Profesjonalne certyfikaty dla Project Managera: PRINCE2, PMP, IPMA

8 września 2023

  • Autor: Pawel Laskowicz

  • Złożoność: łatwo

  • Czas: 8 min

Poszukiwanie informacji w sieci odnośnie certyfikacji Project Managera może się okazać nie lada wyzwaniem. Być może jeśli tu jesteś, to sam przyznasz, że trudno przedrzeć się w gąszczu reklam i znaleźć informacje, które są dla Ciebie istotne. Postanowiliśmy Wam nieco pomóc i zebraliśmy w całość najważniejsze informacje odnośnie certyfikacji dla Kierownika Projektu.

Wybór odpowiedniego certyfikatu oraz pytanie, czy warto zainwestować czas i pieniądze w jego uzyskanie, może być trudne do rozstrzygnięcia. Zapraszamy do lektury artykułu, gdzie przyjrzymy się 3 rodzajom certyfikatów dla Project Managerów i rozważymy, czy rzeczywiście warto podjąć to wyzwanie. Odkryjemy także alternatywne ścieżki rozwoju zawodowego, które niekoniecznie wymagają dużego nakładu finansowego i czasowego.

Najbardziej pożądane certyfikaty Project Managera

Najbardziej pożądane certyfikaty Project Managera

Wśród najbardziej znanych i prestiżowych certyfikatów dla Project Managerów wymienia się PRINCE2, PMP oraz IPMA. Każdy z tych certyfikatów ma swoje własne zalety i cechy, które przyciągają profesjonalistów. Jeśli chciałbyś uzyskać certyfikację, warto najpierw dokładnie rozważyć, który z tych certyfikatów najlepiej odpowiada Twoim celom zawodowym i jak głęboko będziesz musiał sięgnąć do portfela.

PRINCE2

Certyfikat Prince2

Certyfikat PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments 2) to międzynarodowo uznany standard zarządzania projektami. PRINCE2 jest podejściem do zarządzania projektami, które dostarcza kompletny zestaw zasad, procesów i technik, aby skutecznie planować, monitorować i dostarczać projekty zgodnie z wymaganiami klienta.

Podstawowym celem PRINCE2 jest zapewnienie skutecznego zarządzania projektami poprzez:

Kontrolę: PRINCE2 podkreśla znaczenie monitorowania postępu projektu, identyfikowania zagrożeń i zarządzania ryzykiem, co pomaga unikać opóźnień i nadmiernego wydatkowania.

Skalowalność: Metodyka PRINCE2 jest elastyczna i może być dostosowana do różnych rodzajów projektów, zarówno małych, jak i dużych.

Podział na fazy: Projekt PRINCE2 jest podzielony na klarowne fazy, a każda faza ma swoje cele i produkty końcowe. To pomaga w utrzymaniu porządku i jasności w trakcie realizacji projektu.

Rola i odpowiedzialność: PRINCE2 definiuje role i obszary odpowiedzialności dla różnych uczestników projektu, co pomaga zapewnić wyraźne ramy decyzyjne i linie komunikacji.

Kontrolowane zmiany: Metodyka ta skupia się na zarządzaniu zmianami, co pozwala na dostosowywanie projektu do zmieniających się wymagań klienta lub warunków zewnętrznych.

Zdefiniowane procesy: PRINCE2 dostarcza zestaw procesów, które obejmują cały cykl życia projektu, od inicjacji przez planowanie, realizację, monitorowanie, aż po zamknięcie projektu.

Certyfikat PRINCE2 jest dostępny na dwóch poziomach:

  1. Poziom PRINCE2 Foundation jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami.
  2.  PRINCE2 Practitioner jest skierowany do doświadczonych menedżerów projektów. Oba egzaminy są przeprowadzane w formie pisemnej.

W trakcie egzaminu PRINCE2 Foundation, uczestnik ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi na 60 pytań związanych z podstawowymi zasadami i terminologią metodyki. W przypadku egzaminu Practitioner przewidziane jest 150 minut na udzielenie odpowiedzi na 68 pytań. W tym przypadku wymagane jest nie tylko zrozumienie teorii, ale także umiejętność zastosowania metodyki w praktycznych sytuacjach projektowych, dostosowując ją do konkretnych potrzeb i wyzwań danego projektu.

