I AM BA

I AM BA

Praktyczny kurs analizy biznesowej w IT

Chcesz pracować jako analityk biznesowy? Tworzysz produkt i nie wiesz jak opisać pomysł? Pracujesz w IT i myślisz o tym, aby zdobyć doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami? Po ukończeniu kursu zrozumiesz analizę biznesową, ustrukturyzujesz swoją wiedzę, zdobędziesz praktyczne doświadczenie i zwiększysz swoje kompetencje oraz wynagrodzenie.

9 stycznia

start kursu

24 godziny

wykładów

7 praktycznych

zadań domowych

Będzie przydatny dla

Chcesz pracować jako analityk biznesowy? Tworzysz produkt i nie wiesz jak opisać pomysł? Pracujesz w IT i myślisz o tym, aby zdobyć doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami? Po ukończeniu kursu zrozumiesz analizę biznesową, ustrukturyzujesz swoją wiedzę, zdobędziesz praktyczne doświadczenie i zwiększysz swoje kompetencje oraz wynagrodzenie.

Project manager

Project Managers

sales

Sales Manager

UI : UX Designer

UI / UX designer

QA Engineer

QA engineer

teamlead

Team Lead

business analyst

Junior BA

Dodaj umiejętności do swojego CV:

 • Przeprowadzenie analizy rynku konkurencyjnego.

 • Rozumienie zarówno klienta, jak i zespołu developerskiego.

 • Dzielenie żądań klientów na wymagania dotyczące produktów i "żądania opcjonalne".

 • Analiza wymagań i tworzenie ich przejrzystej dokumentacji.

 • Testowanie i ustalanie priorytetów wymagań.

 • Tworzenie makiet, prototypów i diagramów uml.

 • Modelowanie procesów biznesowych i zrozumienie ich logiki.

 • Korzystanie w pracy z zaawansowanych narzędzi i praktyk analizy biznesowej.

Czego się nauczysz?

Czego się nauczysz?

Dodaj umiejętności do swojego CV:

 • Przeprowadzenie analizy rynku konkurencyjnego.
 • Rozumienie zarówno klienta, jak i zespołu developerskiego.
 • Dzielenie żądań klientów na wymagania dotyczące produktów i "żądania opcjonalne".
 • Analiza wymagań i tworzenie ich przejrzystej dokumentacji.
 • Testowanie i ustalanie priorytetów wymagań.
 • Tworzenie makiet, prototypów i diagramów uml.
 • Modelowanie procesów biznesowych i zrozumienie ich logiki.
 • Korzystanie w pracy z zaawansowanych narzędzi i praktyk analizy biznesowej.

Program kursu:

Wprowadzenie do analizy biznesowej

Dowiesz się czym jest analiza biznesowa i czym zajmuje się BA w IT. Opracowujemy, jakiej wiedzy i narzędzi potrzebuje BA.

✓ Z czego się składa proces rozwoju.
✓ Podział ról w projekcie.
✓Zadania i cele BA .
✓ Co to są wymagania
✓ Co to są wymagania

Po wykładzie poznasz zadania i uprawnienia analityka biznesowego. Jakie cechy musi posiadać BA, aby być skutecznym. W zadaniu domowym wybierzesz projekt, nad którym będziesz pracować w trakcie kursu.

Analiza rynku

Dowiemy się, dlaczego jest to krytyczne dla BA, analizować rynek i jakie kroki trzeba przejść, aby właściwie przygotować się do rozmowy z klientem.

✓ Model Kano.
✓ Podejście "The Jobs to be Done".
✓ Marketing Personas.
✓ Canvas: VP, Business Model, Lean Model.
✓ Analiza konkurencji i SWOT.

W tym wykładzie przyjrzymy się jak przeprowadzić analizę konkurencji i dowiemy się jak zastosować najpopularniejsze Canvas w pracy BA. A w zadaniu domowym będziesz musiał skomponować Value Proposition i opisać personę swojego badania lub projektu pracy.

Cykl życia wymagań

Rola BA w każdej z faz projektu. Poznamy metodyki zarządzania projektami. Zapoznamy się z cyklem życia zarządzania wymaganiami.
✓ Główne fazy projektu.
✓ Cykl życia programu.
✓Agile wartości i zasady.
✓ Rola BA w Agile.
✓Praca z wymaganiami: od identyfikacji do testowania.
Po wykładzie zrozumiesz, co powinien robić BA na każdym etapie prac nad rozwojem i wymaganiami.

