chcą tworzyć i optymalizować procesy

teamlead

dla tych, którzy chcą zostać BA Lead

Dodasz umiejętności do swojego CV:

 • Budować procesy analizy biznesowej w projekcie od podstaw lub jako BA Lead;

 • Komplikować dokumentację dotyczącą wizji i zakresu projektu (Vision i Scope);

 • Określać rodzaje interesariuszy, opracowywać listę interesariuszy (Stakeholder List);

 • Rozkładać dzieła i pisać idealną User Story i Use Case;

 • Tworzyć notacji biznesowe (Sequence diagram, ERD /UML Class, BPMN, State machine, Use case diagram);

 • Identyfikować i dokumentować nieoczywiste wymagania niefunkcjonalne;

 • Wybierać technologie i optymalizować procesy VA w zespole.

Czego się nauczysz?

Czego się nauczysz?

Dodasz umiejętności do swojego CV:

 • Budować procesy analizy biznesowej w projekcie od podstaw lub jako BA Lead;
 • Komplikować dokumentację dotyczącą wizji i zakresu projektu (Vision i Scope);
 • Określać rodzaje interesariuszy, opracowywać listę interesariuszy (Stakeholder List);
 • Rozkładać dzieła i pisać idealną User Story i Use Case;
 • Tworzyć notacji biznesowe (Sequence diagram, ERD /UML Class, BPMN, State machine, Use case diagram);
 • Identyfikować i dokumentować nieoczywiste wymagania niefunkcjonalne;
 • Wybierać technologie i optymalizować procesy VA w zespole.

Program kursu

Budowa procesów BA w projektach IT

Porozmawiajmy o tym, od czego zacząć budowanie procesów BA. Zastanówmy się, jak określić zakres obowiązków, celów i zadań BA, a także Delivery metodologię. Zastanówmy się, jakie przeszkody mogą pojawić się w firmie. Dowiemy się jak uwzględniać środowisko klienta podczas budowania procesu BA. Przeanalizujemy krok po kroku, jak zbudować proces w ramach projektu (w ramach zespołu i na stanowisku Team Leadera):

✓ analiza rodzaju i fazy projektu;
✓ komunikacja z zespołem i klientem;
✓ zarządzanie informacją (artefakty, wiki);
✓ zarządzanie cyklem życia wymagań.

Warsztaty z komunikacji z interesariuszami

Zrobimy analizę, jak zdefiniować swoich interesariuszy i dlaczego bez tego żaden projekt nie może być udany. Nauczmy się na czas identyfikować wszystkich interesariuszy. Stwórzmy razem Stakeholder List, Map lub Personas. Zastanówmy się, jak BA mogą przygotować się do komunikacji w nowym lub już uruchomionym projekcie:

✓ jakie dokumenty przygotować do organizacji pracy;
✓ jak zarządzać komunikacją podczas zmian zewnętrznych;
✓ jak pracować z kilkoma interesariuszami;
✓ szczegóły pracy z interesariuszami w projektach międzynarodowych.

W praktyce przeprowadzimy analizę zainteresowanych stron i ustalimy, jaką decyzję w komunikacji z interesariuszami należy zastosować w projekcie w różnych okolicznościach.

Warsztaty z technik dokumentowania wymagań

Dowiedziemy się, co może wpłynąć na format pisania wymagań i co z tym zrobić. Popracujmy z takimi czynnikami oddziaływania:

✓ rodzaj projektu lub produktu;
✓ interesariusze;
✓ podejście do dekompozycji zakresu prac;
✓ dodatkowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

Korzystając z praktycznych przykładów, przejdziemy krok po kroku przez kompilację wymagań funkcjonalnych:

✓ sporządzanie dokumentów Vision i Scope;
✓ opis funkcjonalności;
✓ Praktyka User Story;
✓ Praktyka Use Case.

Praca z wymaganiami niefunkcjonalnymi

Porozmawiamy o tym, jak nie mylić wymagań niefunkcjonalnych. Wspólnie dowiemy się, jak poprawnie przygotować listę pytań dla klienta i przeprowadzić wywiad w celu zidentyfikowania wymagań niefunkcjonalnych. Zastanówmy się, jakie aspekty należy wziąć pod uwagę przy definiowaniu wymagań niefunkcjonalnych i przekształcaniu „chęć” klienta w rodzaje wymagań do pisania dokumentacji.

