Jak rozwiązać problemy firmy bez zatrudniania doświadczonych specjalistów

3 sierpnia 2023

 • Autor: Aleksander Kononenko

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 5 min

Prędzej czy później każda firma staje przed wyzwaniami związanymi z rozwojem biznesu, zarządzaniem procesami biznesowymi i optymalizacją, a rozwiązanie tych kwestii nie zawsze jest możliwe przy użyciu dostępnych zasobów. Przykładowo, pracownicy mogą nie posiadać odpowiednich kompetencji. Jednym z rozwiązań jest poszukiwanie i zatrudnianie doświadczonych specjalistów, ale takie rozwiązania nie zawsze są ekonomicznie wykonalne lub technicznie realistyczne dla firm. Alternatywą są szkolenia korporacyjne mające na celu poprawę twardych i miękkich umiejętności pracowników. W tym artykule omówimy to bardziej szczegółowo i zaczniemy od problemów, które można rozwiązać za pomocą prostych rozwiązań biznesowych – zaawansowanych szkoleń dla obecnych specjalistów.

Problemy biznesowe, które można rozwiązać poprzez szkolenia

Pięć klasycznych etapów cyklu życia każdej firmy to powstanie, założenie, rozwój, dojrzałość i starość, po których następuje likwidacja lub zmiana formatu. Na każdym z tych etapów mogą pojawić się inne wyzwania. Na przykład, problemy w tworzeniu i rozwoju małych firm często wynikają z braku systematycznej analityki i słabego planowania, które można rozwiązać poprzez zatrudnienie specjalisty lub podniesienie poziomu zawodowego obecnych pracowników.

Są to powszechne problemy firm, które można rozwiązać za pomocą szkoleń korporacyjnych:

 • Słaba komunikacja między działami. Gdy działy pracują w izolacji, często pojawiają się problemy w zarządzaniu „szerokimi” procesami biznesowymi. Prowadzi to do błędów, opóźnień i konfliktów. Dzięki szkoleniom korporacyjnym pracownicy mogą nauczyć się, jak skutecznie komunikować się i rozwiązywać problemy wspólnie z różnymi zespołami.
 • Różnice w wykształceniu, wiedzy i umiejętnościach specjalistów. Kiedy ludzie o różnym poziomie wykształcenia i doświadczenia wchodzą w interakcje w firmie, może to prowadzić do trudności we współpracy. Różne szkolenia lub webinaria mogą pomóc pracownikom uzupełnić wiedzę i umiejętności, poprawić pracę zespołową oraz rozwiązać problemy związane z produktywnością i wydajnością.
 • Niska motywacja pracowników. Może to być spowodowane różnymi czynnikami: niesatysfakcjonującym wynagrodzeniem, ograniczonymi możliwościami rozwoju kariery i brakiem zrozumienia celów firmy. W takiej sytuacji szkolenia zapewniają pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, zwiększając ich wartość jako specjalistów.
 • Nieefektywne wykorzystanie zasobów. Firmy często doświadczają trudności finansowych i problemów w procesach biznesowych z powodu niewłaściwej alokacji czasu, pieniędzy i potencjału ludzkiego. Szkolenia korporacyjne mogą pomóc zoptymalizować pracę pracowników firmy w tym obszarze. Studiując nowe techniki i technologie, specjaliści nauczą się rozwiązywać problemy związane z planowaniem biznesowym i efektywniej wykorzystywać zasoby firmy.
 • Kwestie bezpieczeństwa. Zazwyczaj wynikają one z braku wiedzy i zrozumienia konkretnych procedur i polityk firmy w tym obszarze. Szkolenia mogą podnieść świadomość zasad bezpieczeństwa i nauczyć technik zapobiegania ewentualnym zagrożeniom. Takie podejście pomaga również rozwiązać problem automatyzacji procesów biznesowych, co prowadzi do zmniejszenia wpływu czynnika ludzkiego.

