Dlaczego doświadczeni programiści to nie wszystko, czego potrzebuje firma IT

24 listopada 2023

 • Autor: Aleksander Kononenko

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 6 min

Kluczowym czynnikiem sukcesu firmy w branży IT jest harmonijna współpraca specjalistów technicznych i nietechnicznych w jednym systemie. Pewnie zgodzicie się, że bez programistów trudno wyobrazić sobie tworzenie produktów IT, a bez doświadczonych menedżerów nie ma mowy o wykorzystaniu pełnego potencjału firmy, stąd też ich współpraca może okazać się kluczowa. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na dobór i rozwój specjalistów nietechnicznych w takim samym stopniu, jak pracowników na stanowiskach technicznych. W artykule opowiemy o tym bardziej szczegółowo, ale na początek porozmawiajmy o rolach na konkretnych stanowiskach.

Znaczenie nietechnicznych specjalistów IT

Możemy godzinami dyskutować o wartości tego czy innego stanowiska w firmie IT, ale to właśnie nietechniczni specjaliści stają się najczęściej motorem rozwoju biznesu i maksymalizują zyski firmy.

Przy właściwym budowaniu procesów pracy:

 • Menedżerowie projektów i produktów zwiększają efektywność zespołów programistycznych poprzez wprowadzanie skutecznego zarządzania. 
 • Analitycy biznesowi identyfikują i rozwiązują problemy biznesowe firmy i klientów, pomagając jednocześnie specjalistom technicznym lepiej zrozumieć zadania.
 • Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży mają bezpośredni wpływ na poziom dochodów firmy poprzez pracę nad rozpoznawalnością marki i przyciąganiem nowych klientów.
 • Specjaliści HR zapewniają rekrutację niezbędnych specjalistów i ich rozwój, pomagając firmie ich zatrzymać na danym stanowisku.

Lista powyżej to zaledwie niewielka część zalet i korzyści, jakie może wnieść każdy z tych specjalistów. W rzeczywistości ich role są bardziej skomplikowane i istotne dla każdej firmy IT.

Rola menedżera projektu i produktu

Dlaczego doświadczeni programiści to nie wszystko, czego potrzebuje firma IT

Project i Product Manager to specjaliści, którzy odpowiadają za planowanie, organizację i kontrolę wszystkich aspektów pracy nad projektem lub tworzenie i rozwijanie produktu. Głównym zadaniem PM-a jest upewnienie się, że wszystko zostało wykonane na czas i w ramach budżetu, zgodnie z oczekiwaniami klienta i firmy IT.

W ogólnym przypadku rola menedżera obejmuje:

 • Planowanie projektu. PM opracowuje szczegółowy plan, który obejmuje określenie celów, zadań, terminów i budżetu. Określa również zasoby niezbędne do realizacji projektu/tworzenia oprogramowania i promocji produktu.
 • Komunikacja z klientem. Menedżer nawiązuje kontakt z klientem, omawia jego wymagania biznesowe i oczekiwania. Ustala, jakie zasoby są potrzebne do wykonania postawionych zadań, regularnie informuje klienta o postępie.
 • Zarządzanie zasobami. Project lub Product Manager tworzy zespół pod projekt, rozdziela zadania między uczestników, kontroluje wyniki i budżet.
 • Zarządzanie ryzykiem. PM ocenia potencjalne obszary problemowe projektu i opracowuje plany zarządzania nimi. Śledzi również ryzyka w trakcie prac i wprowadza korekty, jeśli to konieczne.
 • Monitorowanie postępu projektu. Specjalista stale kontroluje proces wykonywania zadań i wyniki, wprowadza zmiany w planie projektu w razie potrzeby. Menedżer prowadzi również raportowanie postępów projektu, komunikuje się z klientem i zespołem.
 • Zarządzanie jakością. Menedżer dba o jakość pracy specjalistów i zapewnia zgodność projektu/produktu z określonymi standardami.
 • Zakończenie projektu. PM przygotowuje raporty o wykonaniu wszystkich prac i zapewnia przekazanie wyników klientowi. Przeprowadza również analizę i ocenę projektu.

Dla menedżera produktu istotne są także punkty “Analiza rynku i konkurencji” na początku oraz “Wprowadzenie i promocja produktu” na końcu. Ogólnie rzecz biorąc, menedżer bezpośrednio wpływa na efektywność pracy zespołu programistycznego.