PMP

Certyfikat PMP

Certyfikat PMP (Project Management Professional) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektami. Jest oferowany przez Project Management Institute (PMI) i świadczy o wysokim poziomie wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

Aby uzyskać certyfikat PMP, kandydat musi spełnić pewne wymogi edukacyjne i mieć udokumentowane unikatowe, nienakładające się na siebie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami (zgromadzone w ciągu ostatnich ośmiu następujących po sobie latach przed złożeniem wniosku). Oprócz doświadczenia, osoby składające wnioski muszą mieć co najmniej 35 godzin formalnego wykształcenia w zakresie zarządzania projektami.

Następnie należy zdać egzamin PMP, który składa się z 200 pytań testowych (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, uzupełnienia tekstu, dopasowania elementów). Z 200 pytań testowych losuje się 25, i odcina niezależnie czy są prawidłowe czy nie. Następnie oceniane są 175 pytania i odpowiedzi. Certyfikat PMP jest ważny międzynarodowo przez okres 3 lat i jest uznawany jako wyznacznik kompetencji w zarządzaniu projektami.

Egzamin certyfikacyjny PMP skupia się na różnych aspektach zarządzania projektami, takich jak:

Procesy zarządzania projektami: Zrozumienie poszczególnych etapów zarządzania projektem, od inicjacji przez planowanie, realizację, monitorowanie i kontrolę, aż po zakończenie.

Obszary wiedzy: Wiedza z zakresu dziesięciu obszarów wiedzy, takich jak zarządzanie zakresem, czasem, kosztami, jakością, ryzykiem, zasobami ludzkimi, komunikacją, zaangażowaniem interesariuszy, zaopatrzeniem oraz integracją projektu.

Soft skills: Rozumienie i stosowanie umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, zarządzanie zespołem, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

IPMA

Certyfikat IPMA

Certyfikat IPMA (International Project Management Association) to certyfikacja w dziedzinie zarządzania projektami, uznawana w skali międzynarodowej.  Certyfikat IPMA to potwierdzenie kompetencji i umiejętności w zarządzaniu projektami, a proces certyfikacji koncentruje się na osiągnięciach i kompetencjach kandydata, zarówno w kontekście wiedzy technicznej, jak i umiejętności interpersonalnych. Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat. 

IPMA oferuje kilka poziomów certyfikacji, w tym:

IPMA Level D (Certified Project Management Associate): Ten poziom skupia się na wiedzy i umiejętnościach w zarządzaniu projektem oraz na zrozumieniu roli projektu w organizacji. By przystąpić do certyfikacji IPMA na poziomie D, nie musisz posiadać doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami. Egzamin obejmuje 28 pytań otwartych w formule krótkiego eseju oraz 56 pytań zamkniętych w formie testu jednokrotnego wyboru. Na odpowiedź na wszystkie pytania masz łącznie 180 minut. Koszt certyfikatu IPMA-D wynosi 1230 zł.

IPMA Level C (Certified Project Manager): Na tym poziomie oczekuje się, że kandydat posiada zdolności w zakresie zarządzania projektami i jest w stanie skutecznie prowadzić projekty w ograniczonym kontekście. Do egzaminu może przystąpić osoba, która w okresie ostatnich 6 lat wykaże minimum 3 lata doświadczenia jako Kierownik Projektu w projektach o umiarkowanej złożoności. Egzamin certyfikacyjny IPMA-C składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich ma formę pisemną, zawiera wyłącznie pytania otwarte i trwa 3 godziny. Następnie Kandydatów czeka jeszcze jeden etap oceny – rozmowa indywidualna trwająca 1 godzinę. Koszt certyfikatu IPMA-C wynosi 3690 zł.