Wydatki na szkolenia

Szkolenia korporacyjne mogą również rozwiązać szereg innych kwestii, które wynikają z niekompetencji lub braku interakcji między pracownikami. Nie dziwi więc fakt, że ponad 80% dużych korporacji regularnie przeprowadza różnego rodzaju szkolenia dla swoich pracowników i przeznacza na ten cel od 1% do 5% swojego budżetu.

Średnie wydatki na szkolenia w USA

W tym samym czasie duże korporacje przeznaczyły średnio 19,2 miliona dolarów na szkolenia pracowników. Jeśli zapytać, co profesjonaliści myślą bezpośrednio o szkoleniach korporacyjnych, ponad 70% badaczy LinkedIn Learning uważa je za bardzo ważne. Około 94% pracowników jest gotowych uczyć się w pracy, jeśli mają taką możliwość.

Statystyki pokazują, że szkolenia pracowników są jednym z obszarów, w które firmy w USA są skłonne inwestować pieniądze i czas. Większość profesjonalistów również często ma pozytywne nastawienie do takiego podejścia i uważa je za dodatkowy atut przy wyborze pracy. Oczywiście nie wszystkie problemy da się rozwiązać poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnych specjalistów i czasem konieczne jest zatrudnienie nowej osoby. Niemniej jednak, szkolenia korporacyjne są często bardziej opłacalne i przynoszą najlepsze rezultaty.

Dlaczego szkolenie obecnych pracowników jest bardziej opłacalne niż zatrudnianie nowych specjalistów?

Przy odpowiednim podejściu, szkolenia korporacyjne mogą pomóc zarówno zoptymalizować pracę dużej firmy, jak i rozwiązać problemy małego przedsiębiorstwa przy stosunkowo niskich kosztach. Przykładowo, jeśli organizacja regularnie szkoli swoich obecnych pracowników, może zaoszczędzić na kosztach poszukiwania i szkolenia nowych specjalistów.

Czynniki na których można oprzeć kalkulację kosztów szkolenia i rekrutacji

Przykłady firm oszczędzających pieniądze dzięki szkoleniom korporacyjnym

Poniżej znajduje się kilka przykładów firm, które zaoszczędziły pieniądze, szkoląc swoich obecnych pracowników zamiast szukać i zatrudniać nowych:

 • American Express zdecydował się przeszkolić swoich pracowników w celu uruchomienia nowego projektu. Udało jej się zaoszczędzić około 15 milionów dolarów.
 • Chevron zaoszczędził ponad 30 milionów dolarów, szkoląc swoich obecnych pracowników w zakresie korzystania z nowych technologii zamiast zatrudniać nowych specjalistów.
 • AT&T również zdecydowała się przeszkolić swoich obecnych pracowników, aby obsadzić wakaty w nowych obszarach technologicznych i zaoszczędziła około 250 milionów dolarów.

