Czy zawód Kierownika Projektu w IT mi odpowiada

30 sierpnia 2023

 • Autor: Pawel Laskowicz

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 6 min

Kierownik Projektu IT ma kluczową rolę w osiągnięciu celów projektowych. Sukces projektu w dużej mierze zależy właśnie od skuteczności zarządzania, planowania i koordynacji działań zespołu. Widoczny wpływ na realizację projektu może przynieść ogromną satysfakcję zawodową. O kolejnych powodach, dla których ten zawód jest atrakcyjny, na czym dokładnie polega rola Kierownika Projektu oraz jakie są pożądane i niepożądane cechy na tym stanowisku dowiesz się w tym artykule.

Artykuł powstał w oparciu o webinarium “Project Manager w IT: czy ja się nadaje”, poprowadzone przez prelegenta kursu DAO PM – Piotra Cielasa.

Kierownik Projektu w IT – co to za rola

Rola Kierownika Projektu (Project Managera) w dziedzinie IT jest niezwykle istotna w skutecznym zarządzaniu zespołem projektowym. PM ma za zadanie koordynować i nadzorować cały proces realizacji projektu IT, począwszy od określenia celów i wymagań, aż do dostarczenia finalnego produktu lub rozwiązania.

Zakres obowiązków może różnić się w zależności od sposobu funkcjonowania firmy, ale do najczęstszych zadań Kierownika Projektu można zaliczyć:

 • Planowanie projektu: Kierownik Projektu musi stworzyć szczegółowy plan działania, w którym uwzględnione są cele, zadania, terminy, zasoby, budżet oraz potencjalne ryzyka. Plan ten służy jako podstawa do monitorowania postępu projektu.
 • Koordynacja zespołu: osoba na tym stanowisku organizuje zespół, przydzielając odpowiednie role i zadania do poszczególnych członków zespołu. Kierownik jest odpowiedzialny za motywowanie, wspieranie i utrzymanie efektywnej komunikacji wśród członków zespołu.
 • Monitorowanie postępu: Kierownik śledzi realizację projektu, porównując faktyczny postęp z założonym planem. W przypadku opóźnień lub zmian w harmonogramie podejmuje działania korygujące.
 • Zarządzanie ryzykiem: Kierownik powinien identyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z projektem, a następnie opracowuje strategie zarządzania nimi. W razie potrzeby podejmuje działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków ryzyka.
 • Zarządzanie zasobami: Kierownik Projektu dba o zapewnienie odpowiednich zasobów, takich jak ludzie, technologia, narzędzia i budżet, aby projekt mógł być zrealizowany z sukcesem.
 • Komunikacja: Kierownik Projektu utrzymuje regularną komunikację zarówno wewnątrz zespołu, jak i z interesariuszami zewnętrznymi. Informuje o postępach, zmianach i problemach związanych z projektem.
 • Raportowanie: Kierownik Projektu przygotowuje raporty dla zarządu lub klienta, prezentując stan projektu, osiągnięte cele oraz ewentualne wyzwania i decyzje podejmowane w trakcie realizacji projektu.

Sprawdź czy jesteś gotowy, aby zostać Kierownikiem Projektu w IT

Kto może zostać Kierownikiem Projektu w dziedzinie IT? Rola ta nie jest zarezerwowana wyłącznie dla osób o określonym wykształceniu czy doświadczeniu, ale istnieją pewne cechy i umiejętności, które mogą pomóc w skutecznym pełnieniu tego stanowiska.

Pożądane cechy

Czy zawód Kierownika Projektu w IT mi odpowiada
Rola Kierownika Projektu to stanowisko wymagające szerokiego zakresu umiejętności, zarówno technicznych, jak i miękkich. Oto pożądane cechy w zawodzie Kierownika Projektu oraz ich znaczenie dla skutecznego wykonywania tej roli:

 • Łatwość nawiązywania kontaktów: Kierownik Projektu często musi współpracować zarówno z zespołem projektowym, jak i z klientami, dostawcami oraz innymi interesariuszami. Umiejętność budowania pozytywnych relacji i nawiązywania efektywnej komunikacji z różnymi osobami pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb, oczekiwań i wyzwań związanych z projektem.
 • Otwartość: na nowe pomysły, perspektywy i sugestie zespołu oraz interesariuszy może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i lepszego dostosowania projektu do zmieniających się warunków. Kierownik Projektu powinien być gotów słuchać opinii innych i być elastycznym w podejściu do problemów.
 • Komunikatywność: Efektywna komunikacja to fundament sukcesu w roli Kierownika Projektu. Umiejętność jasnego przekazywania informacji, wyrażania oczekiwań oraz rozwiązywania konfliktów jest kluczowa dla zrozumienia celów projektu i utrzymania harmonii w zespole.
 • Rzetelność: bycie skrupulatnym i uczciwym jest niezwykle ważne, ponieważ Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami, budżetem i terminami. Inni członkowie zespołu oraz interesariusze muszą mieć pewność, że mogą polegać na jego słowach i obietnicach.
 • Motywacja i zaangażowanie: Zaangażowanie w projekt potrafi być zaraźliwe dla innych członków teamu. Kierownik Projektu, będąc motywatorem dla zespołu, może przekazać entuzjazm i determinację, które prowadzą do wyższej produktywności i lepszych rezultatów. Zmotywowani pracownicy są bardziej skłonni do pokonywania trudności i dążenia do osiągnięcia celów projektu.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów: W trakcie projektu mogą pojawić się niespodziewane wyzwania, konflikty i trudności. Kierownik Projektu powinien być zdolny do szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz kierowania zespołem w kierunku znalezienia optymalnych rozwiązań.

Niepożądane cechy

Czy zawód Kierownika Projektu w IT mi odpowiadaWażne jest, aby Kierownik Projektu wykazywał umiejętność zarządzania sobą, emocjami i relacjami, aby efektywnie kierować projektem w kierunku sukcesu. Unikanie tych niepożądanych cech i rozwijanie odpowiednich umiejętności miękkich pozwoli na skuteczne i harmonijne zarządzanie projektami oraz budowanie pozytywnych relacji z zespołem i interesariuszami. Poniżej przedstawiamy listę niepożądanych cech w tym zawodzie.

 • Nerwowość: Bycie nerwowym i reagowanie emocjonalnie na stresujące sytuacje może prowadzić do niezrównoważonego podejmowania decyzji oraz zakłócania efektywnej komunikacji z zespołem i interesariuszami. Kierownik Projektu powinien zachować spokój i umiejętność radzenia sobie z presją, aby prowadzić projekt w sposób skuteczny.
 • Przekonanie o swojej racji: Niewłaściwe jest dążenie do zawsze mającej rację postawy, która może prowadzić do ignorowania opinii i pomysłów innych członków zespołu. Kierownik Projektu powinien być otwarty na różnorodne perspektywy i gotów do współpracy nad osiągnięciem najlepszych rozwiązań.
 • Brak odwagi w podejmowaniu decyzji: Niepewność w podejmowaniu decyzji może prowadzić do opóźnień i utraty efektywności w zarządzaniu projektem. Kierownik Projektu musi być pewny swoich umiejętności i mieć zdolność do podejmowania trafnych decyzji, nawet w sytuacjach o dużej niepewności.
 • Unikanie konfrontacji z problemami: Unikanie trudnych rozmów i konfrontacji z problemami może prowadzić do ich eskalacji i negatywnie wpływać na postęp projektu. Kierownik Projektu powinien być gotów do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i adresowania problemów, aby zapewnić płynny przebieg projektu.
 • Nieszczerość: Bycie nieszczerym lub nieprzejrzystym w komunikacji może prowadzić do utraty zaufania zespołu oraz interesariuszy. Kierownik Projektu powinien być szczery w przekazywaniu informacji o postępie projektu, problemach i zmianach, aby wszyscy mieli pełny obraz sytuacji.

Czy praca jako PM to dobry wybór

Według najnowszej prognozy firmy Gartner, w 2023 r. światowe wydatki na IT wyniosą 4,7 bln USD, co oznacza wzrost o 4,3% w porównaniu z 2022 r. Firmy coraz częściej przenoszą wydatki na technologie, które umożliwiają automatyzację i większą wydajność, aby napędzać wzrost na dużą skalę przy mniejszej liczbie pracowników.

Zawód Kierownika Projektu wydaje się być bardziej odporny na pełną automatyzację niż inne zawody. Opracowanie strategii projektowej i dostosowywanie jej w miarę postępu projektu to zadania, które wymagają ludzkiej kreatywności i zdolności do elastycznego myślenia. Wybór właściwych rozwiązań, które odpowiadają zarówno wymaganiom biznesowym, jak i technicznym, to proces, który nie jest łatwo zautomatyzować. 