Podczas warsztatu poćwiczymy jak identyfikować wymagania niefunkcjonalne nawet w najtrudniejszych, nieoczywistych przypadkach oraz przeanalizujemy wszystkie typowe trudności.

Warsztaty z przygotowania gotowego rozwiązania dla klienta

W praktyce dowiemy się, jak przeprowadzić rozmowę z klientem i nie tylko zidentyfikować wymagania i je udokumentować, ale także przygotować decyzję biznesową uwzględniającą konkurencję i trendy rynkowe, potencjalne koszty oraz ostateczną opłacalność projektu.

Podczas warsztatu na temat rzeczywistych przypadków:
✓ przeanalizujemy rynek i konkurencję;
✓ zdefiniujemy persony i Use Cases;
✓ zbudujemy User Journey Map;
✓ stworzymy listę pytań dla rozmowy;
✓ przeprowadzimy wywiady z interesariuszami;
✓ opracujemy Roadmap;
✓ utworzymy MVP i nadamy priorytet zaległościom.

Warsztaty z modelowania procesów biznesowych

Przeanalizujemy, kiedy na projekcie pojawia się potrzeba modelowania. Zastanówmy się, jakie są kryteria korzystania z modeli. W praktyce zbudujemy:

✓ Sequence diagram;
✓ ERD/UML Class;
✓ BPMN/Activity/Process diagram;
✓ State machine;
✓ Use case diagram.

Optymalizacja procesów biznesowych

Dowiemy się, jak ocenić sytuację, która się pojawiła jeszcze przed Twoim przybyciem do projektu. Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę. Zastanówmy się nad sposobami optymalizacji istniejących procesów. Przeanalizujemy, czego będziesz potrzebować do wdrożenia rozwiązań, od czego zacząć i gdzie znaleźć na to środki. Dowiadujemy się jakie trendy istnieją (uczenie maszynowe i integracjyjne) oraz co można zastosować w Twoim projekcie.

Prelegenci i mentorzy

Daria Fastova D

Daria Fastowa | Spiker

PhD in Information Technology

8 lat doświadczenia w modelowaniu procesów biznesowych i ich automatyzacji.

Daria posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu procesów biznesowych. Łącznie 8 lat doświadczenia w modelowaniu procesów biznesowych i ich automatyzacji. Ponad 12 lat w analizie systemów i 4 lata w e-learningu. Mało tego, Daryna od 7 lat zajmuje się energetyką.

Margarita Kuzmenkowa M

Margarita Kuzmenkowa | Spiker

BA Community Lead in Veloce

Zajmuje się analizą biznesową od 2017 roku . Pracowała przy projektach poświęconych analizie danych, budowie procesów logistycznych, rozwiązaniom CPQ.

Zajmuje się analizą biznesową od 2017 roku. Pracowała nad tworzeniem produktów od podstaw, zajmowała się reengineeringiem i usprawnieniami w startupach i projektach korporacyjnych z klientami z Ameryki Północnej i Europy. Pracowała przy projektach poświęconych analizie danych, budowie procesów logistycznych, rozwiązaniom CPQ.

Ołeksandr Teptiuk O

Ołeksandr Teptiuk | Mentor

Senior IT Business Analyst

Pracuje w Global Logic, LLC od 2020 roku. Identyfikuje, analizuje i zarządza wymaganiami.

Pracuje w Global Logic, LLC od 2020 roku. Identyfikuje, analizuje i zarządza wymaganiami. Prowadzi sesje tworzenia aplikacji (JAD), ustala priorytety zadań i zarządza zaległościami. Współpracuje z wieloma zespołami programistycznymi.

Olena Sewriuk O

Olena Sewriuk | Mentor

Accounter/Business Analyst w firmie IT

Nauczycielka oraz księgowa w przeszłości. Potrzeba usystematyzowania danych i zautomatyzowania pracy zmotywowała do studiowania analizy biznesowej.

