5 reakcji na konflikt, które zaszkodzą reputacji menedżera

19 października 2023

 • Autor: Anna Lavrova

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 7 min

Zasada jest prosta: jeśli w zespole są ludzie, konflikty są nieuniknione. Jakie będą skutki konfliktu, w dużej mierze zależy od umiejętności menedżera w tworzeniu takiego środowiska, w którym nieporozumienia są rozwiązywane w sposób bezpieczny i korzystny dla zespołu.

W tym artykule omówimy destrukcyjne reakcje menedżera na nieporozumienia. Opowiemy o zagrożeniach i pokażemy, jak inaczej reagować, aby zespół wychodził ze sporu cało i z zaufaniem do lidera.

1. Bierze pod uwagę tylko własne przekonania

5 reakcji na konflikt, które zaszkodzą reputacji menedżera

Każda osoba ma wyrobione zdanie na temat tego, co jest dobre, a co złe, na co można przymknąć oko, a co jest niedopuszczalne, co się podoba, a co nie.  

Moment, w którym dochodzi do zderzenia tych opinii, jest zawsze obszarem, w którym może wystąpić konflikt. Subiektywne przekonania pojawiają się w różnych kwestiach, począwszy od pewności kto jest lepszy – Batman czy Superman, aż po absolutne zrozumienie, jak zorganizować proces pracy. 

Kiedy konflikt jest wywoływany ukrytymi wewnętrznymi przekonaniami, trudno go rozwiązać w sposób racjonalny: każdy uważa, że ma rację, “bo tak należy postąpić, koniec i kropka”.

Na przykład menedżer jest bardzo zły, że programista nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy funkcja będzie gotowa. Konflikt może wynikać z dwóch kwestii: menedżer nie do końca rozumie, czym zajmuje się programista, albo jest przekonany, że dokładność jest bardzo ważna. 

Aby dotrzeć do głównych przyczyn nieporozumień, przeanalizuj krok po kroku:

 • jaki jest idealny rezultat dla ciebie w tej sytuacji (co uważasz za słuszne);
 • jakie emocje pojawiły się (na przykład rozczarowanie, gdy inni nie trzymają się tego, co “jest słuszne”);
 • jakie przekonania leżą u podstaw twojego podejścia (na przykład dobrze jest planować i organizować wszystko z wyprzedzeniem);
 • jakie wartości leżą u podstaw twoich przekonań (na przykład ważna jest równowaga między pracą a życiem prywatnym, dlatego trzeba planować wszystko z wyprzedzeniem i unikać chaosu). 

Kiedy zrozumiesz swoje własne przekonania, będziesz reagować w sposób racjonalny, a nie pod wpływem impulsów, co pozwoli uniknąć konfliktów z ludźmi, których koncepcje “o tym, co jest właściwe”, różnią się od twoich.  

Na czym polega problem podejścia subiektywnego:

 • zespół nie rozumie motywacji i celów menedżera, co oznacza mniejsze zaufanie.
 • dobry pomysł lub propozycja są odrzucane tylko dlatego, że nie pasują do wartości menedżera;
 • każdy może interpretować sukces na swój sposób, a jeśli te przekonania nie zostaną wyjaśnione, menedżer i zespół będą dążyć do różnych celów.

Co zrobić: 

Problem polega na tym, że nie tylko menedżer ma swoje wartości i wyobrażenia na temat „właściwego” postępowania, ale także każda osoba w zespole. W określeniu i ujednoliceniu oczekiwań pomaga wcześniejsze uzgodnienie:

 • Po co istnieje ten konkretny zespół?
 • Jak dla nas wygląda sukces?
 • Co robimy, gdy jeszcze nie osiągnęliśmy sukcesu?
 • Jak będziemy się zachowywać w różnych sytuacjach?

Takie wyjaśnienie celów i wartości sprzyja zrozumieniu siebie nawzajem w zespole i zmniejsza możliwość konfliktów na tle subiektywnych opinii.

Jednym ze sposobów na uzyskanie przydatnych informacji zwrotnych jest technika Perfection Game. Ćwiczenie to pomaga ludziom przeprowadzić ocenę w konstruktywny sposób.

Ustalcie, że będziecie oceniać proces lub pomysł w systemie 10-punktowym, ale nie zaleca się przyznawania 10 punktów. Rozmawiajcie tylko o tych elementach, które można poprawić. Na przykład: “Oceniam tę retrospektywę na 9 punktów na 10. Dałbym jeszcze jeden punkt, gdyby było tu jedzenie”.

W ten sposób zachęcisz i zainspirujesz zespół do proponowania ulepszeń – co trzeba zrobić, aby uzyskać 1 punkt więcej.

