Jak nauczyć się zarządzać zespołem IT

24 stycznia 2024

 • Autor: Aleksander Kononenko

 • Złożoność: łatwo

 • Czas: 6 min

W świecie technologii informatycznych efektywne zarządzanie zespołem specjalistów IT wymaga od kierownika posiadania nie tylko wysokiego poziomu kwalifikacji z zakresu analityki biznesowej i zarządzania, ale także umiejętności technicznych. Motywowanie pracowników, określanie stanu zespołu, terminowe planowanie potrzeb kadrowych to tylko niewielka część umiejętności, jakie musi posiadać kompetentny Project Manager. Zatem jak nauczyć się zarządzać zespołem IT? Czytaj dalej.

Niezbędne umiejętności twarde i miękkie

Jak w każdej innej dziedzinie, menedżer w firmie IT musi posiadać pewien zestaw umiejętności miękkich i twardych, aby rozwiązywać problemy w pracy. Możesz je zdobyć samodzielnie lub poprzez kursy dla PMów. Najważniejsze jest, aby zwrócić maksymalną uwagę na praktykę.

Umiejętności twarde menedżerów IT:

 • Profesjonalna wiedza techniczna – znajomość języków programowania, wzorców architektonicznych i technologii deweloperskich (doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu aplikacji oraz złożonych systemów informatycznych będzie tylko plusem).
 • Zarządzanie projektami i zasobami – umiejętność efektywnego planowania projektów i ustalania terminów, umiejętność budżetowania i kontroli kosztów projektów, zarządzania zespołem i podziału zadań pomiędzy specjalistów. Generalnie ten punkt jest niemożliwy bez znajomości zasad i metodologii zarządzania projektami Agile, Scrum, Kanban.
 • Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów – umiejętności pracy z narzędziami do debugowania, umiejętność analizowania złożonych problemów technicznych i proponowania skutecznych rozwiązań.
 • Architektura i optymalizacja – znajomość zasad budowy skalowalnych i niezawodnych systemów, doświadczenie w optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa aplikacji, a także umiejętność pracy ze wzorcami i praktykami architektonicznymi.

Umiejętności twarde dotyczą bardziej technicznych aspektów pracy menedżera, z kolei umiejętności miękkie dotyczą cech osobistych PM-a w zakresie interakcji z ludźmi. Do tych umiejętności zaliczają się przede wszystkim cechy przywódcze, umiejętność inspirowania i motywowania członków zespołu.

Menedżer musi cechować się empatią i zrozumieniem potrzeb i oczekiwań ludzi, posiadać umiejętność delegowania zadań i skutecznej kontroli ich realizacji. W pracy nad projektem pomoże także zaawansowana komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność przekonywania i wyjaśniania skomplikowanych koncepcji technicznych prostym językiem.

Oprócz zarządzania projektem i specjalistami z punktu widzenia menedżera, do zadań lidera należy rozwój zespołu. Dobry PM powinien umieć stworzyć środowisko do nauki i rozwoju, przekazywać na czas informacje zwrotne i pomagać uczestnikom w rozwoju zawodowym. 

Ważne aspekty zarządzania zespołem

Jak nauczyć się zarządzać zespołem IT

Zarządzanie zespołem w organizacji specjalizującej się w nowoczesnych technologiach wymaga dużej dbałości o szczegóły. Należą do nich:

 1. Wyznaczanie celów i założeń. Podstawową funkcją menedżera jest jasne określenie celów projektu i sposobów ich osiągnięcia. Obejmuje to stworzenie klarownej wizji wyniku końcowego dla całego zespołu. Warto także zadbać o to, aby cele projektu nie były sprzeczne z zasadami i wartościami firmy.
 2. Podział zasobów. Aby przypisać wykonawców do każdego zadania, należy przeanalizować mocne strony każdej osoby i zdecydować, w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać jej umiejętności. Ponadto menedżer musi wyznaczać terminy zakończenia prac i monitorować ich dotrzymanie, a także kontrolować budżet projektu i zarządzać zasobami (ludźmi, technologią, finansami) tak, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.
 3. Komunikacja i przywództwo. Kluczowa dla PM-a jest umiejętność nawiązania jasnej i skutecznej komunikacji zarówno wewnątrz zespołu, jak i z podmiotami zewnętrznymi. Musisz nauczyć się słuchać, jasno wyrażać siebie i rozwiązywać konflikty, a także inspirować swój zespół, motywować go do osiągania wspólnych celów i rozwijać umiejętności przywódcze wśród członków zespołu.
 4. Rozwój zespołu i wzrost osobisty. Należy zachęcać pracowników do ciągłej nauki i rozwoju poprzez różne kursy i szkolenia doskonalące ich umiejętności. Jednocześnie ważne jest, aby nie zapomnieć o rozwijaniu się, aby być dobrym przykładem dla swoich podwładnych.
 5. Wiedza techniczna i umiejętności. Musisz posiadać wystarczającą wiedzę na temat technicznych aspektów projektu, aby móc podejmować świadome decyzje i pomagać swojemu zespołowi, gdy pojawią się trudności.