Szkolenie obecnych pracowników jest opłacalne

Korzyści ze szkoleń korporacyjnych

 • Poprawa produktywności działu. Regularne szkolenia pomagają pracownikom podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności niezbędne do bardziej efektywnego wykonywania swoich zadań i poprawy jakości produktów lub usług. Przykładem może być poznawanie nowych metod pracy, nauka korzystania z określonych narzędzi i sprzętu oraz znajdowanie rozwiązań dla problemów związanych z planowaniem biznesowym.
 • Redukcja problemów w zespole. Szkolenia korporacyjne mogą pomóc pracownikom nauczyć się nowych podejść do komunikacji i poprawić ich umiejętności przywódcze. Może to prowadzić do lepszej interakcji między współpracownikami, zmniejszenia liczby konfliktów i zwiększenia wydajności pracy zespołowej.
 • Skrócenie czasu wdrażania nowych pracowników. Szkolenia mogą znacznie skrócić czas potrzebny nowym pracownikom na zapoznanie się z ich zadaniami, pomagając im szybciej zorientować się w firmie i zrozumieć jej procesy biznesowe.
 • Zwiększenie satysfakcji i lojalności pracowników. Gdy firma inwestuje w szkolenia swoich obecnych pracowników, demonstruje swoje zainteresowanie ich rozwojem zawodowym. Może to prowadzić do zwiększenia satysfakcji i lojalności pracowników, ponieważ widzą oni troskę i chęci inwestowania w ich przyszłość.
 • Mniejsza rotacja pracowników. Wdrażanie szkoleń zespołowych i indywidualnych często pomaga zatrzymać utalentowanych pracowników, ponieważ może zapewnić im możliwości rozwoju zawodowego i wzrostu w firmie. Kiedy profesjonaliści widzą, że mają perspektywy rozwoju w obecnym miejscu pracy, mogą zostać na dłużej.
 • Rozwiązywanie kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szkolenia firmowe mogą pomóc pracownikom poznać nowe standardy bezpieczeństwa i nauczyć się pracować zgodnie z nimi. Może to prowadzić do zmniejszenia liczby urazów i wypadków w miejscu pracy, co nie tylko poprawia bezpieczeństwo pracowników, ale także zmniejsza koszty medyczne i odszkodowawcze firmy.
 • Zwiększona sprzedaż. Dzięki szkoleniom menedżerowie mogą nauczyć się nowych technik sprzedaży i poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. Przy odpowiednim wykorzystaniu zdobytej wiedzy, sprzedawcy odnoszą większe sukcesy w negocjacjach, zwiększają sprzedaż, promują większą lojalność klientów i szybciej znajdują rozwiązania problemów finansowych firmy.

Przykłady wykorzystania zespołowego uczenia się do rozwiązywania problemów biznesowych

Toyota znana jest ze swojej filozofii Lean Manufacturing, która opiera się na idei ciągłego doskonalenia i optymalizacji procesów. Jednym z kluczowych elementów tego podejścia jest szkolenie wszystkich pracowników w zakresie metodologii 5S, która pozwala im zoptymalizować miejsce pracy i poprawić jakość produktów. W rezultacie Toyota osiągnęła wysoki poziom produktywności i niezawodności, co doprowadziło do jej sukcesu w branży motoryzacyjnej.

Shell prowadzi obowiązkowe szkolenia korporacyjne dla wszystkich swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pomogło to zmniejszyć liczbę incydentów w zakładach firmy i poprawić bezpieczeństwo pracowników, co skutkuje mniejszą liczbą strat spowodowanych wypadkami przy pracy i pozwami sądowymi.

Starbucks regularnie szkoli swoich pracowników w zakresie obsługi klienta. Pomogło to zwiększyć zadowolenie klientów i liczbę ponownych wizyt, co doprowadziło do wzrostu sprzedaży firmy.

Google angażuje najlepszych ekspertów z dziedziny psychologii, by szkolili kadrę kierowniczą i pracowników w zakresie przywództwa i komunikacji. Pomogło to zmniejszyć stres i konflikty w zespole, co zwiększyło zadowolenie i lojalność pracowników oraz zmniejszyło rotację personelu.

Jak rozwiązać problemy firmy bez zatrudniania doświadczonych specjalistów

Zamiast podsumowania

Szkolenia korporacyjne to inwestycja w przyszłość firmy. Dzięki nim można szybko poprawić umiejętności i wydajność poszczególnych specjalistów, zoptymalizować procesy na niemal każdym poziomie i stworzyć własny Dream Team. Można na przykład znaleźć rozwiązania problemów biznesowych za pomocą gry biznesowej lub budować oparte na zaufaniu relacje między kierownictwem a pracownikami poprzez różne działania związane z budowaniem zespołu. Dlatego wiele odnoszących sukcesy firm czyni regularne szkolenia pracowników integralną częścią swojej organizacji.

Aleksander Kononenko

Marketingowy copywriter z wykształceniem technicznym oraz doświadczeniem w sprzedaży i marketingu. Zawsze poszukuje najlepszych rozwiązań do osiągnięcia swoich celów i uważa, że tworzenie tekstów to symbioza sztuki i nauki.