2. Menedżer jest od początku nastawiony negatywnie

5 reakcji na konflikt, które zaszkodzą reputacji menedżera

Kiedy osoba uwzględnia tylko swoje przekonania, konflikt z innymi wynika z niezgodności w wartościach, ale zdarza się, że menedżer wnosi negatywną opinię do sytuacji, ponieważ jest uprzedzony.

Nie znając faktów, lider zauważa tylko te informacje, które potwierdzają jego z góry przyjętą opinię. Charakterystycznym zwrotem, który może świadczyć o stronniczości, jest “wiedziałem, że tak będzie!”.

Na przykład, ktoś ci mówi, że zespół, do którego dołączasz jest bardzo konfliktowy, a ludzie w ogóle nie chcą ze sobą współpracować. Przychodzisz i interpretujesz każdą sytuację przez pryzmat przekonania, że zespół jest trudny, dlatego ciągle “zauważasz” sygnały świadczące o niechęci ze strony innych.

Na czym polega problem: 

 • Menedżer patrzy na rzeczywistą sytuację przez “krzywe zwierciadło” uprzedzeń, więc nie potrafi rozwiązać konfliktu.
 • Zespół odczuwa stronnicze podejście i przestaje mu ufać.
 • Zaangażowanie i motywacja ludzi do pracy spada.

Co zrobić: 

Przezwyciężyć uprzedzenia za pomocą obiektywnych faktów. Przecież można po prostu zapytać ludzi, zamiast samemu domyślać się motywów ich zachowania. 

Pytania, które pomogą wyjaśnić sytuację:

 1. Kto jest zaangażowany w konflikt?
 2. Dlaczego oni się kłócą, jaki jest motyw każdego uczestnika?
 3. Jak wyrażają swoją niezgodę, co robią?
 4. Jakie emocje przeżywają?
 5. Jak postrzegają konflikt, co o nim myślą?

Rozwiązywanie konfliktów wymaga dużo energii, dlatego czasami menedżer decyduje się po prostu nie ingerować w sprawy. I o tym właśnie jest następny punkt.

3. Wycofuje się lub ignoruje konflikt

5 reakcji na konflikt, które zaszkodzą reputacji menedżera

Jeśli konflikt w zespole wywołuje dużo emocji, sytuacja wydaje się być niebezpieczna, a pokusa uniknięcia konfliktu jest silna. Menedżer zdaje sobie sprawę, że interweniując, weźmie na siebie odpowiedzialność za decyzję i będzie musiał coś zrobić z negatywnym nastawieniem – więc gra na zwłokę, unikając aktywnego działania.

Reakcję typu “nie będę się wtrącać” trudno nazwać konstruktywną. Jeśli lider widzi, że w zespole zachodzi konflikt i nie chce się w niego angażować, ponieważ towarzyszy mu dużo emocji, to w rezultacie ten konflikt odbije się negatywnie na nim samym.

Kłótnie rzeczywiście mogą być bardzo emocjonalne. Członkowie zespołu mogą na siebie krzyczeć i rzucać rzeczami o podłogę, ale jeśli jesteś liderem zespołu, nie masz wyboru, czy angażować się w taką sytuację, czy nie. 

Na czym polega problem: 

 • Wycofując się, menedżer traci kontrolę nad sytuacją, która może być potencjalnie niebezpieczna dla projektu. 
 • Zespół traci zaufanie do menedżera jako lidera. 
 • Jeśli konflikt przynosi negatywne skutki, to do rozczarowania dołączy uraza, a ludzie będą później obwiniać menedżera za nierozwiązanie konfliktu na czas.

Co zrobić: 

Czasami warto zrobić sobie chwilę przerwy, aby nie dać się ponieść emocjom. Jednak pamiętaj, że to wciąż jedynie krótka przerwa, potem musisz wziąć odpowiedzialność i wrócić do sytuacji, w przeciwnym razie bez twojej ingerencji sprawy mogą potoczyć się nie najlepiej. 

Skupienie się na korzyściach płynących z rozwiązania konfliktu, a nie na własnych obawach, pomaga przezwyciężyć chęć “uciekania tam gdzie pieprz rośnie”.

4. Chroni relacje za wszelką cenę

5 reakcji na konflikt, które zaszkodzą reputacji menedżera

Unikanie lub wycofywanie się z konfliktu może mieć dwa powody. Pierwszy z nich to strach przed radzeniem sobie z emocjami innych, jak w przykładzie powyżej. Drugą motywacją unikania konfrontacji jest chęć zachowania dobrych stosunków. Kierownik szybko zgadza się z przeciwnym zdaniem lub przyjmuje bierną postawę, aby “nikogo nie urazić”. 