Im wyższy poziom kompetencji twardych i miękkich u PM-a, tym większe prawdopodobieństwo, że pod jego kierownictwem specjaliści techniczni będą popełniać mniej błędów i znacznie zwiększą swoją skuteczność.

W rezultacie zadowoleni są wszyscy: klient, firma, zespół i sam menedżer. Podczas szkoleń dla firm od IAMPM, klienci często proszą o spersonalizowany kurs tylko dla PM-ów.

Rola analityka biznesowego

Dlaczego doświadczeni programiści to nie wszystko, czego potrzebuje firma IT

Business Analyst — specjalista, który analizuje procesy biznesowe firmy IT lub klienta, identyfikuje rzeczywiste wymagania biznesowe i potrzeby klienta lub użytkowników produktu. Na podstawie zebranych danych BA proponuje rozwiązania mające na celu poprawę efektywności i optymalizację kosztów, a także określa, w jaki sposób odpowiednie oprogramowanie może rozwiązać konkretne problemy.

W trakcie pracy analityk biznesowy:

 • przeprowadza analizę rynku;
 • zbiera informacje dotyczące potrzeb klientów i wymagań dotyczących oprogramowania;
 • ocenia środowisko konkurencyjne;
 • analizuje dane dotyczące wydajności i zasobów klienta, a także możliwości samej firmy IT.

Na podstawie uzyskanych informacji Analityk Biznesowy formułuje cele i wymagania projektu, proponuje plan działań dla jego realizacji. BA odgrywa również ważną rolę w zapewnieniu skutecznego procesu komunikacji między osobami technicznymi i nietechnicznymi w firmie. Pomaga programistom zrozumieć potrzeby biznesowe i przekłada je na język zrozumiały dla wszystkich uczestników. Bez analityka biznesowego trudno sobie wyobrazić proces tworzenia wysokiej jakości oprogramowania, które spełniałoby potrzeby klienta i użytkowników końcowych.

Rola marketingowca i menedżera ds. sprzedaży

Dlaczego doświadczeni programiści to nie wszystko, czego potrzebuje firma IT

Marketing Manager i Sales Manager to specjaliści, których często określa się mianem motorów napędowych firm. Są oni odpowiedzialni za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, zwiększanie świadomości marki, przyciąganie nowych klientów i zwiększanie sprzedaży.

Marketing Manager ścisłe współpracuje z różnymi działami, w tym z programistami i menedżerami, aby stworzyć kompleksową strategię marketingową, która odpowiada potrzebom i wymaganiom klientów. W swojej pracy Marketing Manager: przeprowadza badania rynku i analizę konkurencji, określa grupę docelową i opracowuje koncepcje produktów lub usług zgodnie z wymaganiami rynku. Odpowiada również za tworzenie i promocję różnych zasobów w celu przyciągnięcia uwagi do marki firmy IT i tego, co oferuje.

Sales Manager jest odpowiedzialny za realizację produktów i usług firmy. Opracowuje i wdraża strategię sprzedaży, utrzymuje relacje z klientami i pracuje nad zwiększeniem dochodów firmy. Manager ds. sprzedaży współpracuje również z innymi działami, aby tworzyć produkty, które odpowiadają potrzebom klientów i lepiej konkurują na rynku.

Wspólnie marketingowcy i menedżerowie ds. sprzedaży pomagają firmom IT przyciągać i zatrzymywać klientów, zwiększać zyski i wzmacniać markę na rynku. Korzystają z różnych narzędzi i technologii, takich jak analiza danych, media społecznościowe, kampanie reklamowe na różnych platformach, aby przyciągnąć uwagę i zainteresować klientów. Głównym celem jest osiągnięcie sukcesu na rynku.

Rola specjalisty ds. HR

Dlaczego doświadczeni programiści to nie wszystko, czego potrzebuje firma IT

HR Manager specjalista, który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i rozwoju personelu. To na nim spoczywa zadanie poszukiwania i rekrutowania odpowiednich pracowników oraz tworzenia idealnych warunków pracy w firmie IT.