Więc, aby skutecznie zarządzać zespołem, należy zrównoważyć te aspekty. Ciągłe uczenie się i samorozwój, zarówno w zakresie umiejętności technicznych, jak i interpersonalnych, odgrywa kluczową rolę w budowaniu skutecznego zespołu i osiąganiu znakomitych wyników. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat i zdobyć niezbędną wiedzę, zajrzyj na kurs TechMind dla PMów. Tutaj eksperci IAMPM na bazie własnego doświadczenia opowiadają i pokazują, jak skutecznie zarządzać projektem i specjalistami.

Sekrety pokonywania trudności

Bądź pewien, że problemy pojawią się, nawet jeśli dołożysz wszelkich starań. Stanowią one integralną część zajmowania pozycji lidera w dowolnej dziedzinie, dlatego należy być jak najlepiej przygotowanym, aby sobie z nimi poradzić.

Jedną z najczęstszych trudności, z jakimi borykają się menedżerowie IT, jest brak zasobów. Aby to osiągnąć, należy nauczyć się prawidłowego rozdzielania pracowników pomiędzy zadaniami, planowania wydatków i szukania alternatywnych rozwiązań. Ponadto w zespole mogą pojawić się konflikty, które znacząco wpływają na proces pracy. W takim przypadku ważne jest konstruktywne rozwiązywanie problemów, słuchanie opinii wszystkich zaangażowanych osób i szukanie kompromisu.

Rola wiedzy technicznej w procesie zarządzania

Jak nauczyć się zarządzać zespołem IT

Umiejętności i wiedza techniczna odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zespołem specjalistów IT. Jest ku temu kilka ważnych powodów:

 1. Głębsze zrozumienie projektu. Menedżer posiadający niezbędne umiejętności może dokładniej określić zakres prac, rzeczywiste trudności i potrzeby zespołu.
 2. Skuteczne podejmowanie decyzji. Wiedza techniczna pozwala szybko i trafnie ocenić potencjał wykonalności projektu i przewidywane ryzyka. Dzięki temu Twoje decyzje będą oparte na realnych możliwościach i ograniczeniach.
 3. Komunikacja wewnątrz zespołu. Menedżer IT posiadający wiedzę techniczną jest w stanie skutecznie komunikować się z programistami i innymi specjalistami technicznymi w ich własnym języku. Ułatwia to przekazywanie zadań, zrozumienie trudności i daje możliwość obiektywnej oceny umiejętności zawodowych członków zespołu.
 4. Pomoc techniczna. Kiedy pojawiają się złożone problemy, PM, który rozumie temat, może udzielić konkretnych rad i rozwiązań, pomagając swoim podwładnym przezwyciężyć trudności. Tworzy to atmosferę zaufania i wsparcia w zespole.
 5. Zarządzanie procesem rozwoju. Project Manager posiadający dużą wiedzę techniczną potrafi samodzielnie optymalizować pewne aspekty pracy, a także dostarczać konstruktywnej krytyki – pozwala mu to poprowadzić zespół w kierunku tworzenia bardziej efektywnych i trwałych rozwiązań.
 6. Inspiracja i wzór do naśladowania. Lider, który jest kompetentny we wszystkich obszarach pracy, jest wzorem dla zespołu. Inspiruje ich swoją wiedzą i umiejętnością wytrwałości nawet w obliczu trudnych problemów, co może być dodatkową zachętą dla zespołu do dążenia do profesjonalizmu.
 7. Wsparcie procesu sprzedaży i skuteczna komunikacja z klientami. W kontaktach z potencjalnymi klientami menedżer posiadający wiedzę techniczną jest w stanie jaśniej i pewniej omówić szczegóły projektu, zwiększając tym samym zaufanie partnerów.