Pracowała jako nauczycielka informatyki w szkole, a później jako księgowa. Potrzeba usystematyzowania danych i zautomatyzowania pracy podczas interakcji z dużymi ilościami informacji zmotywowała do studiowania analizy biznesowej.

Andrij Kowalczuk A

Andrij Kowalczuk | Spiker

CBAP, PhD, Lead BA w IBA

Ponad 10 lat doświadczenia w analizie biznesowej IT. Uczestniczył w złożonych projektach wielokulturowych na całym świecie.

Ponad 10 lat doświadczenia w analizie biznesowej IT. Uczestniczył w złożonych projektach wielokulturowych z zespołami na całym świecie. Pracował przy projektach z zakresu ochrony zdrowia, transportu i logistyki, ubezpieczeń na platformach Web-, Mobile-, ERP jako analityk systemowy i biznesowy.

Julia Zahoruyko J

Julia Zahoruyko | Spiker

Co-Founder в Gallantra BI

Ponad 15 lat doświadczenia w IT. Certyfikowany Agile Professional i SAFe-Specialist.

Ponad 15 lat doświadczenia w IT. Certyfikowany Agile Professional i SAFe-Specialist. Julia wie, jak pracować z najbardziej trudnymi klientami i analizować skomplikowane wymagania. Pracowała przy projektach z różnych dziedzin domeny. Aktywnie dzieli się swoim doświadczeniem zarówno z początkującymi, jak i doświadczonymi BA.

Ołeksandr Starowit O

Ołeksandr Starowit | Spiker

Senior BA w EPAM Ukraine

COO w Kwambio - startup 3DTech. Pracował na stanowiskach — General Operations Manager, Product Manager, Project Manager, Scrum Master oraz Team Coach.

Wcześniej pracował jako COO w Kwambio - startup 3DTech. Pracował na stanowiskach — General Operations Manager, Product Manager, Project Manager, Scrum Master oraz Team Coach. Potrafi efektywnie pracować w środowisku startupowym, gdzie każdy musi być wielofunkcyjny, a także w dużych firmach.

Olesia Iwanowa O

Olesia Iwanowa | Spiker

Senior BА в Astound Commerce

Ponad 10 lat doświadczenia w IT, z czego 7 lat w analizie biznesowej. Uczestniczyła w złożonych projektach wielokulturowych z całego świata.

Ponad 10 lat doświadczenia w IT, z czego 7 lat w analizie biznesowej. Uczestniczyła w złożonych projektach wielokulturowych z zespołami z całego świata. Pracował z projektami w różnych domenach i na różnych platformach jako BA oraz w roli Product Ownera. Potrafi budować procesy BA na projekcie.

Co uzyskasz?

new approach

Nowe podejście do procesów biznesowych

Dowiesz się, jak optymalizować procesy biznesowe lub budować je od podstaw, aby zwiększyć ostateczną rentowność firmy i projektu.

prospect of raising

Perspektywa wzrostu

Nauczymy Cię, jak pracować w złożonych projektach z wieloma interesariuszami, jak tworzyć zespół i jak wykonywać obowiązki BA Lead.

in practice

Szkolenie w praktyce

70% czasu zajęć będziemy szkolić Cię za pomocą różnych case'ów, a podczas prac domowych będziesz analizować zagadnienia związane z twoimi projektami.

skills the market demands

Umiejętności, których wymaga rynek

Uczymy czego firmy oczekują od kandydatów z doświadczeniem i rozwiązywać zadania w formie testów i rozmów kwalifikacyjnych.

support after the course

Wsparcie po kursie

W trakcie kursu uzyskasz dostęp do czatu Telegram, gdzie spikerzy są zawsze gotowi udzielić odpowiedzi na Twoje pytania.

new level of problem solving

Nowy poziom rozwiązywania problemów

Będziesz w stanie analizować różne sytuacje i uczyć się od ekspertów, jak wykonywać pracę nie tylko dobrze, ale na jakościowo nowym poziomie.