W swojej pracy specjalista ds. HR:

 • opracowuje i wdraża politykę firmy w zakresie zarządzania personelem;
 • zajmuje się rekrutacją, adaptacją, szkoleniem i rozwojem obecnych pracowników;
 • prowadzi działania związane z oceną i motywacją personelu;
 • organizuje wydarzenia i programy mające na celu poprawę kultury korporacyjnej;
 • stale analizuje rynek pracy, aby monitorować trendy i zmiany w obszarze kadr IT.

Idealny HR Manager dobrze rozumie główne procesy i technologie przyjęte w firmie, co umożliwia właściwą ocenę potrzeb kadrowych i rozwoju pracowników. Nikogo więc nie zdziwi, że jednym z głównych zadań menedżera HR jest poszukiwanie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników. Ponadto HR Manager często zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów wewnątrz firmy, prowadzi działania mające na celu poprawę komunikacji i współpracy między działami. To jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk, które często jest niedoceniane.

Dlaczego doświadczeni programiści to nie wszystko, czego potrzebuje firma IT

Dlaczego firmie opłaca się inwestować w rozwój nietechnicznych specjalistów

Specjaliści nietechniczni odgrywają ważną rolę w osiąganiu celów firmy, pomagając zapewnić efektywność i optymalizację procesów. Ich symbioza z programistami, testerami i designerami pozwala stworzyć Dream Team, gdzie TEAM — oznacza Together Everyone Achieves More, czyli „razem każdy osiąga więcej”. Dlaczego doświadczeni programiści to nie wszystko, czego potrzebuje firma ITGłówne korzyści ze szkolenia specjalistów nietechnicznych dla firm IT:

 • Rozwój ważnych umiejętności. Ukończenie kursów doskonalących pozwala pracownikom rozwijać ważne kompetencje twarde i miękkie, niezbędne do skutecznej pracy na swoich stanowiskach. Na przykład, po ukończeniu szkolenia w IAMPM specjaliści ds. sprzedaży często zdobywają nową wiedzę na temat współpracy z klientami, a analitycy biznesowi zdobywają umiejętność analizy danych i zastosowania ich praktyce.
 • Poprawa wyników. Specjaliści po szkoleniach zwykle lepiej wykonują swoje zadania i bardziej efektywnie rozwiązują problemy, co prowadzi do zwiększenia ogólnej wydajności firmy.
 • Retencja pracowników. Szkolenie może zwiększyć lojalność pracowników i chęć kontynuowania pracy na obecnym stanowisku – ludzie czują, że są potrzebni firmie.
 • Oszczędność na szkoleniu nowych pracowników. Rozwój istniejącego personelu często zmniejsza potrzebę zatrudniania specjalistów z wymaganymi umiejętnościami i doświadczeniem, co może znacznie obniżyć koszty szkolenia nowych osób.
 • Podniesienie poziomu obsługi klienta. Szkolenie pracowników może pomóc firmie lepiej zrozumieć potrzeby klientów, zaoferować im lepsze usługi i produkty oraz zwiększyć średnią wartość transakcji oraz LTV.
 • Tworzenie “elastycznego” zespołu. Zwiększenie kwalifikacji nietechnicznych specjalistów IT może pomóc im w lepszym przystosowaniu się do radzenia sobie z różnymi domenami, klientami i projektami, co pozytywnie wpłynie między innymi na ich interakcje z programistami.
 • Zwiększenie konkurencyjności. Wyszkoleni pracownicy mogą pomóc poprawić procesy biznesowe i efektywność operacyjną, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność firmy na rynku.

Podsumowanie

Z wymienionych korzyści wynika, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych nietechnicznych specjalistów IT potencjalnie przynosi wiele dobrego dla firmy, a także poprawia jej wydajność i konkurencyjność. Najważniejsze to jasno określić cele szkoleniowe obecnego personelu i wybrać najlepszy kurs. W idealnym przypadku będzie on dostosowany specjalnie do Twojego zespołu, zasobów i zadań. Jeśli pojawią się pytania, zawsze można skonsultować się z ekspertami IAMPM – z przyjemnością doradzą najlepsze rozwiązanie.

Aleksander Kononenko

Marketingowy copywriter z wykształceniem technicznym oraz doświadczeniem w sprzedaży i marketingu. Zawsze poszukuje najlepszych rozwiązań do osiągnięcia swoich celów i uważa, że tworzenie tekstów to symbioza sztuki i nauki.