Czego programiści oczekują od Kierownika Projektu IT

22 stycznia 2024

  • Autor: Pawel Laskowicz

  • Złożoność: łatwo

  • Czas: 4 min

Praca Project Managera to wyjątkowe wyzwanie, wymagające nie tylko najwyższych umiejętności organizacyjnych, ale także zdolności do zarządzania zespołem ludzi o różnych kompetencjach i osobowościach. Koordynacja działań w projekcie, często pod presją ograniczonego czasu i budżetu, stawia przed Project Managerem wiele trudności.

Jednym z kluczowych aspektów tej roli jest zarządzanie zespołem programistów. Często Project Managerzy zastanawiają się, jakie są oczekiwania programistów wobec nich i jakie zachowania są dla nich szczególnie irytujące. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym artykule, który powstał na bazie wypowiedzi prelegenta kursu DAO PM – Daniela Woźniaka, a całości można wysłuchać odtwarzając playlistę na naszym kanale Youtube.

Co jest ważne w procesie dla developera

Czego programiści oczekują od Kierownika Projektu IT

Na początku warto podkreślić, że dobry Project Manager to osoba, która nie tylko nadzoruje realizację projektu, ale także angażuje się aktywnie w pracę zespołu, stara się zrozumieć techniczne aspekty projektu oraz dba o atmosferę sprzyjającą efektywnej współpracy. Kombinacja umiejętności zarządczych i technicznych pozwala osiągnąć sukces w realizacji projektów IT. Przyjrzyjmy się co jeszcze jest istotne w projekcie z perspektywy developera.

Wymagania dotyczące zadania (Task requirements)

Wymagania określają, jaki jest cel danego zadania lub projektu. Dzięki nim programista ma jasność co do tego, co dokładnie ma osiągnąć. Pozwala to uniknąć nieporozumień i zapewnia jednolite rozumienie celu w zespole programistycznym.

Ponadto programista może na ich podstawie oszacować, ile czasu i zasobów będzie potrzebne do realizacji zadania. To pomaga w planowaniu, alokacji zasobów i zarządzaniu czasem. Pamiętaj, że wymagania muszą być spisane i konkretne.

Wyczucie czasu (Deadlines)

Ustalanie terminów pomaga programistom efektywnie zarządzać swoim czasem. W kontekście projektów ustalanie terminów jest kluczowe do skutecznego planowania. Pozwala to na określenie etapów postępu prac, identyfikowanie kluczowych punktów kontrolnych i unikanie opóźnień.

Priorytety

Priorytetyzacja zadań umożliwia uniknięcia przeciążenia obowiązkami i pozwala skupić się na tym, co najbardziej istotne na danym etapie projektu. Każdy członek zespołu musi być świadomy, kiedy należy dostarczyć swoje fragmenty kodu czy rozwiązania, aby zachować harmonię i ciągłość projektu.

Rozumienie backlog (Refinement Meeting) 

Ten element jest istotny dla programistów, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie wymagań, analizę i optymalizację backlogu, a także wspiera przygotowania do efektywnego planowania i realizacji Sprintów w metodologii Scrum.

Możliwość zarządzania długiem technicznym (Tech Debt Management)

Techniczny dług może prowadzić do pojawienia się błędów i problemów, które są trudniejsze do zidentyfikowania i naprawienia w przyszłości. Zidentyfikowanie i rozwiązanie technicznego długu pomaga w dokładniejszym planowaniu przyszłych zadań. Bez tego ryzyko przekroczenia terminów i zakłócenia harmonogramu może być znacznie większe.

Czego programiści oczekują od Kierownika Projektu IT

Bufor czasu na błędy

Programowanie jest na tyle kreatywną pracą, że nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić tego idealnie, a błędy pojawią się zawsze. Zawsze należy więc uwzględnić dodatkowy czas, który jest zaplanowany w harmonogramie projektu na ewentualne opóźnienia, nieprzewidziane problemy czy błędy, które mogą wystąpić w trakcie jego realizacji.

