Kryzys w IT dla menedżerów: czego się spodziewać w 2024 roku, jak znaleźć i utrzymać pracę

7 marca 2024

 • Autor: Pawel Laskowicz

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 5 min

W 2024 roku branża IT stanęła przed nowymi wyzwaniami. Kryzys dotykający branżę dotknął nie tylko specjalności techniczne, ale także zawody nietechniczne. Menedżerowie projektów, analitycy biznesowi, menedżerowie produktu – wszyscy odczuwają konsekwencje obecnej sytuacji. Mimo to zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów pozostaje wysokie. Ważne jest, aby zrozumieć, że ci, którzy są gotowi zainwestować w swoją edukację i rozwój kluczowych umiejętności, przezwyciężą kryzys. Zastanówmy się, jak nie tylko przetrwać kryzys, ale także stać się silniejszym, znaleźć i utrzymać pracę, a nie martwić się o swoją przyszłość.

Kryzys w IT dla menedżerów: czego się spodziewać w 2024 roku, jak znaleźć i utrzymać pracę

Przyczyny kryzysu w IT w 2024 roku

Sektor IT od dawna uważany jest za jeden z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej odpornych na wstrząsy gospodarcze. Jednak rok 2024 niesie ze sobą nowe wyzwania, które wpływają na stabilność i rozwój branży. Przeanalizujmy kluczowe czynniki, które wywołały kryzys.

Niestabilność gospodarcza

Istotną rolę odegrała globalna niepewność gospodarcza, zaostrzona konfliktami politycznymi i konsekwencjami pandemii. Firmy zaczęły ostrożniej podchodzić do kosztów, zmniejszając budżety na projekty IT, co przełożyło się na zmniejszenie zapotrzebowania na pracę specjalistów.

Przesycenie rynku

Boom na specjalistów IT w poprzednich latach spowodował znaczny wzrost podaży pracy. Rynek stał się bardziej konkurencyjny, a wymagania kwalifikacyjne są wyższe.

Na portalach, takich jak No Fluff Jobs, możesz zobaczyć liczbę wolnych stanowisk a przekonasz się, że rynek IT jest aktualnie rzeczywiście przesycony.

Zmiany technologiczne

Szybki rozwój technologii wymaga ciągłego szkolenia i adaptacji ze strony specjalistów. Niektóre zawody odchodzą w zapomnienie, a nowe obszary wymagają innych, jeszcze niedostępnych powszechnie umiejętności.

Dlatego ważne jest, aby menedżer IT rozumiał technologie i posiadał wysokiej jakości Tech Skills. W kontekście kryzysu ważne jest, aby szybko zdobyć niezbędne umiejętności. Pomoże w tym tylko edukacja. Kurs Techmind prowadzony przez IAMPM to jedyny kurs techniczny na rynku dla nietechnicznych menedżerów w IT, podczas którego można zdobyć odpowiednie umiejętności i niezbędną wiedzę do pracy w zarządzaniu IT.

Zwiększenie automatyzacji

Rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji i systemów zautomatyzowanych powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na szereg zawodów, szczególnie w zakresie zadań rutynowych i typowych, co wpływa na zmniejszone zapotrzebowanie na stanowiska kierownicze i analityczne.

Oto, co eksperci mówią o sztucznej inteligencji:

W 2023 roku rynek zdominowała grupa „Siedmiu wspaniałych”: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA i Tesla. W 2024 r. uwaga może przesunąć się na firmy, które aktywnie wdrażają sztuczną inteligencję w celu poprawy produktywności, a nie tylko na swoich twórców.

To mówi nam, że rynek w dalszym ciągu będzie potrzebował menedżerów znających technologie AI. Przy okazji warto wspomnieć o tym, że każdy student kursu Techmind otrzymuje w prezencie dwa dodatkowe wykłady z kursu AI dla menedżerów.

Czynniki te razem tworzą trudną sytuację dla specjalistów IT, zwłaszcza tych pracujących w zarządzaniu i analityce. Konieczność dostosowania się do nowych realiów i rozwijania umiejętności technicznych staje się oczywistą strategią utrzymania konkurencyjności na rynku pracy.