Proces identyfikacji, gromadzenia i analizy wymagań

Nauczymy się rozumieć wymagania i rozróżniać ich rodzaje. Zrozumiemy jak identyfikować wymagania i jakich narzędzi do tego użyć.

✓ Klasyfikacja wymagań.
✓Wspólny proces identyfikacji i analizy wymagań.
✓Techniki identyfikacji wymagań: wywiad, warsztat, brainstorming.
✓Surveillance and Reverse Engineering.
✓ Impact Analysis

Podczas tego wykładu dokonamy przeglądu wymagań na przykładach, przećwiczymy rozmowy i burzę mózgów. W pracy domowej dowiesz się, jak komponować pytania do wywiadu, które pomogą Ci określić wymagania w minimalnej liczbie spotkań.

Techniki dokumentowania wymagań z wykorzystaniem user stories

Nauczymy się dekomponować i dokumentować wymagania. Poznamy sposoby pracy z User Stories.

✓Hierarchia wymagań: System, Epic, User Story, Task.
✓User stories: struktura, kryteria jakości, śledzenie i priorytetyzacja.
✓Dekompozycja przez SPIDR.
✓Acceptance criteria: definicja, przykłady i zestawienie.
✓ Zarządzanie zmianami w wymaganiach.

W tym wykładzie poznasz User stories, pracę z szablonem Given/When/then oraz zdekomponujesz Epic. W pracy domowej opiszesz własne User Stories i Kryteria Akceptacji dla nich.

Techniki dokumentowania wymagań z wykorzystaniem use cases

Dowiemy się, jak określić, gdzie się zaczynają i kończą wymagania. Zrozumiemy, jak dokumentować wymagania.
✓ Requirements Value
✓ Dokumentacja biznesowa: BRD,MRD, PRD.
✓Dokumentacja techniczna: SRS, PSD, FSD.
✓ Use cases: definicja, zestawienie i przykłady.
✓Priorytetyzacja backlogów za pomocą WSJF.
✓ Definition of Ready i Definition of Done.
Podczas tego wykładu zapoznasz się z PRD i Use cases. Dowiesz się jak nadawać priorytety backlogowi, zrozumiesz różnicę między DoD, DoR i AC oraz je opiszesz.

Praca z wymaganiami niefunkcjonalnymi: podstawy

Nauczymy się odróżniać wymagania niefunkcjonalne od funkcjonalnych. NFR podzielimy na grupy.

✓Dostępność i niezawodność.
✓Szybkość i skalowalność.
✓Wsparcie i konserwacja.
✓Certyfikacja i zgodność.
✓Lokalizacja i kompatybilność.
✓Funkcjonalność i możliwość rozbudowy.

Modelowanie procesów biznesowych: diagramy bpmn

Przedstawiamy dlaczego modelowanie jest potrzebne. Przyjrzymy się, czym są diagramy procesów biznesowych i BPMN. Zapoznamy się z narzędziami do modelowania.

✓ Gdzie mają zastosowanie wykresy BPMN.
✓ Notacje diagramów BPMN.
✓ Różnica między BPMN a diagramami aktywności.
✓Schemat alternatywny.

Podczas wykładu wideo wykonamy zadanie praktyczne dotyczące diagramów BPMN, a w pracy domowej opiszesz procesy biznesowe swojego przypadku.

Modelowanie procesów biznesowych: diagramy uml

Dowiadujemy się czym jest UML, gdzie jest stosowany i jakie zadania rozwiązuje. Badamy główne typy diagramów UML, których potrzebuje BA i bierzemy każdy typ jako przykład.

✓Use Case Diagram.
✓Activity Diagram.
✓Sequence Diagram.
✓Entity Relationship Diagram.
✓State Machine Diagram.

Narzędzia do pracy z wymaganiami

Przyjrzymy się organizacji i zarządzaniu wymaganiami. Obejmiemy Flow zarządzania wymaganiami. Nauka pracy ze zmianą.

✓ Kryteria efektywnie zorganizowanych wymagań.
✓ Wymagania w Jira.
✓ Wymagania w Confluence.
✓Wymagania w Google Docs.
✓Baseline.

Podczas wykładu dowiemy się jak śledzić zmiany w Jira i Confluence oraz przeanalizujemy przykłady procesu zarządzania wymaganiami.

Testowanie i walidacja wymagań

Zajmiemy się walidacją i weryfikacją wymagań. Dowiemy się jak parsować wymagania i testować wymagania w Scrumie.

✓Dependencies Invest VS PMBoK.
✓Planning Poker.
✓Regression.
✓Acceptance Testing.