Przejrzystość procesu

Znając terminy spotkań, okresy sprintów, oraz zasady funkcjonowania roadmapy, programista może lepiej planować swoją pracę. To pomaga w efektywnym zarządzaniu czasem i zasobami. Kiedy każdy członek zespołu ma jasność co do procesu i jego elementów, współpraca staje się bardziej skuteczna. Wspólna wizja i zrozumienie procesu ułatwiają koordynację działań i wymianę informacji.

Interakcja z resztą zespołu

Wbrew pewnym stereotypom, programista najczęściej nie jest introwertykiem, a potrzeba interakcji z zespołem jest dla niego równie istotna jak dla innych profesji. Interakcja umożliwia programiście skuteczną współpracę z innymi członkami zespołu. To kluczowe, aby skoordynować wysiłki, podzielić się wiedzą i osiągnąć wspólne cele projektu.

Bonus – Co działa na developerów jak płachta na byka

Czego programiści oczekują od Kierownika Projektu IT

Przygotowaliśmy dla Was również krótką ściągawkę, w której omawiamy problemy w pracy z zespołem technicznym. Pamiętajcie, że jako Kierownicy Projektów, nie tylko powinniście wiedzieć, czego dokładnie oczekują od Was programiści, ale niemniej ważne jest, abyście rozumieli jakie zachowania z Waszej strony są dla nich w szczególności irytujące:

  • Dzielcie się wszystkim, ale nie stresem – Project Manager nie powinien dzielić się stresem z resztą zespołu z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, lider projektu jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację prac, a dzielenie się stresem może wpływać negatywnie na morale i efektywność zespołu.

Jednak, istnieje pewien wyjątek od tej reguły. W sytuacjach, gdy w perspektywie widać nadchodzące problemy, a zespół potrzebuje dodatkowej motywacji, Project Manager może zastosować kontrolowaną dawkę stresu jako narzędzie mobilizacyjne. Ważne jest jednak, aby było to działanie przemyślane i zaplanowane, unikając nadmiernego nacisku czy wywołania paniki.

  • Wykażcie się większym zainteresowaniem – nic tak bardzo nie denerwuje zespołu, jak sytuacja, w której lider projektu wydaje się być zainteresowany jedynie terminem dostarczenia zadania, a nie jego rzeczywistą zawartością czy trudnościami, które programiści napotykają. Programiści często oczekują od Project Managera nie tylko monitorowania harmonogramu, ale także zrozumienia kontekstu technicznego i specyfiki zadania.
  • Priorytetyzacja ma znaczenie – Efektywne zarządzanie projektem wymaga umiejętności identyfikacji kluczowych zadań oraz określenia ich priorytetów zgodnie z ogólnym celem projektu. Unikanie nadmiernego stosowania etykiety „natychmiastowy/pilny/krytyczny” dla każdego zadania pozwala na skoncentrowanie się na istotnych aspektach projektu i zwiększa produktywność zespołu programistycznego.

Podsumowanie

Współpraca między Project Managerem a zespołem programistów to kluczowy element sukcesu każdego projektu IT. Niestety, nie zawsze układa się ona idealnie, a różnice w perspektywach i oczekiwaniach mogą prowadzić do komplikacji.

Jednym z kluczowych aspektów skutecznej współpracy jest zdolność Project Managera do zrozumienia wszystkich aspektów projektu. Nie ogranicza się to jedynie do pilnowania harmonogramu i przestrzegania terminów, ale obejmuje również zrozumienie technicznych detali projektu. Wiedza techniczna staje się niezbędna, aby móc skutecznie komunikować się z zespołem programistycznym, zrozumieć ich wyzwania i wspólnie pracować nad rozwiązaniami.

Aby lepiej rozumieć programistów i skuteczniej zarządzać zespołem, z pewnością warto wziąć udział w kursie TechMind. Podczas zajęć omawiane są wszystkie podstawowe terminy i praktyki programistyczne, abyś po ukończeniu kursu mógł/mogła zrozumieć, czym zajmują się programiści i jak im pomagać. Opinie o TechMind można znaleźć tutaj. Oby wszystkie Wasze projekty kończyły się sukcesem!

Pawel Laskowicz

Content Manager w IAMPM. Doświadczenie w marketingu zbierał już w kilku różnych dziedzinach: gastronomii, hotelarstwie oraz w branży modowej. Otwartość na nowe wyzwania zaprowadziła go jednak do świata IT.