Zatem wiedza techniczna lidera zespołu IT to nie tylko narzędzie do zrozumienia technicznych aspektów projektu, ale klucz do skutecznego zarządzania, komunikacji, wsparcia zespołu i skutecznej realizacji celów. Regularne aktualizowanie tej wiedzy poprzez różnorodne szkolenia i kursy online jest ważnym elementem Twojego sukcesu.

Jak nauczyć się zarządzać zespołem IT

Rozwiąż test.

Dlaczego umiejętności techniczne są niezbędne

Bez umiejętności technicznych zarządzanie zespołem IT może stać się nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe. Project Manager, który nie rozumie podstawowych aspektów pracy swoich podwładnych, całkowicie traci umiejętność kontrolowania procesu rozwoju i oceny realnych problemów. Ponadto zespół raczej nie zaufa menedżerowi, który wyraźnie rozumie mniej od nich.

Lifehacki na zarządzanie zespołem IT

Jak nauczyć się zarządzać zespołem ITPoniżej znajduje się lista siedmiu wskazówek od doświadczonych menedżerów. Lifehacki ujawniają ważne punkty i pomagają zrozumieć, jak skutecznie zarządzać zespołem:

 

 1. Wspieraj i zachęcaj do nauki. Organizuj regularne sesje wymiany wiedzy w zespole. Mogą one obejmować zarówno formalne wykłady, jak i nieformalne dyskusje na tematy techniczne.
 2. Wsparcie finansowe. Zachęcaj członków zespołu, zapewniając możliwości udziału w seminariach, kursach i konferencjach.
 3. Wspieraj innowacyjność i kreatywność. Pozwól członkom zespołu przeznaczyć czas na badania i eksperymenty, nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z konkretnym projektem. Dzięki temu, Twoi pracownicy będą zawsze o krok do przodu i będą na bieżąco ze wszystkimi współczesnymi trendami, a może nawet sami je będą tworzyć.
 4. Korzystaj z technologii, a nie ludzi. Zadbaj o wdrożenie dedykowanych narzędzi do zarządzania projektami, które ułatwią planowanie zadań i śledzenie postępów. Automatyzuj monotonne zadania, aby skrócić czas poświęcany na rutynowe czynności i spraw, że Twoi podwładni poczują się naprawdę potrzebni i „na swoim miejscu”.
 5. Stwórz miejsce na dyskusje. Stwórz otwarte środowisko, w którym każdy może wyrazić swoją opinię i zaproponować ulepszenia. Rób to regularnie – po pewnym czasie zobaczysz, że komunikacja z zespołem poprawia się, a problemy rozwiązywane są łatwiej.
 6. Zadbaj o równowagę. Szanuj czas osobisty i prywatność członków zespołu, a także unikaj przeciążenia pracą i staraj się o zrównoważony rozkład obciążenia pracą. Zachęcaj do aktywności fizycznej i regularnych przerw oraz zainwestuj w wygodne przestrzenie do pracy i narzędzia redukujące stres.
 7. Rozwijaj umiejętności przywódcze. Prowadź rozmowy na temat ścieżek kariery i pomagaj podwładnym w opracowaniu indywidualnych planów dalszego rozwoju. Zapewnij profesjonalistom możliwość rozwoju w firmie.

Jednak najważniejszy lifehack tkwi w Tobie. Systematyczna, ciągła nauka i rozwój to klucz do prawdziwego sukcesu. Utrzymuj swój mózg w dobrej kondycji, stale się ucz, korzystaj z kursów online i zasobów edukacyjnych. Dyskutuj o nowych technologiach i trendach z ludźmi o podobnych poglądach. Z biegiem czasu zauważysz, jak poprawiły się Twoje relacje z zespołem, wzrosła Twoja produktywność, a wyniki pracy osiągnęły zupełnie nowy poziom.

Aleksander Kononenko

Marketingowy copywriter z wykształceniem technicznym oraz doświadczeniem w sprzedaży i marketingu. Zawsze poszukuje najlepszych rozwiązań do osiągnięcia swoich celów i uważa, że tworzenie tekstów to symbioza sztuki i nauki.