Podczas wykładu studenci zapoznają się z przykładem kryteriów jakości wymagań oraz przykładem wymagań suboptymalnych, poznają zasady pracy z Planning Poker oraz współdziałania z QA.

Prelegenci i mentorzy

Julia Zahoruyko Y

Yulia Zagoruiko | Speaker

Co-Founder w Gallantra Business Intelligence

15 lat w IT. Certyfikowany Agile Professional i specjalista SAFe. Świetnie wie, jak analizować skomplikowane wymagania.

Julia ma 15-letnie doświadczenie w branży IT. Jest certyfikowanym Agile Professional i specjalistą SAFe. Julia wie jak pracować z najbardziej skomplikowanymi klientami i analizować skomplikowane wymagania. Pracowała przy projektach z różnych obszarów domenowych. Obecnie Co-Founder w Gallantra Business Intelligence.

Lubec-Kisluk L

Lubik Kislyuk | Speaker

Lens production manager w firmie Snap Inc.

Implementuje procesy biznesowe i nadzoruje pracę BA. Wie jak pracować z wymaganiami na różnych poziomach przybliżenia.

Przed Snapem pracowała jako COO w Robosoft industries oraz Business Analyst w Adtelligent. Aktywnie zaangażowana w realizację procesów biznesowych, kontrolę funkcjonowania firmy, bezpośredni nadzór nad działem BA. Umiejętnie pracuje z wymaganiami na różnych poziomach przybliżenia.

kirill_malaev K

Kirill Mallaev | Speaker

IT Business Analyst w DataArt.

Ponad 7 lat doświadczenia w branży IT. Wcześniej 3 lata pracował jako QA w Provectusie. Pracował z projektami w różnych domenach.

Ma ponad 7 lat doświadczenia w IT. Wcześniej przez 3 lata pracował w Provectus na stanowisku Quality Assurance. Realizował projekty w następujących domenach: służba zdrowia, bankowość, serwisy medialne (audio, foto, video content), CMS, CRM. Obecnie zajmuje stanowisko IT BA.

yurij-malyj-300x300 Y

Yuriy Malyi | Speaker

Head of Quality Assurance Stream w Kyivstar

14+ lat w IT. 8 lat QA manager / Head of QA w międzynarodowych firmach. Certified Scrum Master.

14+ lat w IT. 8 lat QA manager / kierownik ds. jakości w międzynarodowych firmach. Ekspert w zakresie efektywnej organizacji, audytu, doskonalenia i unifikacji procesów. Certyfikowany Scrum Master, mentor w zakresie wdrażania Agile i efektywnego raportowania. Prelegent na konferencjach QA / Agile / PM.

photo_2021-08-06_18-43-26-e1628264742142-269x300 E

Elena Sevruk | Mentor

Accounter/Business Analyst w firmie z branży IT

W IT od 2020 r. W projekcie usystematyzowania narzędzi do komunikacji radiowej i wykonywania obowiązków analityka biznesowego.

W IT od 2020 r. W szkole pracowała jako nauczycielka informatyki, potem jako księgowa. W BA pojawiła się potrzeba usystematyzowania danych i zautomatyzowania pracy przy przetwarzaniu dużych ilości informacji. Pracuje jako analityk biznesowy przy projekcie usystematyzowania narzędzi do komunikacji radiowej.

Ольга Куцевич O

Olga Kutsevich | Mentor

Project Manager i Business Analyst

Olga pracuje w IT od 20 lat jako analityk biznesowy i kierownik projektów.

W IT pracuje od 2000 roku, zaczynając jako technical writer i kierownik projektu, następnie jako analityk biznesowy i kierownik projektu w firmie Soft Format.

Андрей Журавлев A

Andrei Zhuravlev | Mentor

Middle Business Analyst

Mentor z 8-letnim stażem w IT, z czego 5 lat jako analityk biznesowy

Ponad 8 lat w IT: 5 i pół roku jako analityk biznesowy, 5 lat jako kierownik projektów IT i 1,5 roku jako kierownik. Zajmuje się zbieraniem problemów biznesowych, analizą każdego problemu, priorytetyzacją problemów według ich ważności przy pomocy grup fokusowych, analizą rozwiązań, które zostały wdrożone.

Евгений Фурик E

Eugene Furyk | Mentor

Analityk biznesowy w Eleving CF(fin.tech)

Pracuje z Jira, Confluence. Asana, nadzoruje rozwój na wszystkich etapach, backlogowanie i codzienne spotkania.

Z Eleving CF jest związany od 2021 roku. Tworzy wireframe, robi badania rynku, pracuje z narzędziami do śledzenia projektów (Jira, Confluence, Asana), pisze dokumentację REST-API z przykładowymi odpowiedziami (JSON).