Zapotrzebowanie na menedżerów IT w czasie kryzysu

Kryzys w IT dla menedżerów: czego się spodziewać w 2024 roku, jak znaleźć i utrzymać pracę

Pomimo kryzysu, który ogarnął branżę IT w 2024 roku, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów nie tylko nie spadło, ale w niektórych obszarach nawet wzrosło. Wynika to z kilku kluczowych czynników, które podkreślają znaczenie kompetencji menedżerskich w warunkach niestabilności.

Kierownicy projektów, analitycy biznesowi i menedżerowie produktu odgrywają kluczową rolę w adaptacji biznesu do nowych warunków, przy budowaniu efektywnej komunikacji pomiędzy programistami a klientami oraz optymalizacji procesów pracy.

Zarządzanie zdalnymi zespołami 

Umiejętność skutecznej koordynacji działań zespołu, pomimo różnych stref czasowych, stała się jednym z kluczowych atutów w arsenale współczesnego menedżera IT.

Koncentracja na wynikach 

W warunkach zmniejszonych budżetów i zwiększonej konkurencji rośnie znaczenie osiągania konkretnych rezultatów w projektach. Menedżerowie, którzy potrafią wykazać się wysoką produktywnością i efektywnością w realizacji projektów, są nadal poszukiwani.

Umiejętności techniczne

Kryzys uwypuklił znaczenie wiedzy technicznej nawet w przypadku specjalistów nietechnicznych. Umiejętność mówienia tym samym językiem z programistami, zrozumienie podstawowych zasad i technologii staje się przewagą konkurencyjną.

Konkurencja w branży z pewnością wzrosła, ale wzrosła także wartość profesjonalistów, którzy potrafią wykazać się elastycznością, świadomością techniczną i umiejętnościami zarządzania. W takich warunkach inwestycja w edukację i rozwój kompetencji zawodowych staje się kluczem do sukcesu.

Kluczowe umiejętności menedżerskie w IT w 2024 roku

W warunkach obecnego kryzysu w branży IT utrzymanie pracy staje się wyzwaniem, które wymaga od specjalistów nie tylko posiadania głębokiej wiedzy, ale także zdobycia kluczowych umiejętności. Umiejętności te pomogą Ci dostosować się do zmian, pozostając jednocześnie wartościowym graczem na rynku pracy.

Umiejętności techniczne 

Nawet dla menedżerów spoza specjalizacji technicznych ważne jest zrozumienie zasad działania nowoczesnych technologii i narzędzi. Zrozumienie architektury rozwoju, zasad pracy zespołowej, stosu technologicznego, zwiększa efektywność interakcji z zespołami technicznymi.

Zarządzanie projektami i metodyki Agile

Znajomość Scruma lub Kanbana jest warunkiem skutecznego planowania, realizacji i kontroli projektów IT.

Umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej

Umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność słuchania i bycia słyszanym, a także praca zespołowa nigdy nie tracą na znaczeniu. Ważne jest, aby móc budować wzajemne zrozumienie ze wszystkimi interesariuszami.

Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów 

W warunkach szybko zmieniającego się rynku, umiejętność analizy sytuacji, podejmowania świadomych decyzji i znajdowania niestandardowych sposobów rozwiązywania problemów staje się kluczowym atutem.

Adaptacyjność i zdolność uczenia się

Gotowość do ciągłego uczenia się, adaptacji do nowych warunków i technologii pomaga nie tylko utrzymać pracę, ale także awansować po szczeblach kariery. Ważne jest śledzenie trendów w IT i regularne aktualizowanie swojej wiedzy.

Rozwój osobisty

Rozwój cech przywódczych, umiejętność motywowania siebie i innych, odporność na stres to ważne aspekty dla menedżerów wszystkich szczebli.

