Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

13 lipca 2023

 • Autor: Pawel Laskowicz

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 7 min

Analiza biznesowa w IT jest dziedziną, która ciągle się rozwija i wyznacza trendy na rynku pracy. Posiadanie umiejętności analitycznych, wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz zdolności do efektywnej komunikacji jest niezwykle wartościowe w kontekście poszukiwania wymarzonej pracy. Decydując się na karierę analityka biznesowego w branży IT, zapewnisz sobie solidne fundamenty zawodowe na przyszłość.

Czym zajmuje się Analityk Biznesowy w IT 

Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

Obowiązki analityka biznesowego w IT mogą się różnić w zależności od branży, organizacji i konkretnego projektu. Jednak ogólnie rzecz biorąc, analityk biznesowy odpowiada za most pomiędzy dziedziną biznesową a technologią, dbając o skuteczną komunikację i realizację celów biznesowych przy użyciu narzędzi informatycznych.

Oto kilka głównych zadań, którymi zajmuje się analityk biznesowy w IT:

 • Analiza wymagań: Analityk biznesowy jest odpowiedzialny za identyfikację, zbieranie i analizę wymagań biznesowych związanych z projektem informatycznym. Komunikuje się z interesariuszami, w tym zespołami technicznymi, klientami i użytkownikami końcowymi, aby zrozumieć ich potrzeby i cele. Następnie przekłada te wymagania na język zrozumiały dla programistów i projektantów.
 • Projektowanie rozwiązań: Na podstawie zebranych wymagań analityk biznesowy opracowuje propozycje rozwiązań i modeli biznesowych. Tworzy dokumentację, diagramy i schematy, które pomagają zrozumieć, jak technologia może wspierać cele biznesowe. Współpracuje z zespołem technicznym w celu opracowania optymalnych rozwiązań i strategii wdrożenia.
 • Testowanie i kontrola jakości: Do jego zadań należy często udział w procesie testowania, weryfikując, czy wdrożone rozwiązania spełniają określone wymagania biznesowe. Monitoruje i ocenia efektywność systemu oraz identyfikuje i rozwiązuje ewentualne problemy. Zapewnia, że projekt IT jest zgodny z oczekiwaniami i standardami jakościowymi.
 • Analiza danych i raportowanie: Analityk biznesowy wykorzystuje narzędzia analityczne do przetwarzania, analizy i interpretacji danych biznesowych. Tworzy raporty, prezentacje i wykresy, które pomagają w podejmowaniu decyzji strategicznych i ocenie efektywności działań. Wspiera zarządzanie informacjami i podejmuje działania na podstawie wyników analiz.

Na jakie zarobki mogę liczyć jako BA

Obecnie na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych analityków biznesowych w dziedzinie IT. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i wzrostem znaczenia danych dla organizacji, specjaliści ci są bardzo poszukiwani przez przedsiębiorstwa różnych branż. W rezultacie, analitycy biznesowi mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie, które odzwierciedla ich umiejętności i wartość dla organizacji.

Junior

Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

Wynagrodzenie Junior BA
Źródło

Junior BA nie tylko zdobywa wiedzę, ale również wnosi wartość do rozwoju firmy. W odróżnieniu od osoby na stanowisku Trainee, jest w stanie pracować samodzielnie nad konkretnym obszarem projektu i ma swoją własną, niewielką sferę odpowiedzialności, w której może stać się specjalistą. Na przykład, może tworzyć kryteria akceptacji dla user-story na podstawie istniejącego projektu i wymagań biznesowych, lub pracować nad oddzielnym modułem w większym systemie.

Czego oczekują na poziomie Junior:

 • samodzielna praca w swoim obszarze odpowiedzialności
 • rozumienie organizacji firmy i produktów, głównych procesów biznesowych
 • rozwiązywanie zadań i problemów zgodnie ze standardowymi procedurami
 • praca z wymaganiami (planowanie, rozwój i analiza)
 • zrozumienie metodologii tworzenia oprogramowania
 • praca na wszystkich etapach SDLC, rozumienie swojej roli
 • interakcja z niektórymi interesariuszami projektu bezpośrednio lub przez pośrednika

Zarobki na stanowisku Junior BA wahają się w granicach 5150 – 8240 zł brutto miesięcznie.

Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

Mid

Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

Wynagrodzenie Mid BA
Źródło

Dzięki bogatemu doświadczeniu, analityk biznesowy jest w stanie zachować pewność siebie nawet w trudniejszych projektach. Osoba na stanowisku Middle BA posiada już głęboką znajomość procesu tworzenia oprogramowania, umiejętność ustalania priorytetów dla wymagań, umiejętność skutecznego zbierania opinii od użytkowników oraz umiejętność testowania hipotez.

Czego oczekują na poziomie Mid:

 • rozumienie cyklu SDLC
 • umiejętność pisania user-stories, use-cases
 • umiejętność przekazywania wymagań programistom
 • umiejętności zarządzania projektami: rozumienie Agile, Waterfall
 • znajomość UML/PMN (zwykle jest używane w dużych firmach)
 • umiejętności analityczne, zdolność rozumienia szczegółów
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności prezentacji
 • wielozadaniowość, umiejętność pracy nad kilkoma projektami
 • rozwinięte umiejętności zarządzania czasem
 • znajomość języka angielskiego na poziomie Upper-intermediate

Zarobki na stanowisku Middle BA wahają się w granicach 7490 – 11320 zł brutto miesięcznie.

Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

Senior

Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

Wynagrodzenie Senior BA
Źródło

Poziom Senior to nie tylko określony zestaw umiejętności soft i hard, ale także dojrzałość specjalisty jako osoby, określone podejście do pracy oraz wartości wyznawane przez analityka biznesowego. Senior nie pracuje na poziomie operacyjnym, ale na poziomie taktycznym i strategicznym, optymalizując i budując procesy biznesowe w firmie.

Czego oczekują na poziomie Senior:

 • ekspert ds. produktu
 • pracuje bez nadzoru
 • buduje proces od podstaw
 • pracuje na poziomie korporacji / portfolio produktu
 • działa na poziomie strategicznym
 • definiuje standardy i procesy biznesowe
 • wdraża nowe technologie
 • jest często uwzględniany na poziomie C jako ekspert.

Zarobki na stanowisku Senior BA wahają się w granicach 8970 – 15440 zł brutto miesięcznie.

Komu jest łatwiej przejść do analizy biznesowej 

Na stanowisko analityka biznesowego można dostać się zarówno ze ścieżki biznesowej, jak i programistycznej. Z perspektywy biznesowej, odpowiednimi kandydatami są menedżerowie, ekonomiści, a nawet członkowie helpdesku, ponieważ posiadają zrozumienie problemów i potrzeb klientów.

Osoby z doświadczeniem w finansach są często doskonałymi kandydatami na stanowisko BA. „Finansiści” decydują się na przejście do roli BA ze względu na kilka istotnych czynników:

Łączenie wiedzy finansowej z umiejętnościami analitycznymi

Specjalizacja w finansach –  to trudna dziedzina, która będzie ceniona na rynku w pracy BA, ponieważ łatwiej nauczyć się być BA niż opanować dziedzinę finansów, gdy chodzi o projekty IT w obszarze finansowym. 

Zrozumienie biznesowych potrzeb i celów

Finansiści mają głębokie zrozumienie finansowych aspektów działalności biznesowej. Oni już wiedzą, jak działa biznes i co w nim jest najważniejsze (spoiler: pieniądze) –  oznacza to, że będą z większą łatwością komunikować się z klientem.

Perspektywa rozwoju zawodowego

Przejście do roli BA może otworzyć nowe możliwości rozwoju zawodowego dla finansistów. Mogą oni rozwijać umiejętności analityczne, uczyć się nowych technologii i poszerzać swoją wiedzę biznesową, co w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju ich kariery.

Idealne cechy dla analityka biznesowego 

Finansiści są systematyczni i dokładni –  to idealne cechy dla BA. Dzięki swojej wrodzonej dyscyplinie finansiści przynoszą wartość dodaną jako BA, pomagając w doskonaleniu strategii, optymalizacji procesów i podejmowaniu trafnych decyzji. 

Sprawdź czy zawód BA jest dla Ciebie

Na początku warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy posiadasz zestaw cech, które są bardzo istotne w pracy na tym stanowisku. Poniższe cechy stanowią fundament skutecznej pracy analityka biznesowego w dziedzinie IT. Kombinacja umiejętności technicznych, biznesowych i interpersonalnych pozwala osiągać sukcesy w tej roli i przyczynia się do rozwoju organizacji.

Doskonałe umiejętności analityczne: Analityk biznesowy powinien być w stanie kompleksowo analizować dane biznesowe, identyfikować trendy i wnioskować na ich podstawie. Musi umieć spojrzeć na problemy biznesowe z perspektywy technologicznej i dokonywać trafnych ocen sytuacji.