IPMA Level B (Certified Senior Project Manager): Kandydaci na tym poziomie powinni wykazać się zdolnościami w zarządzaniu bardziej złożonymi projektami oraz zdolnościami przywódczymi. W okresie ostatnich 8 lat kandydat musi wykazać minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik projektu, z czego co najmniej 3 lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych przy zarządzaniu złożonymi projektami. Egzamin IPMA-B składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest warsztat symulacyjny, podczas którego Kandydatowi przedstawia się studium przypadku i zleca wykonanie zadań odpowiadających danej roli w projekcie. Następnie Kandydaci składają raport opisujący ich projekt. Ostatni etap obejmuje rozmowę indywidualną, która ma na celu sprawdzenie doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami. Podczas rozmowy omawiany jest również raport z projektu. Koszt certyfikatu IPMA-B wynosi 9840 zł.

IPMA Level A (Certified Projects Director): To najwyższy poziom certyfikacji IPMA, przeznaczony dla doświadczonych liderów projektów, którzy pracują na strategicznym poziomie w organizacji. W ostatnich 12 latach kandydat musi wykazać minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w odpowiedzialnej roli przywódczej w bardzo złożonych projektach, z czego co najmniej 3 lata na poziomie zarządzania strategicznego. Proces certyfikacji IPMA-A jest podobny do tego na poziomie IPMA-B. Koszt certyfikatu IPMA-A wynosi 14760 zł.

Czy warto inwestować w certyfikację

Czy warto inwestować w certyfikację

Inwestowanie w uzyskanie certyfikatu z zarządzania projektami, takiego jak PRINCE2, PMP lub IPMA, może być korzystne, ale warto rozważyć zarówno zalety, jak i wady związane z tym wyborem. Posiadanie certyfikatu z zarządzania projektami może uczynić twoje CV bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców. To z kolei może pomóc Ci przełamać bariery w znalezieniu wymarzonej posady. Certyfikat stanowi potwierdzenie twojej wiedzy na temat standardów, terminologii i praktyk związanych z zarządzaniem projektami. Może to dodatkowo zwiększyć twoją pewność siebie i zaufanie ze strony kierownictwa w pracy nad projektami.

Z drugiej strony przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego może być czasochłonne. Musisz poświęcić czas na naukę i przygotowanie się do (wymagającego) egzaminu, co może być szczególnie trudne, jeśli już pracujesz lub masz inne zobowiązania. Uzyskanie certyfikatu wiąże się również z kosztami, które obejmują opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe oraz szkolenia przygotowujące. To może być znaczący wydatek, szczególnie na samym początku kariery.

Jeśli zastanawiasz się, w którym kierunku zwrócić swoją uwagę – zainwestuj w zdobycie doświadczenia. Skupiając się na tym, skrócisz swoją ścieżkę na szczyt kilkukrotnie, a potrzebny certyfikat zdobędziesz w przyszłości z łatwizną. – wyjaśnia Alexander Omelyashko – Project Manager z 6-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami.

Certyfikat dla Project Managera - czy warto

Poprosiliśmy również o zdanie Piotra Cielasa – posiadacza certyfikatów PMP oraz PSM II i PSPO I.
Certyfikaty nie powinny być pierwszą opcją wyboru dla osób wkraczających w świat Project Managementu. Szkolenia jak najbardziej, praktyka jak najbardziej, ale robienie samych certyfikatów niekoniecznie. Można przygotowywać się do certyfikatów i pracować, bo to jest zderzenie teorii i praktyki, ale nikt nie uzna wiedzy ze zdanych certyfikatów bez doświadczenia czy zrealizowanych projektów czy szkoleń. Co więcej, niektóre certyfikaty można po prostu „oszukać” (Scrumowe: PSM I, PSM II, PSPO I, PSPO II), bo może zdać je ktoś inny, są to egzaminy realizowane przez Internet i tylko od etyki zdającego zależy jaki będzie ich wynik.

Podsumowując, dla mnie najważniejsze jest doświadczenie, umiejętność poruszania się po „meandrach” project managmentu, komunikacja, umiejętność współpracy i odnalezienia się w trudnych sytuacjach. Certyfikaty to dodatek do powieszenia na ścianę i robienia wrażenia na LinkedIn oraz na przyszłych szefach, ale bez praktyki znaczą niewiele.

Najbardziej liczącym się certyfikatem dla mnie jest PMP bo jest on trudny i określany jako „Gold standard in Project Management”.