Inwestycja w edukację i samorozwój to Twoja nowa strategia na rok 2024, która umożliwi Tobie nie tylko utrzymanie, ale i poprawę swojej pozycji na rynku pracy. Już teraz możesz rozpocząć szkolenie umiejętności technicznych dla menedżera na kursie TechMind.

Umiejętności techniczne dla menedżera IT

Kryzys w IT dla menedżerów: czego się spodziewać w 2024 roku, jak znaleźć i utrzymać pracę

W IAMPM odbyliśmy spotkanie z absolwentami Techmind — praktykującymi kierownikami projektów, analitykami biznesowymi, menedżerami produktu, którzy znaleźli pracę w latach 2022-2023. Udało nam się zebrać listę umiejętności technicznych, które są wymagane od menedżera w segmencie IT:

 • Znajomość podstawowych zasad i logiki programowania, w tym znajomość popularnych języków takich jak Python, Java czy JavaScript.
 • Znajomość relacyjnych (np. PostgreSQL, MySQL) i nierelacyjnych (MongoDB) baz danych.
 • Znajomość procesów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD), zrozumienie DevOps, narzędzi Jenkins, GitLab CI lub GitHub Actions.
 • Głębokie zrozumienie zasad zwinnego programowania i umiejętność stosowania metodologii Agile i Scrum w zarządzaniu projektami.
 • Biegła znajomość narzędzi takich jak Jira, Trello, Asana w celu skutecznego planowania, śledzenia i zarządzania zadaniami i projektami.
 • Podstawy pracy z systemami kontroli wersji, głównie z Git, aby zrozumieć procesy deweloperskie i interakcję z kodem.
 • Znajomość podstaw testowania oprogramowania, w tym testów automatycznych i ręcznych, w celu zapewnienia jakości produktu.
 • Zrozumienie zasad UI/UX w celu interakcji z projektantami i oceny jakości produktu.
 • Podstawy cyberbezpieczeństwa oraz zrozumienie najczęstszych zagrożeń i metod ich zapobiegania.
 • Znajomość zasad API, znaczenie usług RESTful oraz umiejętność zrozumienia, w jaki sposób systemy i aplikacje współdziałają ze sobą na poziomie oprogramowania.
 • Znajomość zasad tworzenia interfejsów użytkownika, w tym znajomość HTML, CSS i JavaScript, a także nowoczesnych frameworków i bibliotek takich jak React, Angular czy Vue.js.
 • Znajomość architektury aplikacji, w tym serwerów, baz danych i programowania aplikacji.
 • Znajomość popularnych języków programowania backendu takich jak Java, Python, Ruby czy Node.js.
 • Znajomość procesów tworzenia aplikacji mobilnych na platformy iOS i Android, w tym znajomość podstawowych języków, takich jak Swift dla iOS i Kotlin dla Android, a także rozwiązań wieloplatformowych, takich jak Flutter czy React Native.

Umiejętności te pomogą menedżerom w sektorze IT lepiej współdziałać z zespołami programistycznymi, skutecznie zarządzać projektami technicznymi i zwiększać ich wartość na rynku pracy.

Kurs TechMind

Wniosek

W warunkach kryzysu, jaki ogarnął branżę IT w 2024 roku, umiejętność adaptacji i rozwoju staje się czynnikiem decydującym dla specjalistów wszystkich dziedzin, a w szczególności dla menedżerów. Pomimo wyzwań stojących przed specjalistami, możliwości rozwoju i utrzymania zdolności do pracy w branży pozostają duże. Kluczem do sukcesu jest ciągłe uczenie się i rozwijanie zestawu niezbędnych umiejętności.

Nie wiesz, czy potrzebujesz umiejętności technicznych? Weź udział w bezpłatnym teście dla menedżerów i dowiedz się, czy masz luki w wiedzy.

Pawel Laskowicz

Content Manager w IAMPM. Doświadczenie w marketingu zbierał już w kilku różnych dziedzinach: gastronomii, hotelarstwie oraz w branży modowej. Otwartość na nowe wyzwania zaprowadziła go jednak do świata IT.