Co uzyskasz?

tools-icon

Narzędzia i wiedza ekspercka

Praktykujące BA podzielą się narzędziami i praktycznymi rozwiązaniami, które sami stosują na co dzień.

skills the market demands

Umiejętność pracy z wymaganiami

Przejdziesz przez cały cykl tworzenia i pracy z wymaganiami: od zapytania klienta po prototypy i walidację.

homework-icon

Zadania domowe

Linki do zadań domowych kursu w CV udowodnią Twoje zrozumienie kluczowych praktyk analizy biznesowej.

Сертификат

Certyfikat

Certyfikat IAMPM można dołączyć do swojego konta na LinkedIn po ukończeniu kursu.

actual-icon

Insights

Speakerzy podpowiedzą, kiedy lepiej iść z zespołem, a kiedy warto bronić stanowiska klienta do końca.

partner-icon

Networking

Prywatny czat, gdzie możesz poprosić o pomoc prelegentów i mentorów, a także nawiązać kontakt z kolegami.

pln 0.16eur 0.0329usd 0.0342

Wartość kursu

pln pln eur eur usd usd
TOP

Advanced

4520  zł
 • Wykłady na żywo i ćwiczenia w Zoomie

 • Dostęp do wszystkich nagrań i materiałów kursu na zawsze

 • Komunikacja z mentorem i studentami na czacie grupowym

 • Pomoc mentora w sprawdzeniu pracy domowej

 • Praca nad projektem edukacyjnym w zespole

 • +2 bonusy wykłady na temat pracy z ryzykiem i priorytetyzacji wymagań na płycie

 • Subskrypcja na lekcje bonusowe od IAMPM

 • Pomoc w poszukiwaniu pracy dla najlepszych studentów

 • Certyfikat ukończenia kursu

TOP

Optimal

3760  zł
 • Wykłady na żywo i ćwiczenia w Zoomie

 • Dostęp do wszystkich nagrań i materiałów kursu na zawsze

 • Komunikacja z mentorem i studentami na czacie grupowym

 • Sprawdzanie prac domowych

 • Praca nad osobistym lub naukowym case'em

 • Subskrypcja na lekcje bonusowe od IAMPM

 • Pomoc w poszukiwaniu pracy dla najlepszych studentów

 • Certyfikat ukończenia

TOP

Individual

5430  zł
 • Wykłady na żywo i ćwiczenia w Zoomie

 • Dostęp do wszystkich nagrań i materiałów kursu na zawsze

 • Komunikacja z mentorem i studentami na czacie grupowym

 • Gotowy projekt w portfolio

 • Godzinne konsultacje indywidualne z dwoma prelegentami

 • +3 bonusowe wykłady na temat zarządzania ryzykiem, priorytetyzacji wymagań i fazy odkrywania

 • Egzamin indywidualny na zakończenie kursu

 • Subskrypcja na lekcje bonusowe od IAMPM.

 • Pomoc w poszukiwaniu pracy dla najlepszych studentów

 • 1 miesiąc wsparcia po zakończeniu kursu

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Plan ratalny

Możesz podzielić kwotę na kilka płatności płacąc kartą bankową lub płacąc w ratach zgodnie z umową.

Zwrot kosztów

Masz trzy zajęcia do wypróbowania, jeśli zmienisz zdanie - powiedz nam i zwrócimy Ci wpłaconą kwotę.

Kod promocyjny

Możesz użyć kodu promocyjnego, aby uzyskać dodatkową zniżkę. Zostaw zgłoszenie, aby dowiedzieć się o promocjach.

Pomagamy w zatrudnieniu

 • Rekomendacje dotyczące ulepszenia CV i portfolio
 • Pomoc w procesie tworzenia i ulepszania listu motywacyjnego
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i zaliczenia zadań testowych
 • Porady dotyczące rozwoju kariery osobistej
 • Pomoc w znalezieniu odpowiednich wakatów
 • Staże i oferty specjalne od firm partnerskich
 • List polecający od prelegentów i mentorów dla najlepszych studentów

Nasi studenci pracują tutaj

Nadal masz wątpliwości?

Zostaw swój e-mail, aby uzyskać przykładową lekcję i plan rozwoju swojej kariery!

  Najczęściej zadawane pytania

  Jakie narzędzia analizy biznesowej opanujesz?