Zrozumienie biznesu: Dobry analityk biznesowy ma głęboką wiedzę na temat funkcjonowania organizacji i branży, w której działa. Rozumie cele biznesowe, procesy operacyjne i ogólny kontekst biznesowy. Dzięki temu może dostosować rozwiązania technologiczne do potrzeb.

Umiejętność komunikacji: BA musi doskonale się komunikować. Potrafi porozumiewać się zarówno z zespołami technicznymi, jak i z interesariuszami biznesowymi. Potrafi tłumaczyć skomplikowane terminy techniczne na zrozumiały język dla osób niezaznajomionych z technologią.

Umiejętność zarządzania projektem: Niekiedy zdarza się, że firma nie jest w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie Project Managera. Osoba pracująca na stanowisku Analityka Biznesowego często pełni więc rolę lidera w projekcie. W tym przypadku BA musi mieć umiejętność zarządzania projektem, ustalania priorytetów, koordynowania działań i utrzymywania harmonii w zespole. Umiejętność planowania i organizacji pracy jest w tym przypadku kluczowa.

Kreatywność i innowacyjność: Analityk biznesowy powinien być kreatywny i elastyczny w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Zdolność do myślenia poza utartymi schematami pozwala mu dostarczać innowacyjne i efektywne propozycje, które przyczyniają się do rozwoju organizacji.

Umiejętność podejmowania decyzji: BA często musi podejmować decyzje w oparciu o analizę danych i ocenę sytuacji biznesowej. Musi być pewny swoich decyzji i potrafić działać w dynamicznym środowisku biznesowym, podejmując trafne i odpowiedzialne decyzje.

Dbałość o szczegóły: Analityk biznesowy musi być precyzyjny i dokładny w swojej pracy. Drobiazgowe podejście do analizy danych i dokumentacji jest kluczowe, aby uniknąć błędów i zapewnić wysoką jakość opracowywanych rozwiązań.

Orientacja na klienta: Dobry analityk biznesowy zawsze ma na uwadze potrzeby i oczekiwania klientów. Stawia klienta w centrum swojej pracy, dostosowując rozwiązania technologiczne do ich wymagań i tworząc wartość dodaną dla biznesu.

Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

Jak odnieść sukces jako Analityk Biznesowy w IT

Analityk Biznesowy w IT – zarobki i perspektywy rozwoju

Aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększać swoje szanse na wysokie wynagrodzenie jako analityk biznesowy w IT, istnieje kilka ważnych kroków do podjęcia. Przede wszystkim warto inwestować w rozwój umiejętności technologicznych, na bieżąco śledzić trendy i nowości w dziedzinie IT oraz zdobywać certyfikaty lub specjalizacje, które potwierdzą naszą wiedzę i kompetencje.

Ponadto, rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie projektem, negocjacje i przywództwo, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu jako analityk biznesowy. 

Ważne jest także angażowanie się w projekty i zadania, które umożliwiają zdobywanie praktycznego doświadczenia w analizie biznesowej. Praktyka w różnorodnych projektach pozwala poszerzać swoje umiejętności, budować portfel osiągnięć i zwiększać swoją wartość jako specjalista.

Z pewnością warto uczestniczyć w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z rozwojem umiejętności interpersonalnych i zarządzania.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę to pamiętaj, że w zdobyciu wymarzonej pracy, bardzo przydatna będzie wiedza, jak prawidłowo napisać CV na stanowisko Analityka Biznesowego. Jak już zostaniesz zaproszony na rozmowę, to koniecznie przeczytaj nasz poradnik, w którym dowiesz się jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Podsumowanie

Analitycy biznesowi w dziedzinie IT mają obecnie duże możliwości zarobkowe ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ich umiejętności. Wysokość wynagrodzenia zależy od doświadczenia zawodowego, poziomu wykształcenia, specjalizacji oraz umiejętności dodatkowych. Aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększać swoje szanse na atrakcyjne wynagrodzenie, warto inwestować w rozwój umiejętności technicznych, rozwijać umiejętności miękkie i angażować się w różnorodne projekty.

Pawel Laskowicz

Content Manager w IAMPM. Doświadczenie w marketingu zbierał już w kilku różnych dziedzinach: gastronomii, hotelarstwie oraz w branży modowej. Otwartość na nowe wyzwania zaprowadziła go jednak do świata IT.