Wydaje się, że lider ma dobre intencje w takiej sytuacji, ale w rzeczywistości ponownie unika odpowiedzialności za to, co dzieje się w zespole. Można zrozumieć chęć szybkiego zakończenia nieprzyjemnej sytuacji i “ponownego stania się zgranym zespołem”, ale unikanie konfliktu oznacza po prostu odkładanie go na później, a nie jego rozwiązanie. 

Na czym polega problem: 

 • Jeśli menedżerowi udało się załagodzić kłótnię na samym początku, a sytuacja nie została rozwiązana, to niezadowolenie nadal wisi w powietrzu i konflikt z dużym prawdopodobieństwem wybuchnie ponownie.
 • Jeśli kierownik odmówił walki o to, co uważał za właściwe, to musi liczyć się z brakiem szacunku ze strony zespołu. Pretensje o taki obrót spraw można mieć tylko do siebie.

Klasyczna sytuacja, gdy dwaj programiści pracują przy jednym projekcie i pojawia się konflikt, bo każdy z nich myśli, że jest lepszy od tego drugiego. Lider nie powinien opowiadać się po jednej ze stron, ale wykorzystując kompetencje facylitatorskie, zebrać argumenty każdej ze stron i pomóc w podjęciu decyzji, która będzie korzystna dla projektu. 

Co zrobić: 

 • Najpierw należy zrozumieć motywy i wartości osób będących w konflikcie, dowiedzieć się, co jest dla nich ważne, o co walczą. 
 • Niech każda osoba opisze sytuację ze swojej perspektywy: “Co doprowadziło do problemu i jakie jest jego rozwiązanie?”.
 • Zadawaj pytania wyjaśniające i wskazuj dobre sugestie każdej ze stron. 

5. Rozwiązuje konflikt siłą

5 reakcji na konflikt, które zaszkodzą reputacji menedżera

Ostatnia reakcja na liście jest w rzeczywistości najczęściej spotykana, ponieważ dla kierownika jest bardzo bolesne, gdy ktoś podważa jego autorytet. Jeśli menedżer ma przewagę nad zespołem, “naciskanie” wydaje się być najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na rozwiązanie konfliktu. 

Na przykład w sytuacji, gdy produkcja stoi, a osoba zdolna ją wznowić mówi, że czas pracy minął i czas iść do domu, menedżer może powiedzieć: „Nie, zostaniesz i będziesz pracować” i w ten sposób rozwiązać problem. 

Pracownik może uznać, że kierownik przekroczył swoje uprawnienia, korzystając z władzy. W związku z tym inicjatywa i motywacja do pracy znacznie spadają.

Na czym polega problem: Jeśli kierownik “wywarł presję” za pomocą autorytetu i wygrał, ludzie zdają sobie sprawę, że ich zdanie i uczucia nie znaczą nic dla lidera, a stosunki w zespole pogarszają się.

Co zrobić: 

 • Zachowaj spokój w odpowiedzi na prowokacyjne działania lub wypowiedzi, w przeciwnym razie konflikt przeniesie się na płaszczyznę emocjonalną, gdzie ludzie robią rzeczy, których potem żałują. 
 • Nie trać energii na obronę własnego autorytetu i skup się na ogólnych celach projektu: po co to wszystko robimy, dlaczego ważne jest, aby zrobić to teraz. Na przykład klientowi zależy na otrzymaniu produktu w ustalonym terminie, w przeciwnym razie klient odejdzie i zespół ucierpi. 

Podsumowanie

Postrzegaj nieporozumienia jako okazję do rozwoju zespołu i zdobywania doświadczenia w zarządzaniu, ponieważ umiejętność właściwego reagowania na konflikty to jedna z kluczowych umiejętności menedżera.

Aby konflikt mógł stać się źródłem dodatkowych możliwości, będziesz potrzebować kilku umiejętności: 

 • Rozwijaj nawyk wyjaśniania faktów w przypadku różnicy zdań i sporów.
 • Omawiaj z zespołem wspólne cele i akceptowalne metody komunikacji zwrotnej. 
 • Pokazuj, że twoim celem nie jest tylko zarządzanie, ale także pomoc.
 • Unikaj gwałtownych emocjonalnych reakcji w odpowiedzi na agresję rozmówcy.
 • Nie czekaj, aż konflikt dojrzeje, tylko poruszaj drażliwe kwestie z wyprzedzeniem. 

I na koniec oczywista, ale skuteczna rada: 

Jeśli menedżer zawsze jest poważny, to konflikty będą występować częściej, a zespół, który nie śmieje się razem, również nie będzie pracował razem w zgodzie.

Anna Lavrova

Agile Coach w Wemanity Belgium. Ponad 9 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami. W tym czasie pracowała na stanowisku PM w Outsource, Outstaff, Product, Startup. Uczestniczyła w projektach rządowych USA i uruchomiła kilka startupów. Obecnie mieszka w Brukseli i pracuje z korporacjami, które aspirują do bycia Agile.