  Analiza rynku poprzez pracę z JTBD i Canvas (VP, Business Model, Lean Model)

  Znajomośc metodyk Agile (Scrum, Kanban), Waterfall

  Metody identyfikacji wymagań: wywiad, workshop, burza mózgów

  Zajmowanie się wymaganiami funkcjonalnymi / niefunkcjonalnymi

  Tworzenie User Stories, kryteriów akceptacji i Use Cases

  Tworzenie dokumentacji biznesowej i technicznej: BRD, MRD, PRD, SRS, PSD, FSD

  Dekompozycja wymagań i analiza wpływu

  Prototypowanie: Sketch, Wireframe, Mockup

  Tworzenie diagramów BPMN i UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Entity Relationship Diagram, State Machine Diagram)

  Praca z Jira, Confluence i Google Docs w celu organizacji i zarządzania wymaganiami

  Walidacja i weryfikacja wymagań. Testy akceptacyjne

  Jak odbywają się zajęcia?

  Zajęcia odbywają się w formie lekcij online na żywo, dzięki czemu uczniowie nie tylko słuchają teorii, ale także wypróbowują narzędzia i mogą zadawać wszystkie interesujące ich pytania.

  Wiedza poparta jest przykładami i przypadkami z rzeczywistej praktyki wykładowcy. Nauczyciele omawiają tematy za pomocą żywych obrazów, które są łatwe do zapamiętania, a następnie wykorzystania w swojej pracy.

  Przekazujemy tylko aktualną wiedzę, która jest wysoko ceniona na rynku.

  Otrzymasz dostęp do prywatnego czatu, na którym zawsze możesz poprosić o radę i uzyskać pomoc.

  Czy mogę wziąć udział w kursie bez znajomości języka angielskiego?

  Pomimo tego, że większość materiałów kursowych omawiana jest w języku polskim, specyfika dziedziny IT wymaga na co dzień posługiwania się terminologią angielską, dlatego część informacji i większość przydatnych zasobów podana jest wyłącznie w języku angielskim.

  Jak wygląda praktyka na kursie?

  Współpracując z prelegentami kursu, przygotowaliśmy 6 zadań domowych, których pomyślne wykonanie zapewni studentom zrozumienie podstawowych pojęć analizy biznesowej: badania rynku, obsługi wymagań, prototypowania i modelowania procesów biznesowych.

  A co jeśli materiał jest dla mnie za trudny?

  Kurs jest skonstruowany tak, aby przejść od prostego do zaawansowanego. Wszystko jest wyjaśnione tak jasno jak to tylko możliwe, z przykładami i bez wody. Maksymalne korzyści i zrozumienie analizy biznesowej otrzymują ci, którzy sumiennie wykonują wszystkie zadania domowe i udoskonalają je po otrzymaniu informacji zwrotnej.

  Mentorzy zawsze chętnie pomogą i podpowiedzą, jak podejść do wymagań, ale nie mogą ukończyć kursu za Ciebie. Będziesz musiał ciężko pracować na swoją nową specjalizację, ale będzie warto!

  A co jeśli kurs podaje informacje, które łatwo wygooglować?

  Prelegenci nieustannie testują nowe narzędzia i praktyki, aby dzielić się z Tobą tylko tym, co działa. Informacje są przedstawione bez wody, z przykładami i instrukcjami typu take-it-or-learn. Można więc w krótkim czasie opanować sporo materiału.

  Analiza biznesowa to popularny zawód, a wiele informacji na jego temat jest powszechnie dostępnych. Możesz uczyć się każdego zawodu na własną rękę, jeśli chcesz, ale miej świadomość, że Google nie daje możliwości ćwiczenia i zobaczenia punktów, w których popełniasz błędy

  Czy otrzymam certyfikat?

  Tak, wystawimy Ci certyfikat ukończenia kursu. Będzie dostępny w formacie online, który można dołączyć do LinkedIn. Ponadto, gdy odrobisz wszystkie prace domowe i zdasz egzamin, możesz otrzymać certyfikat z wyróżnieniem.

  Czy mogę nie kupować całego kursu, a uczestniczyć tylko w tych wykładach, które mnie interesują?

  Niestety, nie jest to możliwe. Program kursu obejmuje cały kurs. Wykłady są ze sobą powiązane, a materiał na każdym wykładzie może odnosić się do wiedzy zdobytej na poprzednim. Ponadto kurs obejmuje zadania domowe, ćwiczenia i pracę z przypadkami. Dlatego, aby uzyskać maksymalne korzyści, wykłady powinny być podejmowane w podanej kolejności.

  Dowiedz się, jak uzyskać dodatkowy rabat

  Wypełnij formularz o udzielenie rabatu