Przekonaj się, czy dasz sobie radę z wyzwaniami jakie czekają na każdego kierownika projektu w firmie IT. Wypełnij poniższy test i od razu poznaj odpowiedzi.

Profesjonalne certyfikaty dla Project Managera: PRINCE2, PMP, IPMA

Co jeśli nie certyfikat

Pamiętaj, że posiadanie certyfikatu to jedno, ale praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami to drugie. Nawet najbardziej prestiżowy certyfikat nie zastępuje umiejętności zdobytych poprzez rzeczywiste zaangażowanie w projekty.

Co możesz zrobić, jeśli nie chcesz poświęcać masy pieniędzy i czasu na certyfikację, ale chciałbyś zainwestować w swój rozwój jako Project Manager? Możesz postawić na samokształcenie –  podcasty, książki i artykuły, mogą być doskonałym źródłem wiedzy i praktycznych wskazówek.

Odpowiedz sobie jednak na pytanie, czy znajdziesz w sobie tyle samodyscypliny, aby codziennie uczyć się samemu oraz co się stanie jeśli natrafisz na zagadnienie, którego nie jesteś w stanie zrozumieć i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc. Możesz poszukać doświadczonego mentora, który będzie Twoim przewodnikiem w procesie nauki i podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Jesteś szczęściarzem, jeśli masz kogoś takiego wśród swoich znajomych, kto będzie miał czas i cierpliwość pomagać Ci w nauce.

Świetną alternatywą dla tradycyjnych certyfikatów będą intensywne kursy praktyczne. Jednym z nich jest kurs DAO PM, który koncentruje się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów projektowych i oferuje wiele praktycznych ćwiczeń oraz zadań domowych, które pozwalają Ci zdobywać doświadczenie w rzeczywistych wyzwaniach Project Managera. Nie będziesz miał już problemu do kogo się zwrócić o pomoc – 8 ekspertów z bogatym doświadczeniem jest do Twojej dyspozycji zarówno w trakcie, jak i po kursie. 

Chodzi o percepcję zawodu project managera oczami ludzi, którzy kiedyś już byli na podobnym miejscu do Twojego. Tak samo jak Ty, też szukali pracy, przechodzili etapy rekrutacji, dostawali pierwsze obowiązki, zapoznawali się z zespołami, odnosili porażkę po porażce, długo zanim pojawiły się pierwsze sukcesy. A także chodzi o praktyczną wiedzę, która została wypracowana dzięki doświadczeniu każdego z nich.

I ta wiedza może Ci pomóc zaoszczędzić miesiące lub nawet lata czasu w Twojej karierze.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do egzaminu lub zastanawiasz się nad wyborem certyfikacji, pamiętaj: wszystko co jest opisane w podręcznikach i materiałach szkoleniowych do certyfikatów nabierze dla Ciebie oczywiste i logiczne, a co najważniejsze, wartościowe znaczenie w momencie, kiedy już przejdziesz w swojej karierze na etap bardziej zaawansowany. I nauka będzie przynosiła satysfakcję – bo każdy element będzie miał dla Ciebie sens (lub będziesz z nim się nie zgadzał i będziesz mógł to uzasadnić na podstawie realnego doświadczenia). – mówi Alexander Omelyashko.Profesjonalne certyfikaty dla Project Managera: PRINCE2, PMP, IPMA

Podsumowanie

Uzyskanie certyfikatu z zarządzania projektami na starcie kariery może być korzystne, zwłaszcza jeśli chcesz skupić się na tej dziedzinie zawodowej. Jednakże, należy zdawać sobie sprawę, że zdobycie certyfikatu jest wyzwaniem – wymaga finansowej inwestycji, czasu i zaangażowania. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przemyśleć, czy to jest właściwy krok dla Twoich konkretnych celów zawodowych.

Pawel Laskowicz

Content Manager w IAMPM. Doświadczenie w marketingu zbierał już w kilku różnych dziedzinach: gastronomii, hotelarstwie oraz w branży modowej. Otwartość na nowe wyzwania zaprowadziła go jednak do świata IT.