Pomagamy w zatrudnieniu

 • Rekomendacja ulepszenia CV i portfolio
 • Pomoc w tworzeniu i ulepszaniu listu motywacyjnego
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i zaliczenie zadań testowych
 • Osobiste konsultacje dotyczące rozwoju kariery
 • Pomoc w znalezieniu potrzebnych ofert pracy
 • Staże i oferty specjalne od firm partnerskich
 • List polecający od spikerów i mentorów dla najlepszych studentów
pln 0.16eur 0.0329usd 0.0342

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Kup na raty

Całą kwotę możesz podzielić na kilka płatności płacąc kartą bankową lub w inny sposób.

Zwrot

Masz trzy zajęcia do testowania, jeśli zmienisz zdanie - powiedz nam, zwrócimy Ci zapłaconą kwotę.

Kod promocyjny

Możesz użyć kodu promocyjnego, aby uzyskać dodatkową zniżkę. Wyślij prośbę, aby dowiedzieć się o promocjach.

Przedpłata online
pln eur usd
Wartość kursu
2022  zł
Wiedza daje moc

Masz wątpliwości?

Zostaw e-mail, aby dostać przykład lekcji i plan rozwoju kariery!

  Najczęściej zadawane pytania

  Jak odbywają się zajęcia?

  Przeprowadziliśmy ponad 50 pogłębionych wywiadów z analitykami biznesowymi z ponad 2-letnim doświadczeniem i stwierdziliśmy, że większości profesjonalistów brakuje mentoringu i informacji zwrotnej w swojej pracy. Dlatego zbudowaliśmy kurs, aby zaspokoić tę potrzebę.

  Zajęcia odbywają się w formie online warsztatów, dzięki czemu możesz wypróbować wszystkie narzędzia online z prelegentami i móc zadawać wszystkie pytania naraz. W kursie bardzo mało zajęć teoretycznych, ponieważ kurs skierowany jest do analityków biznesowych z doświadczeniem. Analizujemy tylko niezbędne umiejętności i sprawdzamy zdobytą wiedzę bezpośrednio podczas lekcji.

  Umieściliśmy wszystkie podstawowe umiejętności w praktycznej lekcji podczas webinaru, aby mieć pewność, że wszyscy studenci opuszczą kurs z odpowiednim poziomem przygotowania.

  Dlaczego warto wybrać ten kurs?

  Opracowaliśmy program oparty na głównych umiejętnościach, których firmy wymagają od specjalistów na poziomie średnim i wyższym.

  Zadania, które analizujemy na kursie, pozwalają nam wziąć bardziej złożone projekty z dużą liczbą interesariuszy i nie tylko dokumentować wymagania biznesowe, ale ulepszać procesy biznesowe i zwiększać efektywność projektu i firmy.

  Czy mogę nie kupować pełnego kursu, ale brać udział tylko w wykładach, które mnie interesują?

  Niestety nie jest to możliwe. Wykłady są ze sobą powiązane, a materiał każdej lekcji może nawiązywać do wiedzy zdobytej na poprzedniej. Dodatkowo cały kurs składa się z warsztatów na żywo, podczas których wraz z ekspertami analizujesz wszystkie tematy w praktyce. Dlatego, aby uzyskać maksymalne korzyści, wykłady należy wykonywać w określonej kolejności. Do kursu dodaliśmy tylko najważniejsze. Wszystko to naprawdę przyda się, jeśli pracujesz jako analityk biznesowy w IT.

  Czy uzyskam certyfikat?

  Tak, zapewniamy Ci certyfikat o ukończeniu kursu. Będzie dostępny online do załączenia na LinkedIn.

  Ponadto, jeśli wszystkie prace domowe zostaną zrobionę, możesz otrzymać certyfikat z wyróżnieniem i osobistą rekomendację od mówcy.

  Czy można płacić za kurs na raty?

  Tak, jest to możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami kursu lub poprzez raty bankowe. Warunki dzielenia płatności omawiane są indywidualnie dla każdego konkretnego przypadku.

  Dowiedz się, jak uzyskać dodatkowy rabat

  Wypełnij wniosek, aby otrzymać rabat