Kierownicy Projektów nie tylko mają do czynienia z aspektami technicznymi projektu, ale również z ludzkimi relacjami, komunikacją i zarządzaniem zespołem. Umiejętności miękkie, takie jak zdolność do efektywnej komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, są niezastąpione i trudne do zautomatyzowania.

Zawód Kierownika Projektu jest obecnie niezwykle poszukiwany na rynku pracy, a zapotrzebowanie na wysokiej klasy Project Managerów stale rośnie. Praca jako Kierownik Projektów w dziedzinie IT jest często kojarzona z atrakcyjnymi zarobkami. W istocie, ten zawód jest jednym z najlepiej opłacanych w branży. Trzeba jednak pamiętać, że Kierownik Projektów ponosi ostateczną odpowiedzialność za to, czy projekt zostanie zakończony sukcesem czy nie. Zespół, inwestorzy i interesariusze projektu patrzą na Kierownika, oczekując, że podejmie on trafne decyzje i poprowadzi projekt na właściwą ścieżkę.

Praca jako Kierownik Projektu IT to ciągłe stawianie czoła nowym wyzwaniom i problemom do rozwiązania. Każdy projekt jest inny, a technologia i wymagania biznesowe stale się rozwijają. To oznacza, że każdy dzień przynosi nowe sytuacje, które trzeba przewidywać i skutecznie nimi zarządzać.

Jedną z niezaprzeczalnych zalet jest to, że aby być dobrym Kierownikiem Projektu IT nie jest wymagana umiejętność programowania. Chociaż znajomość technologii i posiadanie twardych kompetencji mogą być pomocne, to głównym zadaniem jest koordynowanie zespołu, monitorowanie postępu projektu i zapewnianie osiągnięcia celów biznesowych.

Co możesz zrobić, aby zostać Kierownikiem Projektu w IT

W wielu firmach istnieje możliwość awansu wewnętrznego. Osoba pracująca w dziale IT lub w innych dziedzinach może zacząć od niższych stanowisk, takich jak specjalista ds. projektów czy członek zespołu projektowego, a następnie stopniowo awansować na stanowisko Kierownika Projektu. To świetny sposób na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu projektami, pracując nad coraz bardziej złożonymi projektami.

Osoby, które już pracują w dziedzinie IT, takie jak programiści, analitycy, testerzy, mogą łatwo przebranżowić się na stanowisko Kierownika Projektu. Znajomość technologii i procesów projektowych stanowi solidne podstawy do rozwijania umiejętności zarządzania projektami.

Niektóre umiejętności i cechy, takie jak umiejętność komunikacji, organizacji, rozwiązywania problemów czy przywództwa, są uniwersalne i można je wykorzystać w wielu branżach. Osoby pracujące na stanowiskach związanych z zarządzaniem, administracją czy marketingiem również mogą skorzystać z tych cech i zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy jako Kierownik Projektu.

Chociaż formalne wykształcenie w dziedzinie zarządzania projektami może być korzystne, nie jest ono zawsze konieczne. Wielu Kierowników Projektów zdobywa doświadczenie poprzez praktykę i szkolenia.

Kurs DAO PM stanowi przykład praktycznego kursu, który dostarcza wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy jako Kierownik Projektów. Ten kurs skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach zarządzania projektami, co jest szczególnie korzystne dla osób, które chcą szybko rozpocząć pracę jako Kierownik Projektu. Posłuchaj opinii Adama, który podzielił się z nami wrażeniami z kursu DAO PM.

Czy zawód Kierownika Projektu w IT mi odpowiada

Podsumowanie

Obecnie ciężko wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie złożonego projektu IT bez lidera, który potrafi “zebrać” wszystko w całość. Pisząc ten artykuł staraliśmy się dostarczyć kompleksowy przewodnik dla osób, które zastanawiają się nad karierą w zarządzaniu projektami IT. Wyjaśnialiśmy istotę tego zawodu, ale również przeanalizowaliśmy kluczowe cechy, które mogą wpłynąć na sukces w tej roli. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu będziesz lepiej przygotowany do podjęcia decyzji, czy rozwijanie kariery w dziedzinie Project Managementu jest odpowiednie dla Ciebie.

Pawel Laskowicz

Content Manager w IAMPM. Doświadczenie w marketingu zbierał już w kilku różnych dziedzinach: gastronomii, hotelarstwie oraz w branży modowej. Otwartość na nowe wyzwania zaprowadziła go jednak do świata IT.