Czy menedżer IT powinien umieć kodować?

Bezpłatny wykład

8 czerwca | 19:00 — 20:30 (GMT+2)

Język wykładu — polski

Najlepsi PM byli kiedyś programistami. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? A jeśli powiemy, że doświadczenie programisty tylko przeszkadza menedżerowi? Na ten temat toczy się wiele dyskusji, ale czego tak naprawdę potrzebuje dobry menedżer? Swoje zdanie podczas bezpłatnego wykładu na ten temat wyrażą techniczny Agile Coach z Deloitte oraz nietechniczny PM z SoftServe, którzy pomogą rozstrzygnąć ten spór.

Porozmawiamy o

Dlaczego background techniczny może być zarówno zaletą, jak i wadą?
Menedżerowie techniczni i nietechniczni - kto jest bardziej efektywny w swojej pracy?
Jakie wyzwania techniczne może napotkać menedżer i jego zespół?
Czy PM powinien umieć kodować, a programista posługiwać się językiem biznesu?
Czy istnieje idealna równowaga między umiejętnościami specjalistów?

Dla kogo przeznaczony jest webinar

Czy menedżer IT powinien umieć kodować?
Project Managers
Czy menedżer IT powinien umieć kodować?
Product Managers
Czy menedżer IT powinien umieć kodować?
Business Analysts
Czy menedżer IT powinien umieć kodować?
Początkujący w IT

Kto prowadzi

IAMPM - laboratorium nietechnicznej edukacji IT z Ukrainy

Od 5 lat pomagamy startować w zawodzie i doskonalić umiejętności Project, Product, Sales oraz Marketing Managers, Business Analyst, Scrum Master, HR i innym nietechnicznym specjalistom IT, którzy pracują w IT, ale nie piszą kodu.

Jako pierwsi zaczęliśmy rozmawiać o sprawach technicznych z nietechnicznymi specjalistami IT na Ukrainie i chętnie podzielimy się naszą wiedzą w Polsce.

Głos zabiorą

Oksana Melnik

Project Manager at SoftServe

Ponad 9 lat pracuje w branży IT. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie projektów, współpracę z dostawcami i klientami, zarządzanie komunikacją, zapewnienie jakości i optymalizację procesów. Na co dzień prowadzi projekty oraz pracuje jako trener i Agile Coach. Certyfikowana PMP, IC Agile professional i facylitator.

Grzegorz Pochopień

Agile Coach at Deloitte

Agile coach i ambasador agile z ponad 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, analizie biznesowej i programowaniu. Pracował dla takich firm jak Comarch, City Bank Handlowy, Raiffeisen Bank, Nordea Bank, Deloitte. Wielki fan bycia zorientowanym na klienta i tworzenia przydatnych produktów.

Chcesz wiedzieć, czy PM powinien umieć kodować, a programista nauczyć się języka biznesu? Weź udział w webinarium!
By clicking on the button, you accept the offer agreement, consent to the processing of personal data and agree to privacy policy.
Chcesz wiedzieć, czy PM powinien umieć kodować, a programista nauczyć się języka biznesu? Weź udział w webinarium!
By clicking on the button, you accept the offer agreement, consent to the processing of personal data and agree to privacy policy.